Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII) organizuje prostredníctvom siete informačno-poradenských centier (IPC) školiace pracovné semináre v siedmych krajských slovenských mestách. Odborníci z ÚPVII sa chcú na seminároch zamerať na konzultácie so starostami a primátormi miest a obcí, ktorí žiadajú poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) na projekt Wifi pre Teba,  aby predišli nedostatkom pri ich predkladaní žiadostí.

Na Wifi pre Teba, ktorého cieľom je zabezpečiť mestám a obciam bezplatné, bezdrôtové a vysokokvalitné pripojenie na internet, a to na vybraných verejných priestranstvách, je zo zdrojov Európskej únie na jeden projekt vyčlenený maximálny možný príspevok v sume 15-tisíc eur.

Našou ambíciou je zefektívniť samotný proces spracovania žiadostí a odstrániť nedostatky v rámci predkladaných podkladov týkajúcich sa verejného obstarávania a žiadostí o platbu. Záleží nám na tom, aby boli výdavky úspešným žiadateľom preplatené v čo najkratšom čase. Dôležité je však aj individuálne poradenstvo, ktoré naši odborníci poskytnú tým žiadateľom, ktorí sa ešte len plánujú zapojiť do výzvy,zdôraznil vicepremiér Richard Raši.

Pracovný školiaci seminár štartuje 21.10 v Žiline, pokračuje 23.10. v Banskej Bystrici, 28.10. v Nitre, 5.11. v Trnave, 13.11. v Košiciach, 14.11. v Prešove a 19.11. v Trenčíne. Na školenia budú pozvaní všetci predstavitelia miest a obcí, evidovaní v databáze príslušného samosprávneho kraja.

Tí záujemcovia, ktorí nie sú v evidencii a majú záujem o školenie, sa môžu prihlásiť telefonicky alebo e-mailom v informačno-poradenskom centre konkrétneho krajského mesta. IPC sú k dispozícii potenciálnym žiadateľom a prijímateľom minimálne 40 hodín týždenne, počas ktorých poskytujú osobné, resp. telefonické a e-mailové konzultácie. V prípade väčšieho záujmu o školenie, budú uprednostnení skôr prihlásení účastníci.

K dopytovej výzve na projekt Wifi pre Teba bolo k 16. 10. 2019 predložených 428 žiadostí o NFP, z ktorých ÚPVII už uzatvoril 252 zmlúv o poskytnutie príspevku. Ostatné budú nasledovať, nakoľko sú žiadosti v schvaľovacom procese. Čo sa týka jednotlivých krajov, najviac žiadostí bolo predložených v Nitrianskom samosprávnom kraji, konkrétne 132, za ním nasleduje Žilinský (82) a Banskobystrický (69). Najmenej žiadostí – 20 bolo predložených v Košickom samosprávnom kraji.

Aktuálne prebieha už piate kolo výzvy, ktorého uzatvorenie bude 13.11. 2019. V závislosti od počtu predložených žiadostí o NFP v piatom kole, úrad zváži otvorenie šiesteho, nakoľko v rámci výzvy ostáva ešte dostatočná alokácia pre ďalších žiadateľov“ dodal vicepremiér.

Značky: