Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) vybral prvý akcelerátor, ktorý pomôže slovenským startupom s ich inovačnými nápadmi. Spoločnosť Perry Media, s.r.o. uspela v prvej fáze dvoch dvojfázových výziev, ktoré ÚPVII vyhlásil 26. júna 2019. Ide o dve jedinečné výzvy, ktoré rozprúdia inovačný ekosystém na Slovensku poskytnutím finančnej pomoci akcelerátorom, inkubátorom a startupom. Na obe výzvy je určená suma 830 000 eur.

V prvej fáze oboch výziev, ktorá bola otvorená do 26. júla 2019, vybral ÚPVII úspešného žiadateľa, spoločnosť Perry Media, s.r.o. Spolu sa do prvej fázy prihlásilo 9 žiadateľov – 5 s projektami v sociálnej oblasti, oblasti informačných a komunikačných technológií a energetiky, 4 s projektami v oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií.

Víťazný žiadateľ, ktorého cieľom je podporovať rozvoj inovácií u začínajúcich spoločností, pripraví a zrealizuje intenzívne vzdelávacie programy pre inovatívne spoločnosti. Musia trvať minimálne dva týždne, v rámci vzdelávania sa zamerať na projektové riadenie a tvorbu biznis modelov, rozvoj podnikania a možností financovania, ako aj na prezentačné komunikačné zručnosti začínajúcich podnikateľov.

Druhá výzva, ktorá je stále otvorená do 27. septembra 2019, umožní startupom vycestovať do zahraničia a zúčastniť sa na akceleračných programoch. V prvej výzve majú startupy možnosť absolvovať intenzívny tréning v americkom akcelerátore Centra pre inovačné technológie Smart City Works vo Virgínii. Projekty musia žiadatelia zamerať na sociálnu oblasť, oblasť informačných a komunikačných technológií a energetiku. Druhá fáza výzva im zas umožní, aby sa zúčastnili na akceleračnom programe Innovation Leafers Open Gate v izraelskom Tel Avive. Určená je pre projekty z oblasti priemyslu 4.0, kybernetickej bezpečnosti a biotechnológií. Práve spoločnosť Perry Media, s.r.o., ktorá uspela v prvej fáze výziev, bude pripravovať nádejné startupy na pobyt vo Virgínii a v Izraeli.

Do aktuálnej výzvy sa môžu prihlasovať mikropodniky alebo malé podniky – buď fyzické alebo právnické osoby, ktoré však musia podnikať na Slovensku.

Výzvy sú zverejnené na stránke https://www.vicepremier.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/index.html.

Značky: