Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu Richard Raši sa snaží v kontexte napĺňania cieľov gigabitovej stratégie spolupracovať s kľúčovými operátormi na Slovensku. Aj z tohto dôvodu podpísal spoločne so spoločnosťou  Východoslovenská distribučná, a.s. (VSD) Memorandum o spolupráci. V dokumente sa obe strany zaviazali k vzájomnej koordinácii aktivít zameraných na budovanie lokálnych optických sietí, ktoré prispejú k zvýšeniu efektívnosti rozširovania vysokorýchlostného internetového pripojenia, k zníženiu nákladov na vykonávanie nových stavebno-inžinierskych prác a k zrýchleniu budovania inteligentných distribučných sietí zabezpečujúcich automatizáciu riadenia distribučnej sústavy.

Kľúčovými bodmi Memoranda  o spolupráci, ktoré je súčasťou naplnenia cieľov EÚ stratégie pre gigabitovú spoločnosť do roku 2025 sú –  aby všetky socio-ekonomické subjekty, verejné inštitúcie, školy, nemocnice boli pripojené minimálnou rýchlosťou 1Gbit/s, rovnako, aby všetky slovenské domácnosti v mestách aj na vidieku mali v roku 2025 prístup k ultrarýchlemu internetu a aby fungovalo neprerušené 5G pripojenie k internetu v mestách a na hlavných dopravných koridoroch.

Ako uviedol  vicepremiér Richard Raši: „Bez kvalitného a rýchleho internetu nebudú dostupné ani kvalitné  a rýchle elektronické služby. Vzhľadom na to,  že sa Slovensko zaviazalo do roku 2025 naplniť strategické očakávania Európskej únie v súvislosti s pokrytím nášho územia gigabitovým internetom, predmetné Memorandum považujem za krok správnym smerom. Pričom budem očakávať od VSD naplnenie svojich záväzkov.

Podľa jeho slov je ambíciou ÚPVII, aby do roku 2020 bolo každé mesto a obec, teda 2900 subjektov napojených na internet s rýchlosťou 30 Mbit/s a do roku 2025 kľúčové miesta ako nemocnice, školy, samosprávy na internet  s rýchlosťou 1 Mbit/s.

„V tomto smere prichádza VSD s ponukou, že bude na vlastné náklady budovať už na existujúcej infraštruktúre optické siete, ktoré bude môcť štát a každý, kto bude mať záujem, využívať, čím sa podporí konkurencieschopnosť a stabilita regiónov,“ dodal vicepremiér.  V budúcom programovom období je oblasť konektivity digitalizácie jednou z priorít EÚ, ktorá na to vyčleňuje 14 miliárd eur.

Značky: