Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Platforma ICONOMI poskytujúca investície v systéme krytpomeny prešla ako prvá na svete auditom. Ten spoločne vykonali spoločnosti Deloitte Central Europe a Deloitte EMEA. Išlo o špeciálny druh blokchain auditu[1], nazývaný „Dôkaz o solventnosti“. Spoločnosti zo skupiny Deloitte vykonali takýto audit ako prví z tzv. Veľkej štvorky audítorských spoločností.

Cieľom platformy ICONOMI bolo aj uistenie používateľov, že zostatky na ich účtoch sú správne. Pomocou špeciálneho systému si tak každý mohol anonymne skontrolovať svoj zostatok na účte. Konečný výsledok auditu preukázal, že platforma je solventná, zostatky na účtoch jej používateľov sa zhodujú s vykázanými zostatkami a rezervy pokrývajú záväzky.

 „Vďaka tejto spolupráci sme vytvorili sme prístup k auditu, ktorý zohľadňuje špecifiká technológie blockchain. Audit potvrdil pokrytie všetkých záväzkov a rezerv spoločnosti ICONOMI voči používateľom. Takáto služba sa môže stať príkladom overenia majetku a prejavu transparentnosti voči investorom aj u iných spoločnosti fungujúcich na báze blockchain. Zároveň môže byť prvým krokom k vytvoreniu regulačného rámca pre správcovské platformy na báze kryptomeny,“ povedal partner spoločnosti Deloitte Michal Kopanič.

ICONOMI je začínajúca fintech spoločnosť vyvíjajúca rovnomennú platformu na správu digitálnych aktív založenú na báze blokchain. Pomocou inteligentných zmlúv spoločnosti Ethereum začala revolučne využívať tokenové služby. Cieľom firmy je dať každému možnosť vstúpiť do sveta digitálnych aktív a urobiť novú ekonomiku otvorenejšou a prepojenou.

[1] Blockchain audit nepredstavuje žiadny typ auditu účtovnej závierky. Je definovaný ako proces, ktorý na overenie existencie alebo vlastníctva digitálneho majetku využíva technológiu blockchain.

 

Značky: