Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Firmy často nevedia, že môžu pri expanzii či presune zamestnanca do zahraničia riešiť vozidlový park priamo zo Slovenska.

Mnohé spoločnosti už dnes podnikajú za hranicami Slovenska, minimálne v krajinách V4. Často pritom riešia aj otázku, ako nastaviť svoj vozidlový park, aby ho mali administratívne aj prevádzkovo pod kontrolou. „V rámci operatívneho lízingu to firmy môžu riešiť zvolením si jedného partnera, lízingovú spoločnosť. Má to niekoľko výhod – a to od cenových, cez napríklad administratívne až po  legislatívne či prevádzkové,“ vypočítava Lucia Čišková, obchodná riaditeľka Business Lease Slovakia. Spoločnosť je komplexným poskytovateľom mobility a popredným hráčom na poli operatívneho lízingu.

Výhodnejšie fakturovanie

Výhod takejto správy je viacero. „Nacenenie sa môže urobiť z hľadiska celkového potenciálu klienta, čo znamená, že napríklad v Business Lease berieme do úvahy celkový počet vozidiel, ktoré klient v krajinách V4 má,“ vysvetľuje Lucia Čišková. Pre firmu pritom jedna správa vozidlového parku znamená aj administratívne výhody. Zmluvné podmienky sú identické. „Rovnako firma môže mať takto len jednu kontaktnú osobu zodpovednú za všetky krajiny, čím ušetrí na administratíve. Medzinárodný prístup k reportingovému systému má obdobne zabezpečený,“ hovorí Lucia Čišková. Dôvodom podľa nej je, že môžu pracovať s identickými systémami a s rovnakou organizačnou štruktúrou vo všetkých krajinách, kde Business Lease pôsobí. Firma tak má zároveň zabezpečenú rovnakú úroveň starostlivosti vo všetkých krajinách.

Presun zamestnanca s autom

Niekedy klienti presúvajú pracovné pozície zo Slovenska do Čiech, či Maďarka a potrebujú realokovať zamestnanca aj s autom. Pokiaľ má klient jednu lízingovú spoločnosť, tá vie túto požiadavku zabezpečiť a kontrakt presunúť aj fyzicky aj fakturačne,“ vysvetľuje Čišková.

Ďalším príkladom je, že firma má jedného správcu vozidlového parku pre viacero krajín. „Ten potrebuje mať prístup do reportingového systému, kde vidí informácie o všetkých vozidlách, ktoré v rámci krajín využívajú,“ dodáva.

Pre koho je to výhodné

Dnes takto správu svojho vozidlového parku riešia hlavne zahraničné spoločnosti, no pridávajú sa už aj slovenské, pričom na sektore nezáleží. „Máme skúsenosti z rôznych odvetví. Veľa našich klientov má pôsobenie okrem Slovenska aj v Českej republike. Tam sú väčšinou sústredené materské spoločnosti. Veľa klientov je zároveň v Poľsku aj Maďarsku,“ podotýka Čišková. Medzinárodné spoločnosti už bežne pristupujú k výberu partnera na financovanie a správu vozidiel z globálneho hľadiska. „Business Lease je často prizývaná do takýchto medzinárodných výberových konaní. Veľa z nich je pre Slovensko a Česko alebo následne pre celú Európu. V tých prípadoch koordinujeme náš prístup cez našu holandskú materskú spoločnosť Business Lease Group so sídlom v Zeiste, v Holandsku,“ dopĺňa.

Aké sú výhody cezhraničnej vozidlovej správy

Cenové – nacenenie je pre firmu výhodnejšie, keď má viac vozidiel vo vozidlovom parku. Započítať takto môže vozidlá, ktoré využíva nielen na Slovensku, ale aj v rámci zastúpenia v zahraničí

Administratívne – firme stačí jedna kontaktná osoba, zodpovedná za všetky krajiny, kde má firma zastúpenie aj s vozidlovým parkom

Prevádzkové – firma má prístup do medzinárodného reportingového systému, ktorý jej poskytuje informácie o všetkých vozidlách.

Mobilita – Firma má zabezpečenú rovnakú úroveň starostlivosti a mobility vo všetkých krajinách. V prípade potreby presunu pracovnej pozície do zahraničia dokáže takto realokovať zamestnanca aj s vozidlom pri ponechaní všetkých výhod starostlivosti a mobility.