Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Zvykli sme si využívať množstvo aplikácií, ktoré nám uľahčujú život.

Aj vďaka neustále sa zväčšujúcej kapacite úložného priestoru našich mobilných zariadení si dnes s obľubou sťahujeme všetko, čo nám čo i len trošku pripadá užitočné alebo zaujímavé. Ruku na srdce – kto z nás má ale dokonalý prehľad o všetkých aplikáciách uložených vo svojom smartfóne alebo tablete? A koľko z nich naozaj aktívne využívame? Prieskum bezpečnostnej spoločnosti Kaspersky Lab odhalil nový fenomén – digitálny neporiadok, ktorý je dôsledkom neprehľadnosti v aplikáciách a slabej údržby našich zariadení. Dobrovoľne ich tak vystavujeme riziku napadnutia vírusmi a inými bezpečnostným hrozbám.

Používatelia Android zariadení z 12 inštalovaných aplikácií vymažú mesačne len 10. To znamená, že každý mesiac im v zariadeniach pribudnú navyše dve aplikácie. Vyplýva to z výsledkov prieskumu, ktorý nedávno realizovala spoločnosť Kaspersky Lab medzi používateľmi z celého sveta. Závery sú naozaj alarmujúce a poukazujú na dôležitosť pravidelného a dôsledného manažmentu aplikácií, ak sa chceme vyhnúť tzv. digitálnemu neporiadku a s ním spojeným rizikám. Pravidelnej aktualizácii a revízii obsahu zariadení, vrátane odstránenia nepoužívaných dokumentov a aplikácií sa totiž podľa prieskumu venuje len polovica používateľov.

Do prieskumu Kaspersky Lab sa zapojili 16250 respondentov zo 17 krajín sveta

Všetky kľúčové zistenia prieskumu sú zhrnuté v práve zverejnenej správe s názvom Digitálny neporiadok a jeho nástrahy. Experti zo spoločnosti Kaspersky Lab zostavili unikátnu štúdiu, ktorá vyhodnocuje výsledky online prieskumu realizovaného v 17 krajinách sveta, štatistickej analýzy dát zaznamenaných v rámci Kaspersky Security Network a výsledkov experimentu zameraného na výkonnosť aplikácii v interných testeroch spoločnosti.

Digitálny neporiadok sa stáva novým fenoménom súčasnej technologickej a internetovo prepojenej spoločnosti. Zraniteľnosti v aplikáciách sa často stávajú vstupnou bránou malvéru do nášho zariadenia a k našim dátam. Preto je nesmierne dôležité venovať pozornosť čisteniu a aktualizácií digitálnych zariadení od nepoužívaných alebo neaktívnych aplikácií. Nakoniec, aj v prieskume sa ukázalo, že len štvrtina používateľov aktualizovala aplikácie len pod vplyvom okolností, pričom 10 % respondentov sa aktualizácii vôbec nevenuje, ani v tých najnutnejších prípadoch.

Obľúbenosť aplikácií medzi používateľmi a ich v mnohých prípadoch 24-hodinové aktívne využívanie z nich robí atraktívne ciele pre kyberzločin. Z prieskumu Kaspersky Lab sa totiž dozvedáme, že zo 100 Android aplikácií, ktoré vie používateľ plne spravovať (vrátane ich inštalácie a odstránenia), až 83 má prístup k citlivým údajom používateľa, ako sú napr. kontakty či správy. Pre kyberzločincov tak potom vôbec nie je problém odosielať správy alebo uskutočňovať hovory z napadnutého zariadenia.

Správa sa rovnako venuje tomu, ako dokážu niektoré aplikácie fungovať v zariadení používateľa aj bez jeho povolenia. V priemere majú bežní používatelia inštalovaných okolo 66 aplikácií vo svojich mobilných zariadeniach. Pri testovaní reprezentatívnej vzorky týchto 66 aplikácií sa zistilo, že až 54 z nich je spustených a aktívnych v zariadení bez toho, aby používateľ o nich vedel, čo predstavuje zhruba 22 Mb spotrebu za jeden deň.

Prehľad najviac inštalovaných aplikácií

Nastavenia aplikácií poskytujú používateľom určitý stupeň kontroly nad tým, k čomu všetkému môže mať daná aplikácia prístup a s čím môže byť v interakcii. Napriek tomu sa ukázalo, že len 40 % ľudí venuje nastaveniam každej aplikácie vo svojom smartfóne špeciálnu pozornosť. Len
32 % respondentov sa priznalo k tomu, že odmietli inštaláciu mobilnej aplikácie po tom, čo si prečítali licenčné podmienky a neboli spokojní s ich znením.

 „Tým, že mnohí používatelia podceňujú ochranu svojich mobilných zariadení a zanedbávajú tak jednoduchú, no pritom podstatnú starostlivosť v oblasti aktualizácie a správy aplikácií, vystavujú svoje zariadenia ako aj citlivé údaje uložené v nich závažným bezpečnostným hrozbám. Hromadenie digitálneho neporiadku môže mať za následok celý rad problémov, ako sú napr. poruchy zariadenia, obmedzenie životnosti batérie alebo infekciu malvérom. Mnohé aplikácie majú prístup k osobným údajom používateľov, ktoré bývajú často ďalej zdieľané bez toho, aby si to vôbec uvedomili. Snažíme sa preto apelovať na všetkých, aby sa venovali pravidelnej údržbe svojich digitálnych domácnosti. Čistá a uprataná miestnosť dokáže vniesť sviežosť a radosť do každého domova. Rovnako je to aj s našimi smartfónmi či počítačmi – práca s vyčisteným, ničím nezaťaženým a bezpečným zariadením nám prináša oveľa väčšiu radosť a lepší zážitok,“ komentoval prieskum Dragan Martinovic, Managing Director pre východnú Európu spoločnosti Kaspersky Lab.

Ak sa chcete vyhnúť digitálnemu neporiadku a ochrániť svoje cenné osobné údaje pred zneužitím, odporúčame dodržiavať tieto základné pravidlá:

  • Zorientovať sa v úložnom priestore zariadenia – nájdite si chvíľku a skúste si prejsť všetky aktívne aj neaktívne aplikácie vo svojom zariadení, zistite ako pracujú a ktoré informácie zhromažďujú v úložnom priestore;
  • Venujte sa údržbe svojho zariadenia – zaveďte si systém pravidelného „upratovania“ vašej digitálnej domácnosti, aktualizujte a vyčistite svoje zariadenie od nepotrebných a neaktívnych súborov;
  • Pravidelne aktualizujte softvér zariadenia, ako aj jednotlivé aplikácie – aktualizujte softvéry hneď ako sú dostupné nové aktualizácie;
  • Používajte špeciálne softvéry – na čistenie a aktualizáciu zariadení, ako sú napr. čističe softvéru (software cleaners) integrované v bezpečnostných riešeniach, podobne ako má Kaspersky Lab, ktoré skenujú všetky aplikácie inštalované do zariadenia, schopné upozorňovať na rizikové či málo využívané aplikácie.