Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nejnovější aktivity v boji s pytláky navazují na úspěšný pilotní projekt ochrany nosorožců v Jižní Africe, který snížil počet ulovených jedinců tohoto savce o 96 procent

Globální technologičtí giganti, společnosti Dimension Data a Cisco, oznámili, že pracují na rozšíření svého programu propojené ochrany proti pytlákům (Connected Conservation) i do dalších zemí: Zambie, Keni a Mosambiku. Nejnovější aktivity ještě více posílí bezpečnost nosorožců a pomohou v boji za snížení děsivého počtu obětí z řad slonů afrických. Tyto kroky navazují na úspěšný pilotní projekt, v rámci kterého obě společnosti využily pro ochranu privátní rezervace nedaleko světově proslulého jihoafrického Krugerova národního parku několik nejsofistikovanějších technologií na světě.

Od nasazení technologií propojené ochrany v soukromé rezervaci v listopadu 2015 se počet ulovených nosorožců snížil o 96 procent. A v roce 2017 pytláci neuspěli ani v jediném případě.

Na celém světě vstoupí do přírodních rezervací a parků každý den nespočet dodavatelů, spolupracovníků, zaměstnanců, pracovníků ochrany i turistů. Lidská činnost není v těchto oblastech nijak monitorována, protože rezervace představují odloučené lokality pouze se základní IT infrastrukturou, omezeným řízením přístupu, ručními kontrolami a naprosto nedostatečnými komunikačními možnostmi.

„Hodně organizací využívá k ochraně zvířat reaktivních metod, jako je například odstraňování rohů nebo jejich čipování či vkládání speciálních senzorů do podkoží,“ vysvětluje Bruce Watson, ředitel skupiny Global Cisco Alliance ze společnosti Dimension Data. “Nicméně problémem těchto reaktivních přístupů je, že ochránci se nestihnou k napadenému zvířeti dostat včas. Zvířata jsou tak již po smrti a s useknutými rohy nebo kly.“

Technologie propojené ochrany Connected Conservation jsou navržené tak, aby území před lidmi chránily proaktivně. Zvířata tyto technologie nijak neovlivňují, mohou se dál svobodně toulat a plně si užívat bezpečnosti zajišťované vrstvenou ochranou, za kterou stojí kombinace sofistikovaných technologií, dohledu lidí i důmyslných zařízení.  Společnou vizí firem Cisco a Dimension Data je využít zkušenosti získané v boji s pytláctvím v Jižní Africe pro celosvětovou ochranu všech ohrožených druhů – včetně lvů, luskounů, slonů, tygrů indických i asijských nebo žraloků a rejnoků v oceánech. Jeden z projektů se již realizuje v nejmenovaném parku v Zambii a následovat budou řešení v Keni a Mosambiku zaměřené primárně na ochranu slonů.

Podle sčítání slonů Great Elephant Census[1] (GEC) pro rok 2016 provedeného společností Vulcan Inc, která sídlí v americkém Seattlu a stojí za mnoha organizacemi i iniciativami filantropa a spoluzakladatele firmy Microsoft – Paula G. Allena, se populace slonů afrických snížila mezi roky 2007 a 2014 o 30 procent. V absolutních číslech jde o 144 000 tisíc slonů. Aktuálně se populace slonů žijících typicky v afrických savanách snižuje o 8 procent ročně a hlavní příčinou tohoto poklesu je právě pytláctví. Počet slonů v Zambii byl podle tohoto sčítání 21 758 při poměru nalezených mrtvých jedinců (tzv. carcass ratio) 85 procent v národním parku Sioma Ngwezi, 3 procenta na ostatním zambijském území s výrazným poklesem okolo řeky Zambezi.

 Výzkum navíc ukázal, že 4 až 6 tisíc pytláků je místních – bydlí totiž v ochranných pásmech (Game Management Area, GMA). Sem patří i rybáři, kteří pro vstup do rezervací zneužívají rozlehlé vodní plochy.

Základem řešení ochrany zambijského parku je řídící místnost pro speciální člun, který bude monitorovat provoz napříč celým jezerem i parkem a doplní jej druhá loď určená pro zastavení útoků pytláků ještě dříve, než se k samotným zvířatům vůbec dostanou.

Mezi technologie, které budou v Zambii využité pro ochranu zvířat, dále patří:

  • Fixní termokamery umístěné na rádiových stožárech – tyto termální kamery tvoří trvalou virtuální bariéru na obvodu parku a operátorům umožňují sledovat vstupní i výstupní brány parku.
  • Analytické zpracování záběrů z kamerového systému CCTV, které bude automaticky vytvářet virtuální deníky o pohybu jednotlivých lodí na jezeře i samotných rybářů. Takto získaná data mohou pracovníci parku využívat k dalším analýzám, k odvozování vzorců chování popisujících typické pohyby ve sledované oblasti a k upozorňování operátorů na noční překročení bezpečnostních bariér.
  • Na rádiových stožárech budou umístěny také bezdrátové přístupové body. Strážci i ostatní pracovníci ostrahy tak budou moci plně těžit z výhod Wi-Fi komunikace a svá mobilní zařízení využívat například pro sledování nebo sdílení výstupů z termálních kamer. Navíc se mohou spojit i s centrálním personálem a komunikovat bez rizika, že je pytláci uslyší.

“Úzce také spolupracujeme se zambijskými úřady a rybářskou komunitou na vytvoření centralizovaného digitálního systému spravujícího povolení k rybolovu. Díky tomuto systému půjde snadněji odhalit osoby vydávající se za rybáře, kteří jsou ale ve skutečnosti pytláci,“ dodává Bruce Watson.

„Více než kdy dříve nám umožňují technologie měnit okolní svět. Ne zítra, ne někdy, ale dnes. A naše firma se na proměnách podílí právě i spojením ochrany nejstarších a nejohroženějších druhů s některými nejnovějšími komunikačními technologiemi,“ dodává Karen Walker, hlavní viceprezidentka a ředitelka marketingu společnosti Cisco. “Výsledkem úzké spolupráce s Dimension Data je bezpečná a spolehlivá síť, která může 24 hodin denně chránit rezervace nejen v Jižní Africe, ale také v dalších státech afrického kontinentu.“

„Díky spolupráci s firmou Cisco můžeme naplnit naši vizi eliminovat všechny formy pytláctví a prostřednictvím neustálých technologických inovací ochránit více ohrožených živočišných druhů ve více zemích celého světa.“

[1] Great Elephant Census je společným projektem firmy Vulcan Inc, za kterou stojí jeden ze zakladatelů společnosti Microsoft – Paul G. Allen, a organizací Elephants Without BordersAfrican Parks,  Frankfurt Zoological Society, the Wildlife Conservation Society, Nature Conservancy, IUCN African Elephant Specialist Group a Save the Elephants.

Zdroj: Tlačová správa Cisco a Dimension Data