Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Webová aplikácia MamDronView obsahuje 3D mapu aktuálneho využitia vzdušného priestoru, ktorá zobrazuje nielen zóny s obmedzenou prevádzkou dronov, ale aj aktuálne zóny vytvorené všetkými používateľmi aplikácie MamDron. Vytvára tak komplexný obraz o prevádzke spolupracujúcich bezpilotných prostriedkov na Slovensku v reálnom čase.

Stúpajúce množstvo dronov vo vzdušnom priestore otvára nielen otázku bezpečnosti, ale aj otázku harmonizácie pilotovanej a bezpilotnej prevádzky s účelom rozvoja leteckých prác vykonávaných dronmi a taktiež rozvoja časti ekonomiky spojenej s činnosťou dronov (Drone Economy). Napriek tomu, že na Slovensku sme v tomto smere na začiatku, už teraz vznikajú iniciatívy, ktoré sa snažia pripraviť podmienky pre lepšie využitie potenciálu dronov v rámci existujúcej štruktúry vzdušného priestoru.  

Občianske združenie Mám Dron v spolupráci s technologickým partnerom združenia – spoločnosťou R-SYS,s.r.o,  spustilo webovú aplikáciu MamDronView, ktorá zobrazuje mapu aktuálneho využitia vzdušného priestoru v 3D. Aplikácia, dostupná na adrese https://view.mamdron.sk/, má za cieľ informovať o aktuálnom stave dronovej prevádzky na Slovensku a zobrazovať statické a dynamické neletové zóny. Tieto údaje nielenže pomôžu pilotom dronov pri plánovaní letov ale umožnia napr.  samosprávam a ďalším autoritám získať prehľad o prevádzke dronov v konkrétnej oblasti.

Aplikácia zobrazuje dáta z informačného systému(IS) MamDron, ktorý integruje, spracúva a zobrazuje letové údaje o zónach s obmedzenou prevádzkou bezpilotných prostriedkov definovaných slovenskou a európskou legislatívou, ako aj letové zóny vytvorené používateľmi mobilnej aplikácie MamDron.

Čo 3D mapa zobrazuje?

Na mape je možné vidieť:

  • Aktívne neletové zóny do 120m nad zemou (max.výška povolená pre let dronov), ktoré určujú slovenské aj európske pravidlá pre prevádzku dronov a ktoré sú integrované v IS MamDron. Patria medzi ne napríklad oblasti riadených a neriadených letísk, vojenské objekty, chránené prírodné územia so stupňom ochrany 3-5, varovné zóny v okolí železníc a rýchlostných ciest, či zóny definované niektorými samosprávami (školy, škôlky, verejné parky, nemocnice). Okrem statických bezletových zón obsahuje mapa aj dynamické bezletové zóny vytvorené zväčša pre určité podujatie, ktorým môže byť napríklad vojenské cvičenie, veľké koncerty, významné diplomatické návštevy a podobne.
  • Zóny letov používateľov aplikácie Mamdron. Mobilná aplikácia MamDron slúži na plánovanie letov s dronmi, čím sa pilot môže vyhnúť lietaniu v zakázaných oblastiach, a výrazne znížiť riziko kolízie, či pokuty. 3D mapa zobrazuje letové zóny vytvorené používateľmi tejto aplikácie v priebehu posledného týždňa a plánované zóny v horizonte nadchádzajúceho týždňa.

Funkcionalita

Webová stránka https://view.mamdron.sk/ s 3D mapou obsahuje menu s viacerými kategóriami. Používateľovi umožňuje:

  • vypínať a zapínať jednotlivé neletové zóny podľa kategórií
  • zobraziť letové zóny vytvorené používateľmi aplikácie MamDron v časovom horizonte 7 dní vzad alebo vpred
  • meniť druh mapového podkladu
  • vyhľadať konkrétnu oblasť podľa názvu
  • zobraziť 3D vizualizáciu vybranej oblasti

Stránka tiež obsahuje podrobný používateľský manuál a informácie o tom, ako používať počítačovú myš pre 3D zobrazenie. Ovládací prvok slider v spodnej časti mapy umožňuje nastavenie histórie zobrazenia letových plánov používateľov aplikácie MamDron. 

Na čo 3D mapa slúži?

Zverejnením 3D mapy využitia vzdušného priestoru sme chceli verejnosti poskytnúť informačný nástroj, ktorý môže pomôcť pilotom dronov, leteckým modelárom, ale aj pilotom iných športových lietajúcich prostriedkov zorientovať sa vo vzdušnom priestore v rámci slovenského územia. Na základe týchto informácií môžu efektívnejšie plánovať svoju činnosť a prispieť tak k bezpečnejšiemu nebu nad hlavou. Mapa zároveň pomôže autoritám, ktorými môžu byť napríklad Letecký úrad, LPS, či samosprávy, spraviť si prehľad o prevádzke dronov na konkrétnom území a v konkrétnom čase,“ povedal Václav Michalčík, marketingový manažér občianskeho združenia Mám Dron.

Údaje o letových zónach vytvorených pilotmi dronov sú závislé od množstva registrovaných používateľov aplikácie MamDron. Platí teda, že čím viac používateľov dronov bude využívať túto mobilnú aplikáciu, tým komplexnejší obraz o bezpilotnej prevádzke mapa poskytne.

Značky: