Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Ricoh oznámila, že prešla novým prísnym testovací programom overujúcim bezpečnostné opatrenia, ktorý iniciovala spoločnosť Keypoint Intelligence – Buyers Lab, líder v oblasti testovania a výskumu tlačových zariadení.

Program so zameraním na pripojené multifunkčné zariadenia a tlačiarne stanovuje štandardné kritériá v oblasti odolnosti zariadení voči napadnutiu, dodržiavania pravidiel a odolnosti firmvéru. Program zahŕňa praktické testovanie v súlade s akreditovanými spoločnosťami zabezpečujúcimi testovanie bezpečnosti.

Počas dvoch rokov vývoja programu si spoločnosť Keypoint Intelligence vyžiadala prístup od popredných výrobcov v oblasti zobrazovacích technológií vrátane Ricoh. Výsledkom je testovací balík pozostávajúci z troch častí, ktorý sa zameriava na bezpečnosť z rôznych smerov, aby zaručil, že zariadenia sú chránené voči napadnutiu. Firmvér obsiahnutý v inteligentných zariadeniach série IM Ricoh prešiel časťou balíka testovania zameranou na prienik do zariadenia.

Ricoh

Zdroj: Ricoh

Jamie Bsales, riaditeľ oddelenia Solutions & Security Analysis v spoločnosti Keypoint Intelligence, vraví: „Záväzok spoločnosti Ricoh zúčastniť sa na programe penetračného testovania potvrdzuje odhodlanie spoločnosti zaistiť bezpečnosť zariadení pre klientov, čo je nanajvýš dôležité.

Toto počiatočné kolo testovania bolo rozsiahle a zahŕňalo ako automatizované, tak aj manuálne „hackerské“ pokusy získať neoprávnený prístup k zariadeniam a testovacej sieti. Praktický penetračný test zariadenia potvrdil, že najnovší firmware zariadení zo série Ricoh IM má vhodné bezpečnostné mechanizmy a nastavenia, vďaka čomu sú zariadenia exponenciálne menej zraniteľné voči vonkajším útokom.“

Olivier Vriesendorp, viceprezident pre produktový marketing spoločnosti Ricoh Europe, dodáva: „Absolvovanie takého prísneho testu, ktorý sa týka akútneho problému podnikania, je dôkazom toho, aká dôležitá a cenná je pre nás informačná bezpečnosť. Pomáhame chrániť konanie našich klientov prostredníctvom spoľahlivých, výkonných a bezpečných zariadení, ktoré im umožňujú zamerať sa na ich hlavné obchodné aktivity.“

Viac informácií o produktoch a službách spoločnosti Ricoh nájdete na www.ricoh-europe.com.

Značky: