Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

V súvislosti s návrhom Európskej komisie na jednotný digitálny trh pripravila spoločnosť MasterCard novú správu, ktorá ukazuje, ako výskum a inovácie v technológiách robia z digitálneho veku dobu, ktorá je výhodná tak pre spotrebiteľov, ako aj pre obchodníkov a mestá po celom svete a pozitívne ovplyvňuje hospodársky rast a finančné začleňovanie všetkých vrstiev obyvateľstva.

Technológie nielenže hrajú zásadnú úlohu v premene spotrebiteľského správania, ale tiež otvárajú úplne nové nákupné možnosti. Zásadne sa mení spôsob, ako ľudia nakupujú a cestujú, spolupracujú s poskytovateľmi služieb a dokonca aj s verejným sektorom.

mc_Innovalue-infographic_nowat

Správa spoločnosti MasterCard demonštruje, ako rýchly nástup moderných technológií ovplyvnil spôsob fungovania maloobchodného sektora. V Európe je viac ako 305 miliónov inteligentných telefónov a 60 % ich majiteľov ich už aspoň raz využilo na nákup tovaru alebo služieb online. Tento trend donútil celú radu obchodníkov prehodnotiť ich stratégiu a ponúkať zákazníkom čo najpríjemnejší nákupný zážitok, či už nakupujú prostredníctvom tradičných alebo moderných kanálov. Zásadným prvkom transformácie spotrebného správania je bezpečnosť. Takmer polovica ľudí (44 %), ktorí sa v minulosti pri nákupe online stretli s podvodom, sa obchodu, kde k podvodu došlo, v budúcnosti vyhne a to bez ohľadu na príčinu tejto negatívnej skúsenosti. Počas roka 2013 sa s podvodným správaním pri nákupe na internete stretlo 17,5 % európskych spotrebiteľov.

„Ľudia v novom digitálnom veku očakávajú, že budú môcť jednoducho a bezpečne nakupovať kedykoľvek, kdekoľvek a akokoľvek. Nové platobné riešenia vo forme bezkontaktných technológií už dávno nie sú hudbou budúcnosti. Inovácie zahŕňajúce bezkontaktné platby a mobilné peňaženky, ako napríklad MasterPass, sa stali spoľahlivou platobnou metódou pre spotrebiteľov aj pre obchodníkov,“ povedala Ann Cairns, prezidentka divízie medzinárodných trhov, MasterCard.

Moderné technológie neovplyvňujú nákupný proces iba prostredníctvom inovácií v platobných riešeniach, ale zaoberajú sa aj niekoľkými ďalšími kľúčovými výzvami našej doby. Stále väčšie množstvo ľudí žije v mestách, čo stavia mestské infraštruktúry a dopravné systémy pod veľký tlak. Dopravné zápchy a tlačenice v centrách miest negatívne ovplyvňujú obyvateľov, turistov, ale aj jednotlivých predajcov. Digitálne platobné technológie pomáhajú miliónom ľudí, ktorí denne dochádzajú za prácou, cestovať verejnou dopravou rýchlejšie, pohodlnejšie, s využitím ich mobilných prístrojov. „Jedným z najlepších príkladov, ako technológie a inovácie menia ľudské životy, je vznik tzv. inteligentných miest. MasterCard je partnerom niekoľkých metropol, kde v spolupráci s technologickými spoločnosťami zavádza systémy založené na používaní inteligentných telefónov, čo umožňuje dopravným spoločnostiam sprístupniť verejnú dopravu širšej skupine ľudí, napríklad vďaka skráteniu času potrebného k nákupu cestovného lístka,“ doplnila Ann Cairns.

Technológie tiež pomáhajú jednotlivým štátom zapojiť do finančného systému aj tie skupiny občanov, ktoré boli doteraz vylúčené. Zatiaľ čo v roku 2013 predstavoval počet osôb bez jediného bankového konta 2,5 miliardy, koncom roka 2014 sa počet znížil na 2 miliardy. Zapájanie ľudí po celom svete do finančných systémov napomáha globálnemu ekonomickému rastu a produktivite.

Hlavné závery správy:

 • Takmer 6 z 10 užívateľov inteligentných telefónov v Európe s nimi aspoň raz nakúpilo
 • Spotrebitelia pri nákupoch online hľadia predovšetkým na komfort a pohodlnosť celého procesu, nasleduje bezpečnosť; pri nákupoch cez mobil sú pre nich dôležité pohodlné použitie, predovšetkým nákupy „jedným kliknutím“ a personalizované ponuky
 • Nákupné rozhodovanie dnešných európskych spotrebiteľov:
  • 63 % ľudí si o tovare zisťuje informácie na internete, ale nakupuje v kamenných obchodoch
  • 13 % ľudí sa o tovare informuje v kamenných obchodoch a následne nakupuje online
  • 24 % ľudí kombinuje internetové a kamenné obchody ako pri nákupe, tak pri získavaní informácií
 • Medzi najlepšie technologické novinky z hľadiska prínosu pre obchod podľa samotných európskych predajcov patria bezkontaktné technológie (63 %), mobilné peňaženky (47 %) a platby kartou všeobecne (46 %)
 • Polovica všetkých svetových spotrebiteľov má alebo chce mať bezkontaktnú platobnú kartu
 • Najvyššiu pridanú hodnotu vidia obchodníci v  „tagovaní“ produktov (74 %), geolokácii (70 %) a vernostných programoch (44 %), zatiaľ čo zákazníci majú najradšej vernostné programy (78 %), cenové porovnávače 61 %) a získavanie zaujímavých ponúk podľa svojej aktuálnej polohy, teda geolokácii (53 %)