Ako existujú pravidlá správania sa v cestnej premávke, vzdušný priestor nie je výnimkou. Drony tento priestor zdieľajú spolu s ostatnými účastníkmi, a preto je potrebné aby sa aj ich piloti riadili pravidlami tak, aby bola ich prevádzka bezpečná.

Samotné pravidlá lietania s dronmi na Slovensku aktuálne upravuje “Rozhodnutie dopravného úradu SR č. 2/2019” zo 14.11.2019

V tomto článku sa dočítate o hlavných pravidlách, ktoré je potrebné dodržiavať. Ak ste však vlastníkom dronu, určite vám odporúčame si toto rozhodnutie prečítať celé. Pamätajte na to, že neznalosť zákona nikoho neospravedlňuje.

Samotný dron DJI Mavic Mini

Samotný dron DJI Mavic Mini s hmotnosťou 249 gramov aj s batériou

Všeobecné zásady lietania s dronmi

Maximálna výška 

S dronmi je možné lietať v maximálnej výške 120 metrov nad zemským povrchom, prípadne nad najvyššou prekážkou v okruhu 30 metrov od dronu. To znamená, že ak napríklad lietate okolo komínu, ktorý je vysoký 50 metrov, môžete lietať až vo výške 170 metrov.

Maximálna vzdialenosť

S dronom môžete lietať maximálne do vzdialenosti 1 kilometer. Dnes predávané drony túto vzdialenosť síce hravo prekonajú, avšak tento limit je nastavený aj z bezpečnostného hľadiska. Ak by nastala situácia, že sa preruší prenos obrazu z kamery medzi dronom a ovládačom, nemáte šancu na väčšiu vzdialenosť rozlíšiť, ktorým smerom je dron otočený. Je teda ohrozený aj bezpečný návrat a pristátie. S tým úzko súvisí aj pravidlo o tom, že lietať s dronom je povolené len takým spôsobom, aby ste vždy udržiavali s dronom priamy vizuálny kontakt bez pomôcok. To znamená, že nie je možné lietať napríklad za budovy, prípadne na takú vzdialenosť, kedy ho už aj kvôli jeho veľkosti nebudete vidieť, hoci by to bolo aj menej ako 1 kilometer.

Zákaz lietať v noci

Hoci ide o veľmi lákavú možnosť, lietanie s dronom v noci je za bežných podmienok zakázané. Jediná výnimka je v prípade prevádzky podľa kategórie B, ale o tom si povieme o pár riadkov nižšie.

Kategórie prevádzky, zóny vzdušného priestoru a triedy dronov podľa ich hmotnosti

V súvislosti so samotným lietaním rozdeľujeme lietanie s dronmi na dve kategórie, a to kategóriu A a kategóriu B. Väčšina z vás sa stretne len s kategóriou prevádzky A, a preto sa na ňu pozrieme podrobnejšie.

Najskôr sa však v skratke prejdeme na rozdelenie zón vzdušného priestoru ako aj rozdelenie dronov do hmotnostných tried, keďže tieto úzko súvisia s jednotlivými subkategóriami kategórie A.

Rozdelenie zón vzdušného priestoru

Vzdušný priestor je síce na prvý pohľad len prázdna obloha, ale bez jeho rozdelenia a presných pravidiel v jednotlivých zónach by sa prevádzka v ňom behom pár okamihov mohla zmeniť na chaos s fatálnymi následkami.

Pre hobby pilotov je dôležité poznať najmä zóny vzdušného priestoru, s ktorými sa môžete stretnúť vo výške do 120 metrov od zeme pri lietaní s vašim dronom.

Týmito zónami sú zóny v okolí letísk (CTR, ATZ), zóny zakázané (P) a obmedzené (R)  

CTR – ide o tzv. Riadený okrsok v blízkosti väčších letísk, kde je všetka letová prevádzka riadená riadiacim strediskom. Prevádzka dronov v CTR zóne má svoje obmedzenia, ktoré si popíšeme v jednotlivých subkategóriách prevádzky.

ATZ – okrsok letiska nachádzajúci sa v okolí malých a športových letísk. Prevádzka dronov je v týchto zónach možná len po koordinácii s prevádzkovateľom letiska.

P (prohibited) – zakázané zóny, ktoré sa nachádzajú v blízkosti strategických objektov ako sú elektrárne a veľké priemyselné závody

R (restricted) – obmedzené zóny – lietanie v nich možné je pokiaľ nie sú “aktivované”

Kde sa tieto zóny nachádzajú je možné zistiť buď v leteckej ICAO mape alebo v online VFR manuáli na tejto adrese 

To či je obmedzená zóna aktívna je možné zistiť z AUP na stránke veliteľstva vzdušných síl SR 

Rozdelenie dronov podľa hmotnosti

Trieda C0 – do 250 gramov – najľahšie drony ako napríklad DJI Mavic Mini alebo DJI Spark

Trieda C1 – do 900 gramov – DJI Mavic Air, DJI Mavic Pro (1. gen)

Trieda C2 – do 4 kg – DJI Mavic 2 Pro/Zoom, DJI Phantom, DJI Inspire

Trieda C3 – do 25 kg – profesionálne drony ťažšie ako 4 kg, heavy-lifter-y využívané vo filmovej produkcii

Trieda C4 – modely lietadiel do 25 kg

Kategória prevádzky “A”

Kategória prevádzky “A” sa delí na subkategórie A1, A2 a A3 podľa toho, s akou triedou dronu chcete lietať. 

Subkategória A1

Spadajú sem lety s dronmi tried C0 a C1, teda s dronmi ľahšími ako 900 gramov. Je to jediná kategória, v rámci ktorej je možné lietať aj v menšej vzdialenosti od ľudí ako je 50 metrov. Rovnako je to jediná kategória, ktorá umožňuje využívanie tzv. “Follow me” režimu, ktorý mnohé drony ponúkajú. Jedinými obmedzeniami pri jeho využívaní sú maximálna výška a vzdialenosť od pilota, ktoré sú 30 metrov. Zároveň platí podmienka, že musíte mať kedykoľvek možnosť prevziať ovládanie dronu.

Súčasne tak ako aj pre ostatné subkategórie platí zákaz prelietavania nad zhromaždiskami ľudí.

V prípade, že sa nachádzate v CTR zóne v blízkosti letiska je možné lietať len do maximálnej výšky 30 metrov a zároveň dodržiavať minimálnu vzdialenosť 3,7 kilometra od letiska, konkrétne od jeho referenčného bodu. Napríklad na letisku v Bratislave sa tento referenčný bod nachádza v mieste, kde sa križujú pristávacie dráhy. Lietanie vo väčšej výške je možné len v prípade prevádzky podľa kategórie B po splnení určitých podmienok.

Subkategória A2

V prípade ak chcete lietať s dronom triedy C2, platia všetky doteraz zmieňované pravidlá, avšak v tejto subkategórii už platí zákaz lietania pri ľuďoch vo vzdialenosti menšej ako 50 metrov a rovnako aj zákaz lietania v husto osídlených oblastiach. V mestách si teda na Slovensku s dronmi ťažšími ako 900 gramov legálne nezalietate. 

Pre lietanie v CTR zóne platia rovnaké pravidlá ako pre subkategóriu A1.

Subkategória A3

Do tejto subkategórie patrí lietanie s ťažšími dronmi tried C3 a C4. 

Jediným pravidlom navyše, ktoré pre tieto triedy platí je minimálna vzdialenosť v prípade lietania v CTR zóne v blízkosti letiska ktorá je 5,6 kilometra a maximálna výška 30 metrov. 

Kategória prevádzky “B”

Ak by ste chceli lietať napríklad v noci, v CTR zóne vyššie ako vo výške 30 metrov, s triedou dronu C2 alebo C3 v osídlenej oblasti alebo bližšie k ľuďom ako 50 metrov, je to možné v rámci tejto kategórie po splnení určitých podmienok. Musíte váš dron poistiť a zaregistrovať na dopravnom úrade, absolvovať teoretické a praktické skúšky a požiadať dopravný úrad 30 dní pred takýmto letom o jeho povolenie. V prípade, ak dopravný úrad vyhodnotí vašu prípravu a vykonané opatrenia ako dostatočné, takýto let vám povolí. Ak však nechcete podávať žiadosť vopred, je lietanie podľa kategórie B možné aj v prípade, že máte vydané povolenie na výkon leteckých prác. To vás oprávňuje takéto lety vykonávať aj bez predchádzajúceho súhlasu dopravného úradu a súčasne je to jediný spôsob ako vykonávať aj komerčné lety, teda lety za odplatu. 

Komerčné vs. hobby lietanie

Problematika komerčného lietania je dlho diskutovaná téma v kruhoch pilotov dronov už veľmi dlhú dobu. Často sa v diskusiách rozoberá, aké lety sa považujú za komerčné a naopak, čo je ešte hobby lietanie. V skratke sa dá komerčné lietanie definovať ako lietanie za odplatu, prípadne lietanie za účelom podpory alebo propagácie podnikania.

V prípade videa je to jednoznačné – pokiaľ za video klient zaplatil alebo je použité na propagáciu ekonomickej činnosti, ide o komerčné práce.

Poznáme však aj prípady, kedy pri komerčnom používaní dronov nemusí vzniknúť žiadne video a to je napríklad v stavebníctve alebo v poľnohospodárstve. Ide hlavne o inšpekčné a monitorovacie lety, ktoré tým, že sa dáta z nich využívajú na podporu podnikania týchto subjektov, sú takéto lety považované za komerčné a na ich vykonávanie je potrebné byť držiteľom spomínaného povolenia na výkon leteckých prác.

V nasledovnej časti si povieme, ako získať povolenie na vykonávanie leteckých prácu – krok za krokom. 

Autor:

Radovan Leitman
Creative Visuals, s.r.o., www.creativevisuals.sk

 

Pozrite si aj prvú časť nášho seriálu o dronoch

Drony a ich využitie pre fotografiu a video

Značky: