Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

SK-NIC v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom usporiadal školenie pre registrátorov, ktorých sa týkajú povinnosti spojené s novým zákonom o kybernetickej bezpečnosti.

V závere mája sa uskutočnilo školenie k novému Zákonu o kybernetickej bezpečnosti pre registrátorov domén .sk. Usporiadala ho spoločnosť SK-NIC, a. s., ktorá je správcom domény najvyššej úrovne .sk na základe poverenia americkej organizácie ICANN, v spolupráci s Národným bezpečnostným úradom v priestoroch bratislavského centra Binarium.

V prvej časti školenia sa riaditeľ SK-NIC, a. s. Peter Bíro sústredil na otázky, ktoré nová legislatíva môže otvoriť, pričom zdôraznil, že očakáva viaceré metodické usmernenia pre správnu aplikáciu v praxi. V druhej časti školenia sa Rastislav Janota z Národného bezpečnostného úradu sústredil na zodpovedanie praktických tém týkajúcich sa registrátorov domén v súvislosti so zabezpečením súladu s novým zákonom.

Účinnosť nového zákona č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti sa začala 1. apríla 2018. Tento zákon je implementáciou príslušnej smernice EÚ (tzv. „NIS“). Okrem iného upravuje postavenie a povinnosti prevádzkovateľa základnej služby, pričom podľa prílohy tohto zákona sa povinnosti poskytovateľa základnej služby explicitne týkajú aj poskytovateľa služieb systému doménových mien na internete.

Keďže Národný bezpečnostný úrad v pripravovanom vykonávacom predpise okrem iného spresňuje, že základnou službou je taká, ktorá spĺňa napr. podmienku poskytovania autoritatívnych odpovedí svojimi DNS servermi pre najmenej 1 000 rôznych domén, povinnosti vyplývajúce z tohto zákona sa týkajú aj najväčších spomedzi registrátorov pre doménu .sk.

Ako k tejto téme uvádza euractiv.sk: „Smernicou NIS sa stanovuje vysoká spoločná úroveň bezpečnosti sietí a informačných systémov v celej Únii. Uplatňujú ju nielen prevádzkovatelia základných služieb, ale aj poskytovatelia digitálnych služieb, ktorý navyše musia spĺňať aj oznamovacie požiadavky pri incidentoch. Nakoľko väčšinu digitálnych sietí a informačných systémov prevádzkujú súkromní operátori, legislatíva si vyžaduje rozšírenie spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom.“

Riaditeľ spoločnosti SK-NIC, a. s. Peter Bíro hovorí: „Toto školenie je v roku 2018 už tretím tohto druhu v rámci našich iniciatív pre posilnenie spolupráce tak s našou širokou a rôznorodou skupinou registrátorov, ako aj s verejným sektorom v SR. V marci sme našich registrátorov školili ohľadom nariadenia GDPR, v apríli sme zase v spolupráci s americkou organizáciou ICANN pripravili školenie o internetovej bezpečnosti pre expertov z verejného sektora. Sme radi, že naše iniciatívy sa stretávajú s takou pozitívnou odozvou všetkých zainteresovaných.“

Ben Crawford, generálny riaditeľ britskej skupiny CentralNic Group PLC, ktorá je od konca vlaňajška strategickým partnerom SK-NIC, a. s., ho doplnil: „Od začiatku našej spolupráce zdôrazňujeme, že naším poslaním a strategickým cieľom je vytvoriť čo najlepšie prostredie pre slovenskú internetovú komunitu a podporovať rozvoj slovenskej digitálnej ekonomiky ako takej. Ako transparentná, verejne obchodovaná firma sme povinní plniť nielen všetky zákonné nariadenia, ale aj všetky rozhodnutia slovenskej Komisie pre správu národnej domény .sk, v ktorej sú okrem vlády SR zastúpení aj používatelia internetu, poskytovatelia internetových služieb a registrátori internetových domén. Naša práca je celosvetovo pod drobnohľadom investorov a svetových médií.“

Značky: