V tomto pokračovaní si rozoberieme celý postup získania povolenia na výkon leteckých prác, ktoré je potrebné pre legálne komerčné lietanie s dronom.

Celý proces sa skladá z 3 krokov:

  1. Registrácia dronu, s ktorým chcete lietať komerčne
  2. Zloženie teoretických a praktických skúšok
  3. Získanie povolenia na výkon leteckých prác

Registráciu dronu odporúčame ako úplne prvý krok, nakoľko je najlepšie, ak na praktickej skúške budete lietať s vlastným dronom. Pred podaním žiadosti o registráciu je potrebné si dron poistiť. Poisteniu dronov sa na Slovensku venuje Allianz – Slovenská poisťovňa. Po uzatvorení zmluvy o poistení zodpovednosti vám poisťovňa vydá certifikát o poistení, ktorý spolu so žiadosťou F186-B pošlete na adresu dopravného úradu.

Zároveň s touto žiadosťou môžete poslať aj žiadosť o vykonanie skúšky F283-B

Následne je potrebné, vybrať si termín skúšok. Teoretické skúšky sa konajú spravidla v jednom týždni v každom mesiaci, od pondelka do štvrtku. Skúška pozostáva zo šiestich predmetov:

  • Letecké právne predpisy
  • Všeobecné vedomosti o lietadlách
  • Letové charakteristiky lietadla a plánovanie letu
  • Meteorológia
  • Prevádzkové postupy
  • Zásady letu

Pre každý predmet je možné vybrať si deň, v ktorý budete z daného predmetu skúšku robiť. Je možné absolvovať všetko v jeden deň, prípadne si to rozdeliť napríklad na viac dní.

Na konkrétny termín je potrebné si podať záväznú prihlášku na skúšky F182-B

Na skúšky sa môžete pripravovať sami z dostupnej literatúry alebo s pomocou otázok dostupných na internete. Tieto otázky však môžu byť neaktuálne, nakoľko dopravný úrad postupne zavádza aj nové otázky z oblasti dronov. Otázky z uvedených oblastí sú však dostupné a spracované napríklad na stránke testy.vrtulniky.sk alebo na blogu Lukáša Búša na stránke dronista.sk/blog.

V rámci prípravy na skúšky môžete využiť aj rôzne školenia v spoločnostiach, ktoré sa tomu venujú. Veľmi dobré referencie má napríklad APROP.sk, kde môžete absolvovať dvojdňové školenie za 200 eur. K dispozícii je aj aplikácia s otázkami, ktoré pravidelne aktualizujú na základe spätnej väzby od ľudí, ktorí u nich absolvovali školenie a následne skúšky.

Po úspešnom absolvovaní teoretických skúšok nasleduje praktická časť skúšky. Vykonáva sa spravidla na letisku v Boleráze, kde vás preskúšajú zo znalostí aktuálne platnej legislatívy v oblasti dronov (v čase tvorby článku je to Rozhodnutie dopravného úradu č. 2/2019), prácu s leteckou ICAO mapou, ktorú je potrebné mať na skúškach so sebou. Praktická skúška potom pokračuje samotným letom s dronom. Vykonáte let podľa pokynov pracovníka dopravného úradu a jeho úspešným zvládnutím skúška končí. 

Dostanete doklad o absolvovaní skúšky, ktorý doručíte na dopravný úrad, na základe ktorého vám vydajú preukaz pilota bezpilotného lietadla.

Všetko, čo ste doteraz absolvovali vás zatiaľ neoprávňuje na samotné komerčné lietanie, avšak už môžete žiadať dopravný úrad o vykonanie letu podľa kategórie B, ako sme uvádzali v predchádzajúcom článku o pravidlách.

Ak však chcete lietať s vašim dronom aj komerčne je potrebné získať aj povolenie na výkon leteckých prác.

Na jeho vydanie je potrebné poslať na dopravný úrad žiadosť F353

Jednou z najdôležitejších príloh je prevádzková príručka, v ktorej sú popísané všetky postupy na vykonávanie letov, technické špecifikácie dronov a analýza rizík.

Vypracovanie prevádzkovej príručky je asi najkomplikovanejšia vec v celom procese získania povolenia na výkon leteckých prác. Môžete si ju skúsiť vypracovať sami, napríklad podľa dostupného vzoru českej verzie prevádzkovej príručky. Ak však chcete mať istotu, že vám ju dopravný úrad schváli a nevráti na prepracovanie, môžete využiť (tak ako pri príprave na skúšky) služby firiem, ktoré sa venujú práve vypracovaniu prevádzkových príručiek na mieru. V takomto prípade máte istotu, že bude takáto príručka schválená bez zbytočných prieťahov.

Po úspešnom zvládnutí celého procesu registrácie, skúšok a vydaní povolenia na výkon leteckých prác budete oprávnení vykonávať komerčné lety s dronom. 

Veríme, že bol tento súhrn informácií pre vás nápomocný a pomôže vám k získaniu povolenia a bezpečnému legálnemu lietaniu s vašim dronom.

Linky na stránky dopravného úradu venujúce sa lietaniu s dronmi a ich evidencii:

http://letectvo.nsat.sk/letova-prevadzka/lietadla-sposobile-lietat-bez-pilota/

http://letectvo.nsat.sk/letova-sposobilost/register-lietadiel-slovenskej-republiky/

V nasledujúcej časti prinesieme 10 tipov na bezpečné lietanie s dronmi, 

Autor:

Radovan Leitman
Creative Visuals, s.r.o., www.creativevisuals.sk

Pozrite si aj predchádzajúce časti

Pravidlá lietania s dronmi na Slovensku (VIDEO)

Drony a ich využitie pre fotografiu a video

Značky: