Väčší záujem mužov o sporenie v porovnaní so ženami vyplynul z prieskumu, v ktorom sa ČSOB zamerala na mapovanie preferencií Slovákov v oblasti sporenia.

Ako prvá banka na Slovensku pri tom využila unikátnu technológiu Faceboard, ktorá umožňuje analyzovať spotrebiteľské preferencie na základe prejavov mimiky a emócie.

Výsledky prieskumu, realizovaného v máji tohto roka s takmer 700 návštevníkmi jedného z obľúbených bratislavských nákupných centier, boli prekvapujúce a je ich možné zhrnúť do 3 hlavných zistení.

csob_inspirator_sporenia_gal_5

Faceboard – unikátna technológia, prostredníctvom ktorej sme mapovali preferencie Slovákov v oblasti sporenia

  1. Sporenie najviac oslovilo mužov z vekovej kategórie 50+

Zaujímavé je, že približne rovnako ako muži 50+ reagovali aj muži vo veku 20 – 35 rokov. Bude za tým zrejme známy fakt, že muži okolo 50 rokov často naberajú tzv. „druhý dych“, a tak sa do centra ich pozornosti opäť dostávajú záujmy a aktivity, o ktoré majú záujem muži vo vekovej kategórii 20 – 35 rokov. „Muži sa naozaj snažia reagovať ako mladí a zaujať svojimi plánmi do budúcnosti. Na druhej strane tu však dôležitú úlohu zohráva aj záujem mužov o nové technológie“, vysvetľuje  psychologička PhDr. Gabriela Herényiová, PhD. z Univerzity Komenského v Bratislave. Tvrdenie dokumentuje aj nasledujúci graf, v ktorom najnižšia hodnota znamená najpozitívnejšie hodnotenie.

 

Ashampoo_Snap_2016.07.13_17h14m46s_001_nowat

  1. Najnižší záujem o sporenie bol nameraný v kategórii Žena vo veku 50+

Prekvapivé je, že práve v tejto vekovej kategórií bol medzi mužmi a ženami zaznamenaný najvyšší rozdiel v záujme o sporenie. Podľa psychologičky PhDr. Gabriely Herényiovej za tým môže byť niekoľko dôvodov. „Prvým je, že ženy majú odlišné životné ciele, viac sa orientujú na starostlivosť o  rodinu, vnúčatá, rodičov a pod., na druhej strane, ženy sa môžu obávať finančnej neistoty a najmä dôsledkov, ktoré môžu vyústiť z finančných problémov“. Po tejto kategórii nasledovala kategória Žena 20 – 35 rokov a Žena 36 – 50 rokov.         

                                         Ashampoo_Snap_2016.07.13_17h15m01s_002_nowat

  1. V prieskume jednoznačne pozitívnejšie reagovali muži, a to vo všetkých vekových kategóriách

Myslia muži viac na zadné vrátka? Sú racionálnejší? „Muži sa snažia ženy zaujať, prekvapiť a častokrát aj šokovať. Pre mužov je dôležité „mať“ a vlastniť, cítiť sa silný a neprekonateľný. Ženy zasa majú skôr tendenciu finančné prostriedky míňať a vo financiách sa viac spoliehajú na muža“, konštatuje na záver odborníčka PhDr. Gabriela Herényiová a zároveň dodáva: „Prieskum nám odhalil zaužívané spoločenské stereotypy, kde muž figuruje ako živiteľ rodiny a ženy skôr peniaze míňajú“.

Ashampoo_Snap_2016.07.13_17h15m12s_003_nowat

 

Časť realizovaného prieskumu sme zachytili aj vo videu. Pozrite si, ako táto technológia fungovala a aké boli reakcie ľudí:

Príležitosť pre sporenie

Prieskum tiež ukázal, že popri úveroch a hypotékach je v súčasnosti moderné aj sporenie. Hoci aj malými čiastkami, ktoré si mesačne ľudia odkladajú, dokážu nasporiť zaujímavú sumu na splnenie svojich snov či uskutočnenie zážitkov. V rámci Sporiaceho účtu Depozit od ČSOB je možné sporiť si už od 15 € mesačne. Sporenie je možné nastaviť podľa individuálnych preferencii klienta, v rámci frekvencie alebo výšky vkladu. Výhodou sporenia je mesačné pripisovanie úrokov. Samozrejmosťou je bezplatné zriadenie a vedenie účtu, pričom banka ponúka možnosť založiť si neobmedzený počet účtov.

Faceboard po prvýkrát inšpirátorom sporenia

ČSOB v jednom z obľúbených bratislavských centier inšpirovala takmer 700 ľudí na rôzne motívy sporenia. Vďaka unikátnej technológii Faceboard, ktorá dokáže detekovať tvár okoloidúceho už zo vzdialenosti 20 metrov, určiť vek a pohlavie, boli navrhované jednotlivým respondentom vytúžené predmety, služby, či zážitky, ktoré by pre nich mohli byť vhodné a zaujímavé a o ktorých s veľkou pravdepodobnosťou snívajú.

Faceboard dokonca detekoval aj emócie ľudí, ktoré následne vyhodnotil na stupnici od 1 do 5, pričom 1 predstavovala najvyššiu spokojnosť a 5 najnižšiu spokojnosť.  Zaznamenané emócie boli hodnotené inovatívnou technológiou ACSSTM (Automated Customer Satisfaction Score). Hoci muži prejavili výrazne vyšší záujem o sporenie, výskum bol z hľadiska pohlavia vyrovnaný. Muži mali 51 % zastúpenie a ženy 49 % zastúpenie.

Faceboard, ktorý sa na rozdiel od klasických metód výskumu orientoval na podvedomé reakcie a emócie, môžeme jednoznačne zaradiť medzi trendové metódy prieskumov. Vďaka tejto novej a unikátnej technológii bolo možné získať autentické informácie o vzťahu ľudí k sporeniu.

VIDEO TOUCHIT: ČSOB má v Eurovei Inšpirátor sporenia

Značky: