Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrady práce nedokážu nájsť nezamestnaným pracovné miesta, hoci v ponuke sú ich tisíce. Poukázala na to Podnikateľská aliancia Slovenska.

Miera evidovanej nezamestnanosti v auguste tohto roka dosahovala úroveň 11,32 percenta. Aj keď pokračuje klesajúci trend z posledných mesiacov, na Slovensku nezamestnanosť klesá oveľa pomalšie ako v iných krajinách Európskej únie. Kým napríklad v Poľsku sa znížila od roku 2012 o 19, v Českej republike o 16 a v Maďarsku o 34 percent, tak na Slovensku len o 10 percent.

Pritom počet voľných pracovných miest sa podľa Národnej banky Slovenska už približuje k predkrízovým úrovniam a priaznivý trend klesajúcej nezamestnanosti by mal v najbližšom období pokračovať. Slovensko sa podobne ako ostatné krajiny Vyšegrádskej štvorky vezie na vlne celoeurópskeho oživenia a odznievania pokrízovej neistoty.

Vzhľadom na rast ekonomiky je nárast dopytu po pracovnej sile v rôznych profesiách. Najvyšší je v spracovateľskom priemysle, kam patrí aj automobilová výroba a pridružení dodávatelia, ale aj v oblasti logistiky a skladovania. „Cítime ho vo všetkých regiónoch, najmä na západnom Slovensku a v Bratislave. Horšie je na tom len stredné Slovensko,“ hovorí prevádzkový riaditeľ Adecco Slovakia Peter Peregrim.

Len administratívne kroky

Opozícia pripisuje pomalý pokles nezamestnanosti vysokému daňovému a odvodovému zaťaženiu živnostníkov a malých podnikateľov. Aj podľa Podnikateľskej aliancie Slovenska sa štatistiky zlepšujú len za cenu administratívnych krokov, teda vyraďovania uchádzačov o zamestnanie z evidencie. V každom z posledných šiestich mesiacov bol vyradený rovnaký alebo väčší počet nezamestnaných ako ľudí, ktorí si reálne našli prácu.

To len posilňuje podozrenia z prikrášľovania štatistiky nezamestnanosti, konštatuje vo svojom vyhlásení  Podnikateľská aliancia Slovenska. Na druhej strane prudko rastie počet voľných pracovných miest. Iba za posledný rok vzrástli na trojnásobok a v auguste ich bolo v ponuke viac ako 25-tisíc.

Minister práce Ján Richter pre TASR uviedol, že počas vlády Ivety Radičovej bolo z evidencie vyradených viac ľudí ako za vlády Roberta Fica. Zatiaľ čo v rokoch 2010 a 2011 úrady práce vyradili pre nespoluprácu 46 000, resp. 46 132 ľudí, tak v rokoch 2013 a 2014 to bolo len 38 000, resp. 33 000. V tomto roku by to podľa ministra malo byť ešte menej.

Neefektívne úrady práce

Aj pri klesajúcej miere nezamestnanosti majú zamestnávatelia problémy pri obsadzovaní voľných pozícií. Uchádzači o zamestnanie evidovaní na úradoch práce totiž nepredstavujú vhodnú pracovnú silu pre potreby podnikov. Veľkým problémom je potom aj podiel dlhodobo nezamestnaných.

Natíska sa tak otázka, prečo nezamestnaní napriek svojmu obrovskému počtu nedokážu obsadiť voľné pracovné miesta. Podnikateľská aliancia Slovenska si myslí, že úrady práce nevedia dobre pripraviť nezamestnaných na pozície, aké sa na trhu ponúkajú. Štát by sa podľa nej mal zamyslieť nad efektivitou svojich úradov a klásť väčší dôraz na ich prepojenie s reálnym ekonomickým životom.

„Počet voľných pracovných miest prudko rastie, no databázy úradov práce skutočne nedokážu pružne ponúkať vhodných uchádzačov. Pracovné agentúry sa snažia niektorých adeptov o prácu pripravovať formou rekvalifikačných kurzov a zaškoľovacích centier, každopádne to ale nepostačuje a nepokrýva potreby zamestnávateľov,“ potvrdzuje P. Peregrim.

Značky: