Pre správny návrh záložného napájania a riadenia, či už malej infraštruktúry alebo rozsiahleho kritického dátového centra je dôležitá voľba riadiaceho systému.

Môžeme ich podľa zamerania, rozsahu a prevádzkovanej infraštruktúry rozdeliť do niekoľkých skupín a predstavíme si ich na riešení spoločnosti CyberPower, ktorá ponúka ucelenú škálu.

Lokálne UPS systémy

Pokročilý software pre správu napájania určený ku sledovaniu a správe systémov UPS CyberPower a sieťovo pripojených ATS/PDU (Automatic Transfer Switch/Power Distribution Unit) sa nazýva CyberPower PowerPanel Business.

Obsahuje nové intuitívne rozhranie, farebne rozlíšené pre okamžité potvrdenie stavu napájania a výstrahy systému. Pre rôzne úrovne požiadaviek na spravovanie poskytuje POWERPANEL Business odlišné úrovne modulov pre správu systému: Local (miestne), Remote (vzdialené) a Management (riadiace).

Powerpanel Business sa ľahko nastavuje a ponúka celý rad možností a prispôsobiteľných nastavení, napríklad bez obslužné vypínanie počítačov a virtuálnych strojov pripojených k záložnému batériovému napájaniu počas porúch napájania, automatické upozornenie na udalosť prostredníctvom e-mailu, SMS a okamžitých správ, plánovanie vypnutia a reštartovania, protokolovanie udalostí histórie pre sledovanie a analýzu trendov, užívateľsky programovateľné príkazové skripty pre prispôsobenie akcií pri poruche a mnoho ďalšieho.

Okrem toho softvér umožňuje vzdialený prístup a správu cez webový prehliadač, zaisťujúci hladkú prevádzku vášho systému. Modul „Local“ ďalej podporuje cloudové riešenie, ktoré umožňuje používateľom pridávať UPS do POWERPANEL Cloud, čo umožňuje monitorovanie systému na cestách prostredníctvom zabezpečeného webového portálu alebo mobilnej aplikácie.

UPS v dátových centrách v rôznych geografických oblastiach

K monitorovaniu a správe veľkého počtu distribuovaných zariadení v dátovom centre sa využíva CyberPower PowerPanel vo verzii Enterprise (vo variantoch Basic, Standard, Advanced). Tento softvér umožňuje užívateľom vytvoriť a prispôsobiť pôdorysný plán dátového centra a zobrazovať zariadenia a ich informácie v reálnom čase v rôznych farbách, čo umožní užívateľom na prvý pohľad zistiť problémy.

Ak je zariadenie rozpoznané ako neobvyklé, systém pošle užívateľom upozornenie, aby užívatelia mohli okamžite reagovať na problém a udržiavať bezproblémové fungovanie dátového centra.

Softvér ďalej poskytuje dynamické prehľady, analytické grafy a periodické reporty, ktoré ukazujú komplexné informácie o spotrebe energie v dátovom centre, využití výkonu, o efektivite napájania (PUE) a štatistiky prevádzkového prostredia, čo užívateľom pomáha pri rozhodovaní o optimálnom riadení spotreby.

Riadenie siete UPS rôznych výrobcov

CyberPower DCIM jeprimárne určený na monitorovanie a správu veľkého počtu distribuovaných zariadení v dátovom centre, avšak umožňuje tiež správu UPS a ďalších zariadení tretích strán, keďže nejde o čisto proprietárne riešenie. Vytvára a prispôsobuje pôdorysný plán dátového centra a takisto zobrazuje zariadenie a informácie v reálnom čase v rôznych farbách, čo umožní rýchle odhalenie problémov.

Obdobe ako predchádzajúci nástroj, ponúka všetky analytické informácie, prehľady a reporty o stave, výkonoch, spotrebe a efektivite, takže je možné nastaviť optimálny scenár.

Správa UPS cez cloud

Ani oblasti záložných zdrojov sa nevyhýbajú technológie, ako je cloud. CyberPower PowerPanel Cloud je cloudový systém, ktorý využíva architektúru klient-server a umožňuje užívateľom vzdialený prístup k systému prostredníctvom zabezpečeného webového portálu alebo mobilnej aplikácie.

Vytvorením účtu prostredníctvom webového portálu PowerPanel Cloud alebo mobilnej aplikácie môžu používatelia pridať UPS do cloudového systému a používať bezplatnú skúšobnú verziu pomocou softvéru PowerPanel Personal alebo PowerPanel Business Local. Ak je UPS vybavená portom pre SNMP, môžu používatelia pridať UPS tiež inštaláciou cloudovej karty CyberPower Cloud Card, ktorá ponúka káblové aj bezdrôtové pripojenie pre rôzne sieťové prostredia a bezplatnú cloudovú službu.

Toto riešenie je ideálne pre malých a stredných podnikových užívateľov alebo servisných pracovníkov, pre správu viacerých systémov UPS nainštalovaných na rôznych miestach. PowerPanel Cloud potom poskytuje 24/7 monitorovanie UPS a odosiela výstrahy stavu, aby informoval užívateľa o udalostiach napájania prostredníctvom e-mailu a mobilnej aplikácie. Pre dlhodobú analýzu stavu UPS a analýzu historického trendu poskytuje protokoly stavu dôležitých parametrov zariadenia, ako je napätie, frekvencia, teplota a vlhkosť.

Záver

Z vyššie uvedeného vyplýva, že CyberPower dokáže správu napájania zaistiť rôznymi spôsobmi, podľa konkrétnych požiadaviek na sledované hodnoty a výstrahy, aj podľa rozsahu riešenia, vrátane vzdialených lokalít. A to všetko ako lokálne, tak aj v dosahu internetu. A ako riešite správu vy?

Viac informácií tu>>