Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Dnes si v Červenom salóne Primaciálneho paláca osobne z rúk primátora Bratislavy Iva Nesrovnala prevzali dodatočne ocenenie Senior roka 2018 štyria Bratislavčania – Jozef Iľko, Gréta Hrdá, Oľga Rapavá a Peter Buček. Tí sa z osobných dôvodov nemohli zúčastniť 8. ročníka slávnostného odovzdávania cien v októbri tohto roka. Celkovo bolo tohto roku ocenených za mimoriadny prínos pre Bratislavu 14 bratislavských seniorov.

 „Podstatou života je nezastať, čoho príkladom sú aj všetci aktívni seniori, ktorých som mal šancu spoznať. Dokazujú ako vyzerá mať rád svoje mesto a život v ňom. Som rád, že som mohol osobne stretnúť a odovzdať ocenenie seniorom, ktorí nemohli byť prítomní na poslednom odovzdávaní cien Senior roka 2018, porozprávať o sa s nimi o ich  radostiach či starostiach aj o tom, čo sa nám v Bratislave už podarilo zlepšiť a v čom chceme pokračovať,“ uviedol primátor Bratislavy Ivo Nesrovnal.

Ocenenie Senior roka sa udeľuje Bratislavčanom, ktorí v meste pôsobili pracovne, angažovali sa vo verejnej sfére alebo záujmovej činnosti a aj v súčasnosti na dobrovoľníckej báze pôsobia v občianskej, sociálnej, kultúrnej, športovej či inej oblasti.

Ocenenie Senior roka za mimoriadny prínos pre Bratislavu za rok 2018 získali:

Juraj Sarvaš, herec a recitátor a tvorca výnimočných poetických večerov pri sviečkach v jeho réžii, ktoré sú venované slovenským básnikom. Okrem iného aj moderátor predchádzajúcich dvoch ročníkov podujatia Senior roka.

Felicitas Babušíková, pôsobila ako hlavný rozhodca a kontrolór na najvyšších krasokorčuliarskych súťažiach. Počas ZOH v Salt Lake City bola súčasťou komisie, ktorá vypracovala súčasný systém hodnotenia v krasokorčuľovaní.

Pavol Zelenay, skladateľ a hudobný redaktor Slovenského rozhlasu a tiež zakladateľ legendárneho hudobného festivalu – Bratislavská lýra.

Dana Herrmannová, jedna z prvých televíznych hlásateliek, stále pri zrode televízie v roku 1956. O prácu však prišla keď odmietla prijať „normalizáciu“ po príchode sovietskych vojsk na naše územie. Po revolúcii sa opäť vrátila do prostredia televíznej tvorby.

Anton Uherík je profesor a vedec s umeleckou dušou. 40 rokov pôsobil v SAV, kde založil a viedol prvé a jediné psychofyziologické pracovisko na Slovensku. 20 rokov sa aktívne venuje práci s nepočujúcimi, čo vyústilo do tvorby originálneho patentovaného vynálezu metódy vyšetrovania sluchu.

Viliam Dobiáš je uznávaný odborník v oblasti medicíny a záchranárstva, držiteľom množstva ocenení a medailí a tiež autor či spoluautor množstva učebníc a takmer 200 publikácii uverejňovaných aj v zahraničí.

Ivan Tatranský je zakladateľom Národného bridžového centra a o skúsenosti z hrania tejto hry sa rád delí s každým, kto má záujem. Ak sa vám do rúk dostane bridžová príručka, určite bude jej autorom práve on.

Ružena Borzová je vedúcou denného centra pre seniorov, angažuje sa aj ako predsedníčka Slovenského zväzu Červeného kríža a aktívne pomáha ľudom bez domova.

Marta Ličková patrí k významných slovenským prekladateľom. Za svoj život preložila viac ako 200 kníh z ruského, nemeckého, maďarského a ukrajinského jazyka.

Ferdinand Milučký, architekt, projektant a laureát množstva ocenení, ktorý sa desaťročia venoval občianskej a bytovej výstavbe  a výstavníctvu. Čestný občan mesta Rajec, pre ktoré zrekonštruoval renesančnú radnicu je taktiež autorom Krematória v Bratislave.

Jozef Iľko, jeden z najznámejších slovenských meteorológov, kandidát vied, zastupoval Československo na Svetovej meteorologickej organizácii v Ženeve. V súčasnosti sa venuje predpovedi počasia a spolupracuje s rôznymi masmédiami.

Gréta Hrdá, jej profesionálne pôsobenie po celý život vypĺňala pedagogická a koncertná činnosť. Z jej triedy pochádza množstvo úspešných absolventov. Zastávala funkciu koncertného majstra v rozmanitých komorných a symfonických orchestroch na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Oľga Rapavá je známa každému fanúšikovi hudobno-dramatického pásma Petržalská svadba. Poznať ju môžete aj ako speváčku OZ Petržalčanka, ktorá za svoj výkon získala v roku 2016 ocenenie ako najlepšia sólová speváčka Slovenska.

Peter Buček, povolaním chemik, no srdcom športový novinár, nositeľ medaile za podporu hendikepovaných športovcov. Zúčastnil sa 16 olympiád a stál pri zrode triatlonu a bejzbalu na Slovensku. Triatlonu sa aktívne venuje aj dnes, avšak už ako veterán.

Cenu Senior roka 2018 získalo 14 seniorov z Bratislavy. Minulý rok si cenu prevzali 6 Bratislavčania: športový redaktor Jozef Kšiňan, vedúca speváckeho zboru Melódia Mária Winkláreková, fotograf Miro Gregor, zakladateľ sídliskového hokejbalu Peter Blaha, architektka Štefánia Krumlová a Peter Čepec z Galérie TYPO-ARS.

Auto fotografií: Marek Velček

Značky: