Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Spoločnosť Ricoh oznamuje, že ju spoločnosť Gartner, Inc. vo februári zaradila do svojej tohtoročnej správy Magic Quadrant for Managed Workplace Services, Europe*. Je to už tretí rok v rade, čo je spoločnosť Ricoh ocenená v správe Magic Quadrant.

Na základe kritérií hodnotiacich úplnosť vízie a schopnosť realizácie v oblasti riadených služieb na pracovisku (MWS) hodnotila spoločnosť Gartner vrátane spoločnosti Ricoh celkovo 19 poskytovateľov. Výsledkom bolo, že sa Ricoh umiestnil v rebríčku správy Magic Quadrant for Managed Workplace Services, Europe.

„Gartner definuje riadené služby na pracovisku (MWS – managed workplace services) ako jednu zo súčastí trhu IT outsourcingu (ITO). MWS zahŕňajú tradičný outsourcing koncových používateľov (EUO – end-user outsourcing), ako aj nové služby digitálneho pracoviska, ktoré koncovým používateľom poskytujú cloudovú, automatizovanú a integrovanú podporu. Ich základom je poskytovanie skúseností z digitálneho pracoviska koncovým používateľom tak, aby mohli organizácie využívať svoju digitálnu zručnosť vo vývoji nových služieb digitálneho podnikania. Cieľom je podporiť angažovanosť a pohotovosť zamestnancov prostredníctvom lepšieho spotrebiteľského pracovného prostredia a súčasne optimalizovať náklady.“

Spoločnosť Ricoh v súvislosti s MWS ponúka štyri piliere služieb, ktoré pozostávajú z inteligentného pracoviska, umelej inteligencie a automatizácie, monitorovania digitálnych skúseností a kybernetickej bezpečnosti. Počas pandémie COVID-19 zamerala spoločnosť Ricoh svoj marketing cielene na potrebu umožnenia práce na diaľku, automatizáciu procesov, využívanie cloudu a zabezpečenie inteligentného a bezpečného pracoviska vďaka podpore funkcie zero-touch.

David Mills, generálny riaditeľ Ricoh Europe, hovorí: „Je pre nás obrovskou cťou, že už tretí rok po sebe sa nám dostalo uznania od spoločnosti Gartner. IT a ďalšie digitálne služby, ktoré poskytujeme našim klientom, tvoria v súčasnosti viac ako štvrtinu nášho svetového predaja. Tešíme sa na to, že v nasledujúcich rokoch nadviažeme na tento úspech prostredníctvom prirodzeného, ako aj akvizičného rastu, a zároveň pomôžeme klientom na ich ceste digitálnej transformácie.“

Alberto Mariani, senior viceprezident pre kancelárske služby Ricoh Europe, dodáva: „Veríme, že spoločnosť Ricoh sa opätovne umiestnila v správe Magic Quadrant spoločnosti Gartner vďaka nášmu neochvejnému zameraniu na obchodné priority zákazníkov. Podporujúc zmenu v pracovnej kultúre zákazníkov s cieľom zvýšiť organizačnú a individuálnu agilitu, môžeme byť hrdí na to, že poskytujeme komplexné a flexibilné služby.“

Kliknite sem a stiahnite si bezplatnú kópiu správy Gartner Magic Quadrant for Managed Workplace Services, Europe pre rok 2021.

*Gartner „Magic Quadrant for Managed Workplace Services, Europe“, autor: David Groombridge, Claudio Da Rold, Daniel Barros, Alexandra Chavez a Katja Ruud (február 2021).

 Prehlásenie spoločnosti Gartner

Spoločnosť Gartner nepodporuje žiadneho dodávateľa, produkt alebo službu uvedenú v jeho výskumných publikáciách a neodporúča používateľom technológií, aby si vyberali výhradne dodávateľov s najvyšším hodnotením alebo kvôli inému označeniu. Výskumné publikácie Gartner pozostávajú z názorov výskumnej organizácie Gartner a nemali by sa interpretovať ako faktické vyhlásenia. Spoločnosť Gartner sa zrieka všetkých záruk, výslovných alebo implicitných, týkajúcich sa tohto výskumu, vrátane akýchkoľvek záruk predajnosti alebo spôsobilosti na konkrétny účel.

Značky: