Vláda povolila obecným a krajským zastupiteľstvám rokovať prostredníctvom videokonferencií. Ide o ďalšie z opatrení, súvisiacich s koronavírusom. Samosprávy čaká veľká komunikačná výzva.

Aby mohli predstavitelia samospráv diskutovať a hlasovať online a bezpečne, vznikla nová služba. Konferenčný systém GAMO Meet ponúka skupinám do 30 účastníkov komunikovať v čase bez rizík. Uložené dáta v cloude sú bez bezpečnostných chýb.

Riešenie videocall GAMO Meet v sebe nesie nadštandardné služby pre rokovania zastupiteľstiev na Slovensku:

 • Jednoduché pripojenie
 • Intuitívne ovládanie
 • 30 účastníkov v bezplatnej prevádzke do odvolania
 • V prípade privátneho riešenia nie je počet limitovaný
 • Jednoduché zdieľanie obrazovky – prezentácie, dokumenty, videá
 • Hlasovací systém v čase
 • Vyhodnocovanie hlasovania v čase
 • Moderátorom riadenú diskusiu: vypnutie mikrofónov účastníkov, aby nezasahovali do výkladu moderátora, zapnutie mikrofónov, pokiaľ sú k diskusii vyzvaní a spoločná debata
 • Uchovanie záznamov videokonferencie, následné zdieľanie s oprávnenými účastníkmi, resp. archivácia bez bezpečnostných rizík

Plne automatizované riešenie je k dispozícii prihlásením sa cez webový portál meet.gamo.sk prostredníctvom účtu Office 365 alebo Gmail, alebo registráciou priamo na portáli. Žiadna ďalšia inštalácia do zariadenia nie je potrebná.

GAMO Meet poskytuje maximálnu bezpečnosť, pravidelne preverovanú najvyššími certifikačnými autoritami. Služba je cloudovým riešením, poskytovaným z GAMO Cloud, ktorý spĺňa všetky prísne nariadenia Európske únie o GDPR.

Okrem základnej funkčnosti garantuje ďalšie nadštandardné bezpečnostné benefity:

 • Datacentrum na území SR disponuje certifikátom NBÚ a uložené dáta neopúšťajú SR
 • Dostupnosť cloudových služieb na úrovni 99,97 %
 • Najvyššiu úroveň bezpečnosti dát a ochrany osobných údajov v cloude podľa noriem ISO 27001, ISO 27018 a certifikácie CSA Star

GAMO Cloud je z pohľadu bezpečnosti poskytovateľ cloudových služieb certifikovaný štátom pre poskytovanie štátnych cloudových služieb.

Na požiadanie je k dispozícii aj vo forme privátneho riešenia, ktoré nemá obmedzenie na počet používateľov, ktorí vedú videohovor.