Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Oblastí, ktoré pokrýva Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), je množstvo, no aktuálne je jednou z vlajkových lodí téma Smart Cities. Aj o podpore rozvoja inteligentných miest hovoril podpredseda vlády na stretnutí slovenských veľvyslancov pôsobiacich v zahraničí, ktorí sa stretli dnes v Bratislave.

„Stále viac sa ľudia sťahujú z vidieka do miest a je potrebné, aby naše mestá reagovali na požiadavky ľudí žijúcich v 21. storočí a neustále zlepšovali život svojich obyvateľov a zabezpečili trvalo udržateľný rozvoj,“ povedal  vicepremiér Raši, ktorého úrad pred časom pripravil konkrétne opatrenia pre podporu Smart Cities na Slovensku. Do konca tohto roka by mala vzniknúť webová platforma, ktorá bude sústreďovať všetky potrebné informácie – zverejnené výzvy, informácie pre samosprávy, inšpiratívne projekty inteligentných miest či linky na expertov. Druhým a tretím krokom bude zadefinovanie súboru aktivít a zverejnenie výziev na podporu inovatívnych a inteligentných riešení. Podľa Richarda Rašiho sa treba pripraviť aj na to, že inovatívne technológie, ako umelá inteligencia, blockchain či autonómne vozidlá, výrazne ovplyvnia naše životy.

Úrad podpredsedu vlády sa takisto venuje príprave politiky súdržnosti EÚ v budúcom programovom období na roky 2021 – 2027. Podľa návrhu legislatívnych predpisov Európskej únie (EÚ) sa bude politika súdržnosti zameriavať na päť cieľov – inteligentnejšiu, ekologickejšiu, prepojenejšiu, sociálnejšiu Európu a Európu bližšie k občanom. Vítame toto zameranie a rovnako aj zjednodušenia, ktoré boli v tomto návrhu predstavené. Týkajú sa jednak samotnej legislatívy, tak aj metód financovania či pravidiel pre monitorovanie,“ vysvetlil Richard Raši s tým, že aj napriek tomu bude Slovensko presadzovať výrazné zjednodušovanie procesov. Vyjednávanie v tejto oblasti patrí podľa jeho slov z pohľadu Slovenska medzi top priority, a to aj s ohľadom na naše predsedníctvo vo Vyšehradskej štvorke (SK V4 PRES).

Podpredseda vlády sa na stretnutí veľvyslancov venoval aj digitalizácii. Tá je jednou z hlavných priorít Európskej komisie v ďalšom finančnom období. Komisia navrhuje zriadiť program Digitálna Európa s rozpočtom 9,2 miliárd eur. Zameriavať sa bude na umelú inteligenciu, superpočítače, kyberbezpečnosť, digitálne zručnosti a rozšírenie používania digitálnych technológií v spoločnosti.

„Pripravujeme Digitálnu stratégiu SR, ktorá definuje konkrétne plány a aktivity v rámci digitálnej agendy,“ poznamenal Richard Raši.

Vicepremiér Raši hovoril aj o Agende 2030, ktorú Slovensko implementuje prostredníctvom šiestich národných priorít. Ide o vzdelanie pre dôstojný život, smerovanie k znalostnej a environmentálne udržateľnej ekonomike pri demografických zmenách a meniacom sa globálnom prostredí, znižovanie chudoby a sociálnu inklúziu, udržateľné sídla, regióny a krajinu v kontexte zmeny klímy, právny štát, demokraciu a bezpečnosť a dobré zdravie. Pred časom ich prezentoval priamo na pôde OSN.

Okrem týchto tém sa veľvyslanci dozvedeli aj o tom, že úrad vicepremiéra vypracoval historicky prvý Národný investičný plán SR na obdobie 2018 – 2030, ktorým sa bude v septembri zaoberať vláda. Ten obsahuje napríklad popis súčasného stavu a popis želaného stavu v roku 2030.

 

Značky: