Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Na Slovensku sa práve odohráva najväčšia relokácia v dejinách kancelárskych nehnuteľností. IBM sa sťahuje zo štyroch budov do úplne novej nehnuteľnosti, ktorou bude Nové Apollo. Budova bude dokončená v roku 2022, pričom samotná relokácia je plánovaná na prvý polrok 2023. Tento komplexný proces, v objeme viac ako 29 tisíc m², pomáha manažovať realitno-konzultačná spoločnosť CBRE Slovensko. Tá má dlhoročné skúsenosti v oblasti prenájmu kancelárskych nehnuteľností na čele s odborníkmi z oblasti architektúry, workplace stratégií a projektového manažmentu.

Relokácia administratívy v takomto meradle nemá, a dlho nebude mať, na Slovensku obdobu. Navyše, aj v rámci CEE regiónu patrí medzi tie významné. „Z pohľadu prenájmu kancelárskych priestorov ide jednoznačne o najväčšiu relokáciu takýchto priestorov v dejinách Slovenska. Sme radi, že môžeme našimi dlhoročnými skúsenosťami prispieť ku kvalitnému manažovaniu a realizácii tak komplexného projektu,“ hovorí Oliver Galata, riaditeľ oddelenia prenájmu kancelárskych priestorov CBRE Slovensko.

Celému procesu relokácie spoločnosti IBM predchádzalo detailné posudzovanie komerčných parametrov a obchodných kritérií, ale aj hĺbková analýza a vyhodnotenie viac ako 200 technických požiadaviek spoločnosti, workplace usmernení či jednotlivých požiadaviek na budúci fit-out. Tento náročný proces vyžaduje skúsený multidisciplinárny tím a dostatok času na to, aby pomohol investorovi dospieť k správnemu rozhodnutiu pri výbere svojho budúceho pôsobiska, a to aj s apelom na všetky výhody a nevýhody posudzovaných lokalít. „Považujem taktiež za dôležité zdôrazniť, že spoločnosť IBM pristúpila k celému projektu veľmi zodpovedne a s dostatočným časovým predstihom, čo nám poskytlo potrebný priestor na vytvorenie detailného prehľadu a posúdenie všetkých relevantných parametrov. Ukázalo sa, že relokáciu týchto rozmerov je potrebné riešiť v dostatočnom časovom predstihu ešte pred vypršaním nájomných zmlúv. Tento predstih sa zásadným spôsobom premietol do kvality a detailného spracovania celej operácie, čo sa napokon prejavilo aj pri samotnej negociácii nájomných podmienok, ktorá si pri projekte takejto komplexnosti vyžiadala tiež nemalé personálne a časové kapacity,“ hovorí Tomáš Pecek, riaditeľ oddelenia architektúry a projektového manažmentu CBRE Slovensko.

Podľa nastavených kritérií CBRE posudzovala všetky relevantné budovy a priestory. Ďalším krokom bola analýza stratégie, jej súlad s parametrami budovy, a v neposlednom rade aj náklady na relokáciu a fit-out. Ešte pred samotným podpisom zmluvy muselo byť garantované, že vybraná budova bude schopná splniť všetky parametre spoločnosti v mnohých smeroch.

Spoločnosť CBRE vypracovala aj konkrétnu a detailnú „workplace stratégiu“. To znamená, že vo vybranej budove po detailnom zanalyzovaní všetkých poskytnutých podkladov, absolvovaní niekoľkých workshopov, konzultácií a interview s klientom premietli relevantné zistenia do výslednej workplace stratégie. Jej súčasťou je aj definícia hlavných zón budúcich priestorov, distribúcia pracovísk, určenie ich charakteru, priradenie typológie práce, overenie priestorovej a funkčnej uskutočniteľnosti. Okrem toho, CBRE pri tvorbe stratégie nezabudla napríklad ani na nastavenie zdieľaných pracovísk aj vo svetle, dnes častokrát skloňovaného využívania home officov, aby doslova všetko zapadlo na svoje miesto.

Značky: