Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Posledné mesiace priniesli pre spoločnosť Profesia mimoriadnu expanziu. Trh práce rástol zatiaľ najrýchlejšie za uplynulé obdobie a len za prvý polrok sme uverejnili až 104 145 nových pracovných ponúk, čo tvorí medziročný nárast 30%. Zvýšenú šancu nájsť novú prácu majú najmä absolventi a dlhodobo nezamestnaní. Profesia ako najväčší pracovný portál na Slovensku prináša polročné výsledky v oblasti trhu práce v roku 2015.

Expanzia trhu práce prekonala odhady zo začiatku roka

Začiatkom roka predstavila Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka Profesie, index* trhu práce spoločnosti Profesia a odhad ďalšieho vývoja pre rok 2015. Už v roku 2014 došlo k zlepšeniu situácie, kedy bol zaznamenaný aj postupný pokles miery nezamestnanosti, ktorá v decembri dosiahla úroveň 12,29%. Naše prvé odhady v úvode roka predpokladali pokračovanie pozitívneho trendu na trhu práce. Očakávali sme rast počtu inzerovaných ponúk a postupný pokles miery nezamestnanosti na úroveň okolo 12%. Výsledky z prvej polovice roka 2015 preukázali, že tieto očakávania boli prekonané.  Profesia index trhu práce výrazne rástol a prekonal aj doteraz najúspešnejšie obdobie z roku 2008, pričom miera evidovanej nezamestnanosti ku koncu mája klesla až na 11,48 % (uvádza: ÚPSVaR).  Aktuálny Profesia index trhu práce v druhom kvartáli roka 2015 je 1,59 a pre vývoj
v ďalšom kvartáli odhadujeme, že sa index trhu práce mierne zvýši na 1,63.

„Na základe najnovších dát môžeme konštatovať, že vývoj indexu trhu práce  bol vysoko nad naše očakávania. V nasledujúcom období, vzhľadom na sezónnosť očakávame stabilizáciu trhu práce počas letných mesiacov,“ uviedla Ivana Molnárová, výkonná riaditeľka spoločnosti Profesia.

Graf: Vývoj trhu práce od roku 2006

Profesia.sk_index_polrok_2015

Zdroj: Profesia.sk

Najväčší nárast nových ponúk má Košický kraj

Trh práce na Slovensku rástol zatiaľ najrýchlejšie za posledné roky a s ním súvisia aj výsledky Profesie, ktoré poukazujú na zatiaľ najvyšší počet pracovných ponúk oproti dlhodobému priemeru rokov 2006 až 2014. Na našej stránke sme za prvý polrok 2015 zverejnili až 104 145 ponúk, čo tvorí 30% medziročný nárast. Pracovné miesta pribúdali vo všetkých regiónoch Slovenska. Najvyšší medziročný nárast počtu pracovných ponúk sme zaznamenali v Košickom kraji, kde máte najväčšiu šancu zamestnať sa na pozíciách ako obchodný zástupca, operátor strojov, programátor či referent.

Tabuľka: Medziročný nárast počtu pracovných ponúk v jednotlivých krajoch SR

Profesia.sk_kraje_polrok_2015

Zdroj: Profesia.sk

Najviac ponúk pribudlo v oblasti pomocných prác, výroby a logistiky, nerástol manažment a farmaceutický priemysel

Uplynulé mesiace priniesli rast nových ponúk vo väčšine oblastí. Vyberať z najväčšieho počtu ponúk ste si mohli v oblasti pomocných prác, výroby, logistiky a ľudských zdrojov. Tieto odvetvia začali expandovať už v priebehu roka 2014 a ich rast sa v prvej polovici tohto roka ešte zrýchlil.

Niektorým odvetviam, ktoré minulý rok ešte stagnovali sa začiatkom roka 2015 začalo výraznejšie dariť. Sem patrí napríklad oblasť marketingu, IT, ekonomiky a bankového sektora. V predchádzajúcom roku klesali ponuky v poisťovníctve a farmaceutickom priemysle. Tento rok však priniesol nárast ponúk v oblasti poisťovníctva až o 30%. Naopak, oblasť farmácie naďalej mierne klesala, medziročne približne o 8%.

Najnižší medziročný rast v počte pracovných miest sme zaznamenali v oblasti manažmentu, zdravotníctva a farmácie. Stagnácia pracovných ponúk v manažmente počas obdobia rastu môže súvisieť s dianím vo výrobných odvetviach. V prípade pozitívnych výsledkov a množstva objednávok na výrobky, firmy obsadzujú medzi prvými nižšie pozície. Na riadiacich pozíciách sa pozitívny trend zrejme ešte nestihol prejaviť.

Graf: Medziročný rast počtu nových pracovných miest v jednotlivých oblastiach

Profesia.sk_kategorie_polrok_2015

Zdroj: Profesia.sk

Aktuálna situácia praje absolventom a dlhodobo nezamestnaným

Kým v predchádzajúcich rokoch sme evidovali nižší počet ponúk vhodných pre absolventov, v tomto roku sa situácia zmenila. Nárast pracovných ponúk môže znamenať zvýšenú šancu pre absolventov a dlhodobo nezamestnaných, tých sú firmy ochotné zamestnávať čoraz viac. Firmy čoraz viac vyhľadávajú profily a životopisy absolventov a medziročný nárast počtu videní absolventských životopisov stúpol o 12,7%.

Nezamestnanosť klesá, pribúda množstvo nových ponúk a firmy majú problém nájsť vhodných kandidátov, preto sú nútené znižovať požiadavky pre výber nových zamestnancov. V prvom polroku sa nám podarilo zaevidovať až 23 348 ponúk vhodných pre absolventov, čo je o takmer o 41% viac ako v rovnakom období minulého roka.

Nájdete viac pozícií na dohodu a skrátený úväzok, najviac ponúk pridali veľké firmy

Nárast v roku 2015 zaznamenali ponuky na dohodu a skrátený úväzok, pozitívny vývoj na trhu práce sa teda prejavil aj v náraste flexibilnejších foriem zamestnávania. Počet ponúkaných pracovných miest na skrátený úväzok vzrástol približne o polovicu, pri práci na dohodu o približne štvrtinu. Najväčší podiel pracovných ponúk podľa typu úväzku tvoria naďalej ponuky na plný úväzok, v mesiaci jún sme ich zaznamenali až 77%.

Najvyšší medziročný nárast 34% počtu ponúk firiem v závislosti od ich veľkosti zaznamenali veľké firmy s 500 a viac zamestnancami. Hneď po nich nasledovali stredné firmy s 50 – 500 zamestnancami (23%) a malé firmy s 50 zamestnancami (19%).

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.