Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • Európska smernica o platobných službách PSD2 zásadným spôsobom zvýši konkurenciu na trhu platobných služieb
  • Čo všetko PSD2 zmení? Aký dopad bude mať smernica na trh? – aj o tom bude štvrtková konferencia Združenia pre bankové karty PSD2 v praxi, ktorá sa uskutoční v bratsilavskom hoteli Chopin

 Banky budú musieť sprístupniť účty svojich klientov iným poskytovateľom platobných služieb. Prikazuje im to európska smernica PSD2, ktorá platí už vyše dvoch mesiacov. „Ide o najzásadnejšiu zmenu, ktorú táto regulácia so sebou prináša. Na trh totiž vstúpia noví hráči, ktorí budú ponúkať nové, unikátne služby. Aj preto sa dá očakávať, že sa časť klientov, korí doteraz využívali komunikačné a distribučné kanály výlučne od rovnakého poskytovateľa platobných služieb, presunie k iným hráčom na trhu,“ vyhlásil Rastislav Vallo, predseda Združenia pre bankové karty.

Plus pre klientov aj banky

Hoci sa môže zdať, že túto novinku banky či kartové spoločnosti nevítajú, opak je pravdou. „Na rozdiel od iných regulácií je podľa môjho názoru PSD2 prínosom. Zásadným spôsobom totiž zvýši konkurenciu na trhu platobných služieb. To je, samozrejme, plusom pre klientov, ale prináša to pozitíva aj pre všetkých poskytovateľov platobných služieb,“ zdôvodňuje Miroslav Pavlík, špecialista platobných kariet Komerční banky a vedúci pracovnej skupiny PSD2 pri Sdružení pro bankovní karty, ktorý na konferencii PSD2 v praxi aj vystúpi.

Ako ďalej Miroslav Pavlík podotýka, spoločnosti budú musieť prehodnotiť svoje doterajšie produkty, služby a prístup ku klientom. Podstatným výstupom u aktívnych hráčov bude vznik novej generácie produktov a služieb s dôrazom na vysokú kvalitu, pokrytie vo všetkých distribučných kanáloch a konkurencieschopné ceny.“

Kartová spoločnosť Mastercard charakterizuje PSD2 ako turbomotor pre inovácie, ktorý spočíva v štyroch hlavných pilieroch. A to otvorenom bankovníctve, bezpečnosti, vyššej ochrane spotrebiteľov a integrácii trhu s cieľom vytvoriť jednotný platobný priestor v Európe. „Úzko spolupracujeme ako so svojimi partnerskými bankovými inštitúciami, tak aj s obchodníkmi pri budovaní zabezpečeného ekosystému otvoreného bankovníctva,“ tvrdí riaditeľka Mastercard pre public policy regiónu strednej Európy Katarína Kakalíková.

Marcel Gajdoš, riaditeľ Visa pre SR a ČR hovorí, že táto transformácia prináša aj zdravý konkurenčný tlak pre všetkých hráčov: „Víťazmi budú tí, ktorí sa rýchlo prispôsobia a poskytnú svojim zákazníkom tie najlepšie užívateľské skúsenosti. Visa vytvára strategické partnerstvá s mnohými hráčmi. Pracujeme so spoločnosťami, ktoré prinášajú novú hodnotu tomu, čo robíme a čo ponúkame našim klientom.“ Medzi partnerov Visa patria technologickí giganti ako Google, Apple, Facebook, Square, spolupracujú však napríklad aj so Stripe, Klarna, či CyberSource. „S fin-tech a začínajúcimi firmami spolupracujeme v rámci našich inovačných centier a spoločne vytvárame digitálne pokročilé riešenia pre naše partnerské banky a obchodníkov,“ objasňuje Marcel Gajdoš.

Rozvoj platobného prostredia

Zásadný prínos smernice PSD2 spočíva v tom, že umožňuje ďalší rozvoj platobného prostredia a priebežne sa prispôsobuje novým spôsobom, akými ľudia platia. „Vynikajúcim príkladom sú novozavedené pravidlá pre posilnené zabezpečenie overovania totožnosti. Táto zmena prináša firmám aj spotrebiteľom nové možnosti vrátane bezkontaktných technológií, biometrického overovania (overovanie pomocou otlačku prstu či rozpoznávania tváre) alebo možnosti šifrovania dát,“ reaguje Katarína Kakalíková. Hoci je PSD2 platná už vyše dvoch mesiacov, na detailnejšie zhodnotenie legislatívy je podľa odborníkov priskoro. Stojí za tým fakt, že niektoré dôležité časti legislatívy ešte nie sú účinné a že mnohé dopady zavádzaných zmien bude možno pozorovať až v strednodobom či dlhodobom horizonte. „K zásadným zmenám dôjde až od dňa účinnosti súvisiacich prevádzkovo-technických noriem, ktoré riešia najmä oblasť silnej autentizácie a bezpečnej komunikácie medzi bankami a novými typmi poskytovateľov platobných služieb,“ uzatvára Miroslav Pavlík.

Značky: