Aj 68 % bežných užívateľov bolo svedkami straty dát či zariadení, zvyšuje sa frekvencia zálohovania

Acronis, celosvetový líder v riešeniach ochrany dát novej generácie, uviedol pri príležitosti World Cyber Protection Week, ktorý oslavuje ako pokračovanie Svetového dňa zálohovania, že opäť narástol počet užívateľov, ktorí zažili stratu dát či zariadení. V oblasti firemných IT sa viac firiem stretlo s výpadkami prevádzky kvôli strate dát a IT administrátori v dôsledku toho zvyšujú frekvenciu zálohovania.

Od roku 2016 urobila spoločnosť Acronis v poradí už piaty prieskum pri príležitosti Svetového dňa zálohovania. Tohto roku ho spoločnosť rozšírila aj o skupinu IT administrátorov, ktorí zodpovedajú za firemné IT infraštruktúry. Spoločnosť sa pýtala zhruba 3 000 respondentov z celého sveta, ako bežných užívateľov, tak aj firemných IT profesionálov. Nie je prekvapením, že podľa výsledkov spracovaných na základe prieskumu sa obe skupiny výrazne líšia, či už zodpovednosťou k ochrane dát, tak aj spôsobom zabezpečenia.

Najzaujímavejšie údaje z tohtoročného prieskumu:

  • 68 % bežných užívateľov už zažilo stratu dát či zariadení, či už svojich alebo rodinných príslušníkov, čo je o 3 percentuálne body viac, než pri minuloročnom prieskume.
  • 42 % firiem zažilo výpadky prevádzky v dôsledku straty podnikových dát, čo je o 12 percentuálnych bodov viac ako vlani.
  • Aj keď väčšina (51 %) bežných užívateľov stále zálohuje lokálne, 31 % už zálohuje do cloudu a 17 % kombinovane, čo je o 5 resp. o 7 percentuálnych bodov viac ako vlani.
  • V prípade IT administrátorov zálohuje 25 %, lokálne, 35 % do cloudu, 20 % kombinovane a zvyšných 20 % replikuje dáta do iných dátových centier.
  • Výrazne narástli obavy bežných užívateľov z ransomvérových útokov (o 29 %), cryptojackingu (o 31 %) a sociálneho inžinierstva (o 34 % bodov)
  • Na firemnej úrovni sa zvyšuje frekvencia zálohovania: významne pribudlo IT administrátorov, ktorí zálohujú aspoň raz denne (teraz 27 %) alebo viackrát za deň (teraz 15 %), naopak rýchlo ubúda tých, ktorí zálohujú iba raz či dvakrát za mesiac (teraz 20 %).

„Povedomie o kybernetických hrozbách medzi bežnými užívateľmi rýchlo rastie, čo je dôsledok osobnej skúsenosti so stratou dát a tiež množiacich sa správ o kybernetických útokoch,“ povedal Zdeněk Bínek, zodpovedný za predaj riešení Acronis v ČR a na Slovensku. „Avšak z prieskumu je zjavné, že stále existuje veľký rozdiel v prístupe medzi bežnými užívateľmi a IT profesionálmi. Pri nich oceňujeme hlavne trend častejšieho podnikového zálohovania, pretože čím je frekvencia nižšia, tým sa zvyšuje aj riziko straty väčšieho množstva dát a náklady na ich obnovu.“

World Cyber Protection Week, ktorý zavádza spoločnosť Acronis ako voľné pokračovanie udalosti World Backup Day, je pripomenutím toho, že v dôsledku stále sofistikovanejších hackerských útokov tradičné zálohovanie už neposkytuje dostatočnú úroveň ochrany dát. V dňoch 30. marca až 3. apríla 2020 preto Acronis zdôrazňuje 5 základných princípov modernej kybernetickej ochrany: bezpečnosť, dostupnosť, súkromie, autenticitu a zabezpečenie dát.

Viac informácií o prieskumu môžete nájsť na https://www.acronis.com/en-us/blog/posts/how-cyber-protection-trends-are-evolving-2020.

Značky: