Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Väčšina maloobchodných predajcov v Európe si neuvedomuje, že v septembri 2019 vstúpia do platnosti nové predpisy sprísňujúce overovanie totožnosti zákazníkov

Hoci pre mnohých predajcov bol rozmach digitálneho obchodu záchranným lanom, prieskum spoločnosti Mastercard zameraný na menšiu vzorku európskych internetových obchodníkov ukazuje, že až 75% z nich si pravdepodobne nie je vedomých nových bezpečnostných noriem, ktoré vstúpia do platnosti na budúci rok.[i]

Zabezpečenie metódou EMV 3-D Secure (EMV 3DS), ktorej cieľom je zdokonaliť proces realizácie digitálnych platieb, zavedie pre internetové transakcie nové bezpečnostné normy. Aj napriek týmto blížiacim sa zmenám podporuje v súčasnosti len 14% dopytovaných predajcov prísnejšie overovanie totožnosti zákazníkov (stronger customer authentication, SCA), zatiaľ čo až 51% ich dokonca uviedlo, že na nový spôsob overovania totožnosti budú pripravení až na konci septembra 2019 alebo jeho zavedenie vôbec neplánujú.

Spoločnosť Mastercard sa snaží, aby po zavedení tejto zmeny zabezpečila spotrebiteľom ešte pohodlnejší priebeh internetových platieb. Preto ohlásila spustenie programu Mastercard® Identity Check™, nového riešenia pre overovanie totožnosti, ktoré vychádza z poslednej generácie noriem organizácie EMVCo. S ohľadom na to, že spotrebitelia sú už vo veľkej miere zvyknutí platiť svoje online nákupy na jedno kliknutie, je riešenie spoločnosti Mastercard navrhnuté tak, aby predstavovalo len minimálne narušenie procesu platby. Riešenie Identity Check spĺňa požiadavky na prísnejšie overovanie totožnosti zákazníkov (SCA) stanovené európskou smernicou o platobných službách PSD2, ktoré v 31 európskych krajinách vstúpi do platnosti 14. septembra 2019.

Milan Gauder, výkonný viceprezident pre služby spoločnosti Mastercard Europe, k novému riešeniu uviedol: „Tempo rastu digitálneho obchodu naďalej prekonáva predaje v kamenných predajniach. To je pre internetových predajcov na jednej strane rozhodne prínosné, no zároveň to na strane druhej znamená nutnosť zaistiť bezpečnosť a jednoduchosť realizácie digitálnych platobných transakcií. Prvú úspešnú transakciu sme podľa normy EMV 3DS uskutočnili už v septembri a teraz s potešením spúšťame naše riešenie Identity Check, ktoré normu EMV 3DS plne podporuje a využíva k tomu postupy overovania totožnosti v reálnom čase, ako sú dynamické heslá či biometrické údaje (vrátane rozpoznávania odtlačku prsta, tváre, očnej dúhovky a hlasu). Výsledkom sú bezpečnejšie internetové platby zodpovedajúce potrebám elektronického obchodu budúcnosti.

Medzi fyzickými a digitálnymi platbami však naďalej existuje znepokojivý rozdiel v počte odmietnutých platieb a prípadov podvodného konania v neprospech digitálnych platieb. Početnosť výskytu podvodného konania je v Európe pri digitálnych platbách desaťkrát vyššia než v prípade fyzických platieb, čo sa negatívne odráža na miere využitia a dôvery.

Behom prípravy na zavedenie programu Mastercard® Identity Check™ spustila spoločnosť najprv jeho obmedzenú prevádzku, ktorá ukázala, že toto riešenie znižuje výskyt podvodov, početnosť zamietnutých platieb aj zložitosť overenia totožnosti zákazníkov pri platbe. Výsledkom tak nebola len lepšia skúsenosť zákazníkov, ale aj vyššie zisky predajcov a vydavateľov platobných kariet.

Digitálny obchod sa stáva úplne bežnou záležitosťou. Súčasne však prichádzajú nové regulatórne požiadavky, preto sú potrebné inovatívne riešenia, ktoré obchodníkom umožnia aj naďalej plniť priania zákazníkov nakupujúcich na internete. Naše riešenie, ktoré je schopné medzi obchodníkmi a vydavateľmi platobných kariet odovzdávať desaťkrát viac údajov ako doterajšie metódy overovania totožnosti a umožňuje bezproblémové využitie mobilných zariadení, rozhodne posúva latku overovania totožnosti výrazne vyššie,“ dodal Milan Gauder.

Prísnejšie overovanie SCA bude v súlade so smernicou PSD2 povinné od septembra 2019. Do leta 2019 preto musia obchodníci splniť nasledovné dva body:

  1. Kontaktovať svojho spracovateľa platieb alebo poskytovateľa platobných služieb a overiť, že je ich firma pripravená a zahrnutá do programu Identity Check.
  2. Informovať svojich zákazníkov. Dať im vedieť, že sa podoba platieb zmení a zdôrazniť, aké to pre nich bude mať výhody (nebude nutné si pamätať heslo a zníži sa hrozba podvodov).

Zároveň tým banky zahrnú držiteľov nimi vydaných kariet do programu Identity Check a ponúknu im vylepšené možnosti overovania totožnosti, vrátane využitia biometrických údajov.

[i] Išlo o prieskum uskutočnený medzi septembrom a novembrom 2018 spoločnosťou Mastercard na nereprezentatívnej vzorke 327 internetových predajcov v 17 európskych krajinách.

Značky: