Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Strata kľúčových dát spôsobená ransomvérovými útokmi spravidla začína podozrivými e-mailmi

Acronis, globálny líder na trhu riešení kybernetickej ochrany, predstavil výsledky prieskumu, podľa ktorého viac ako 90 % partnerov Acronis v Českej republike a na Slovensku dokáže obnoviť prevádzku u svojich zákazníkov po kritickej havárii do 24 hodín. Prieskum sa uskutočnil vo februári 2022 medzi predajcami spoločnosti ZEBRA SYSTEMS, ktorá je zastúpením Acronis v ČR, na Slovensku a v juhovýchodnej Európe.

Prieskum odhalil, že drvivá väčšina partnerov zálohuje u svojich zákazníkov najmenej každý deň, v prípade niektorých kritických systémov aj každú hodinu. Avšak dôležité je, aby v prípade havárie boli partneri schopní systémy zo zálohovaných dát obnoviť do bežnej prevádzky čo najskôr. Stále častejším dôvodom takýchto havárií sú zámerné kybernetické útoky a ich eliminácia vyžaduje spoľahlivú kybernetickú ochranu zálohovaných dát, ako je napríklad ochrana proti ransomvéru.

Najzaujímavejšie zistenia prieskumu zahŕňajú:

  • 79 % partnerov uviedlo, že zálohuje dáta u svojich zákazníkov každý deň, 4 % každú hodinu a 10 % iným spôsobom (najčastejšie kombinovane). Iba 5 % partnerov zálohuje raz týždenne a 2 % raz za mesiac;
  • 9 % partnerov dokáže obnoviť dáta do 1 hodiny, 32 % do 4 hodín, 50 % do 24 hodín a 9 % do jedného týždňa;
  • v poslednom roku riešilo najviac partnerov ransomvérový útok (38 % opýtaných);
  • phishingové útoky vo forme podozrivých e-mailov majú najčastejšie podobu neexistujúcich zásielok (35 %), falošných faktúr (23 %) a žiadostí o prihlasovacie údaje (22 %).

„V súčasnosti je typickým scenárom útoku phishingový e-mail, po otvorení ktorého dôjde k doručeniu ransomvéru a následnému zašifrovaniu dát,“ povedal Aleš Hok, obchodný riaditeľ spoločnosti ZEBRA SYSTEMS. „V tej chvíli je zásadné mať spoľahlivý Disaster Recovery systém umožňujúci z bezpečne uložených dát rýchlo obnoviť fungovanie kritických systémov. Ale úplne najlepšie je mať komplexnú platformu kybernetickej ochrany, akou disponujú napríklad naši partneri, ktorá riziko takého útoku vylúči.“

Značky: