Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši vystúpil v Spojených arabských emirátoch (SAE) na Svetovom samite o vládnutí. V jednom z panelov sa venoval Agende 2030. Tá je podľa neho najambicióznejšou agendou, na ktorej panuje medzinárodná zhoda. Trvalo udržateľný rozvoj, o ktorom Agenda 2030 hovorí, je totiž v dnešnom svete mimoriadne dôležitý.

„Spojili sme sa, aby sme riešili globálne výzvy, ktoré sa týkajú nás všetkých, spoločne, pretože nikto z nás to nie je schopný urobiť sám. Posun môžeme dosiahnuť len vtedy, keď budeme spolupracovať,“ povedal vicepremiér Richard Raši v paneli. Slovenská republika Agendu 2030 implementuje vo všetkých dôležitých oblastiach – ekonomickej, sociálnej aj environmentálnej.

Pri implementovaní Agendy 2030 si Slovensko určilo tri princípy, ktorými ciele trvalo udržateľného rozvoja dosahuje. Prvým je integrácia, ktorá znamená, že udržateľný rozvoj musí byť súčasťou všetkých verejných politík, od národnej, cez regionálnu, lokálnu až po zahraničnú. Aby Slovensko tento cieľ dosiahlo, urobilo nevyhnutné kroky na to, aby sa Agenda 2030 stala základom celého vládneho strategického rámca. Druhým pilierom je participácia, pretože implementovať agendu nie je možné bez toho, aby bola do nej zapojená celá spoločnosť. Vláda je síce odhodlaná trvalo udržateľný rozvoj dosiahnuť, no o tento cieľ sa musia snažiť všetci – ženy, muži, skupiny, jednotlivci, mládež i staršia časť obyvateľstva. Posledným princípom je partnerstvo, pričom práve jeho budovanie s rôznymi kľúčovými hráčmi je podstatné pri hľadaní udržateľných riešení mnohých problémov. Štát, akademická obec, tretí a súkromný sektor, samosprávy či iní partneri – každý jeden z nich prináša svoje postrehy a poznatky, ako dosahovať trvalo udržateľný rozvoj.

Pre Slovensko sú podľa vicepremiéra v rámci Agendy 2030 podstatné priority ako vzdelanie, klimatické zmeny či všeobecne lepšie životné prostredie. „Zo 17 cieľov trvalo udržateľného rozvoja sme si vybrali tie, ktoré sa týkajú problémov Slovenska. Podporujeme však aj fondy, ktoré napomáhajú plneniu ostatných cieľov, napríklad aj v afrických krajinách,“ vysvetlil Richard Raši.

Slovensko aktuálne pripravuje návrh dlhodobej Stratégie rozvoja do roku 2030, ktorá bude základom pre implementáciu cieľov trvalo udržateľného rozvoja. Vláda nedávno schválila svoj pilotný Národný investičný plán do roku 2030, ktorý spája investičné projekty a ciele udržateľného rozvoja. „Dôležité je však aj financovanie. Verím, že prepojenie agendy  trvalo udržateľného rozvoja so strategickými investíciami nám pomôže ju systematicky implementovať. Prioritou by mala byť aj pri príprave rozpočtov,“ doplnil podpredseda vlády SR Richard Raši. Ako pokračoval, „pred nami je stále veľa výziev, a tak musíme zmeniť nastavenie našej mysle“.

Vlády na celom svete musia však musia neustále brať do úvahy potreby svojich obyvateľov, a to nielen dnes, ale aj v budúcnosti a tiež prinášať inovatívne riešenia vytvorené v spolupráci s vedeckou i podnikateľskou obcou. Zároveň však musia pri vytváraní miestnych politík vidieť aj globálny rozmer. „Slovensko je pripravené byť súčasťou partnerstiev, ktoré, verím, pomôžu v dosahovaní cieľov Agendy 2030,“ dodal na záver vicepremiér.

Pozn. Svetový samit o vládnutí v SAE je globálna platforma, ktorá bola založená v roku 2013. Napomáha inštitúciám a tvorcom politík vytvárať lepšiu budúcnosť formou výmeny dobrých skúseností a smart riešení. Tvorí ju sieť vedúcich predstaviteľov verejného a súkromného sektora. Je to platforma, ktorá je zameraná na využívanie inovácií a technológií na riešenie aktuálnych svetových výziev.

 

 

 

Značky: