Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ľudská chyba je v 84 % prípadov jednou z hlavných príčin straty firemných dát

Acronis, globálny líder na trhu riešení kybernetickej ochrany, predstavil výsledky dopytovania medzi svojimi českými a slovenskými IT partnermi, podľa ktorého 75 % z nich momentálne testuje obnovu dát zo záloh svojich zákazníkov minimálne raz za štvrťrok, čo je väčší počet než vlani. Dopytovanie bolo uskutočnené v apríli 2023 medzi IT predajcami spoločnosti ZEBRA SYSTEMS, ktorá je výhradným distribútorom riešení Acronis v ČR, na Slovensku a v juhovýchodnej Európe.

Prieskum tiež odhalil, že najčastejšími príčinami straty firemných dát sú ľudská chyba, zlyhanie techniky a kybernetický útok. Celkové výsledky dopytovania ukazujú na rastúcu zodpovednosť poskytovateľov IT a zvýšenú pozornosť kybernetickým rizikám. Okrem častejšieho testovania obnovy dát a zlepšovania ochrany proti kybernetickým útokom mnohí navyše uviedli, že sú schopní rýchlejšie sprevádzkovať systémy zákazníkov po totálnej havárii.

Najzaujímavejšie zistenia prieskumu zahŕňajú:

  • 84 % predajcov uviedlo, že jednou z hlavných príčin straty dát u zákazníkov je ľudská chyba, 35 % uviedlo zlyhanie systému a 30 % potom kybernetický útok.
  • 81 % dopytovaných zálohuje u svojich zákazníkov každý deň, 2 % každú hodinu a 9 % kontinuálne. iba 7 % zálohuje raz týždenne a nepravidelne už nikto, čo je mierne zlepšenie oproti minulému roku, kedy nepravidelne zálohovalo ešte 5 % respondentov.
  • 12 % IT poskytovateľov testuje obnovu zo zálohy raz týždenne, 25 % raz mesačne a 38 % každý štvrťrok. Celkovo to znamená, že minimálne štvrťročne testuje 75 % opýtaných, čo oproti vlaňajším 53 % predstavuje nárast.
  • Obnoviť systémy po totálnej havárii dokáže 19 % predajcov do 4 hodín (vlani iba 10 %), 26 % do 24 hodín a do 55 % najneskôr do týždňa. Oproti vlaňajšku tak všetci garantujú obnovenie prevádzky najneskôr do týždňa.

„Aj napriek tomu, že takmer dve tretiny našich IT predajcov registrujú vyšší počet kybernetických útokov, sú zistenia z nášho prieskumu mierne optimistické,“ povedal Aleš Hok, obchodný riaditeľ spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „Pri porovnaní z minuloročného dopytovania uvádzajú menej prípadov strát dát v dôsledku kybernetických útokov, čo svedčí o kvalitnejších nástrojoch kybernetickej ochrany. Hlavne nás však teší vyšší počet testovaní obnovy dát, pretože takéto pravidelné cvičenia spravidla vedú k zníženiu počtu prípadov straty kľúčových dát a k rýchlejšej obnove po havárii, pričom riešenia Acronis dnes umožňujú obnoviť prevádzku aj do 1 hodiny.“

Značky: