Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

SK-NIC, a.s. ako správca národnej domény .sk, v súvislosti so zmenou definitívneho prechodu na nový systém a platnosti nových pravidiel registrácie domén .sk na 1. 9. 2017 opätovne sprístupnil nielen žiadosť o štatút registrátora, ale aj žiadosť o presun do nového systému (tzv. migračný formulár).

Vznik nového registrátora

SK-NIC po dočasnom uzavretí opätovne od 1. júna sprístupnil možnosť stať sa registrátorom domén .sk. Evidencia registrátora v súčasnom systéme je stále bez poplatku, ten sa bude vyžadovať až podľa nových pravidiel. O štatút registrátora môže v súčasnosti požiadať akákoľvek fyzická osoba podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá má pridelené slovenské IČO. Žiadosť bude dostupná do 30. augusta 2017. Vznik registrátora bude možný aj po prechode na nový systém, avšak už podľa nových pravidiel.

Prenos údajov no nového systému

Každý registrátor, ktorý medzičasom právne nezanikol, má možnosť požiadať do 30. augusta aj o prenos dát do nového systému na správu domén podľa nových pravidiel. Elektronický formulár so žiadosťou registrátori môžu nájsť po prihlásení sa do svojho účtu v systéme SK-NIC. Formulár je potrebné riadne vyplniť a odoslať do 30. augusta 2017 a naďalej platí, že Registrátor, ktorý tak neurobí do daného termínu, ukončí v zmysle prechodných pravidiel k 31. augustu 2017 svoju činnosť.

NSK-NIC, a.s. v tejto súvislosti poskytuje na svojom webe aj verejne dostupné zoznamy Registrátorov s rozlíšením či už požiadali alebo nie, , kde si najmä Užívatelia môžu preveriť, či ich Registrátor plánuje pokračovať v registrátorskej činnosti aj v novom systéme. Tento zoznam je priebežne aktualizovaný.

Kreditný systém platieb

S novým systémom prichádza aj zmena spôsobu platieb za domény. Po spustení nového systému registrácie domén .sk, ktorého štart je naplánovaný na 31. augusta 2017, bude všetky poplatky za domény a služby možné uhrádzať už iba kreditným systémom, pričom dobíjanie kreditu bude možné kedykoľvek podľa potreby registrátora. Registrátori, ktorí doteraz spôsob platby kreditným systémom nevyužívali, by si mali preveriť prispôsobenie svojich vnútorných finančných procesov.

Všetci Registrátori, ktorí budú využívať služby nového systému, budú môcť požiadať o tzv. povolené prečerpanie v plnom rozsahu, teda budú  môcť registrovať/predlžovať domény a až následne, na základe doručenej faktúry, prečerpanú sumu uhradiť. Prečerpanie je zároveň nástroj, ktorý umožní pokračovať v registrátorskej činnosti aj organizáciám verejnej správy.

Značky: