ITAS v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska organizuje RoadShow po celom Slovensku. Táto RoadShow bude zameraná na vysvetlenie Stratégie jednotného digitálneho trhu Európskej únie (DSM) a digitálnu transformáciu slovenských firiem. Je určené riaditeľom firiem, vrcholovým manažérom, ktorí na základne získaných informácií budú môcť lepšie prispôsobiť orientáciu firmy na stav, ktorý nevyhnutne príde niekedy okolo roku 2020.

JednotnyDigitalnyTrh-4

Cieľom podujatia je teda pomôcť firmám nájsť konkrétne riešenia – ponuka partnerov, pre vlastný vstup do DSM a tak využiť inovácie a IKT na rozvoj svojho podnikania, zefektívnenie procesov, zvýšenie produktivity a expanziu na zahraničné trhy. ITAS v spolupráci so Združením podnikateľov Slovenska a profesnými združeniami zabezpečil kvalitný výber pozvaných hostí v regiónoch.

JednotnyDigitalnyTrh-1

Podujatie je zdarma a je určené pre majiteľov a riaditeľov firiem. Trvá len 3 hodiny a organizuje sa po celom Slovensku tak, aby z ktoréhokoľvek miesta Slovenska nebolo podujatie ďalej ako 120 km.

JednotnyDigitalnyTrh-3

Registrácia prostredníctvom stránky www.dsmroadshow.sk.

Odborný program

Prezentácia produktov

♦ moderné informačné systémy / CRM / on-line fakturácia /sklady/
♦ elektronická komunikácia so zákazníkmi a s verejnou správou
♦ optimálne využiitie sociálnych sietí a reklamy na internete
♦ www stránka, prezentácia na webe, testovanie

Optimalizácia procesov

♦ optimalizácia IT infraštruktúry
♦ využitie cloud-ových služieb
♦ analýza procesov vo firme s auditom a doporučeniami
♦ zvýšenie efektivity výroby a zníženie spotreby energií

Udržateľnosť riešení

♦ základná kybernetická bezpečnosť a ďalšie digitálne služby či produkty
♦ digital leadership, vzdelávanie a školenia digital skills zamestnancov
♦ získavanie a udržanie si zákazníkov, mobilné aplikácie

JednotnyDigitalnyTrh-5

Program

8:45 Registrácia, občerstvenie a ranná káva

9:00 Otvorenie konferencie: Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska Úvodný príhovor: Vazil Hudák, Minister hospodárstva SR

9:15 – 10:15 1. panel Stratégia európskeho jednotného digitálneho trhu, digitalizácia a štvrtá priemyselná revolúcia

Téma a prednášajúci

1.   Stratégia Európskej komisie pre jednotný digitálny trh Európskej únie ,Dušan Chrenek, vedúci Zastúpenia Európskej komisie v Slovenskej republike

2.   Digital Single Market and benefits for SMEs (malé a stredné podniky) v EÚ Representative DG Connect, EU Commission

3.   Jednotný digitálny trh Európy ako významná rastová príležitosť pre slovenské firmy  Pavel Bojňanský, generálny riaditeľ sekcie informatizácie MF SR

4.   Predstavenie novej Smart Industry stratégie Slovenskej republiky Zuzana Nehajová, generálna riaditeľka sekcie inovácií a podnikateľského prostredia MH SR

5.   Financovanie inovácií prostredníctvom Európskych štrukturálnych a investičných fondov Tamás Szőke, partner, Centire

6.   Riaditelia a majitelia firiem, buďte pripravení na Digitálnu éru!  Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska

10:15 – 11:45 2. panelKonkrétne riešenia a príklady slovenských firiem, ktoré digitálnu transformáciu úspešne zvládli a inovovali

Téma

1.   Microsoft Office 365 – ideálne riešenie pre moderné podnikanie Microsoft Slovakia

2.   Ako cloudové služby pomáhajú rýchlemu rastu firmy Slovak Telekom

3.   Cisco Meraki – Cloud Networking (počítačové siete vo virtuálnom priestore) Cisco Systems Slovakia

4.   Bezpapierová kancelária nie je sci-fi. Budúcnosť je digitálna. Atos Slovensko

5.   Bezpečnosť dát v sieti – prepojenie interného IT prostredia do otvoreného sveta internetu Soitron

6.   Zvýšenie efektivity výroby a zníženie spotreby energií v podniku Atos Slovensko

11:45 – 12:00 Diskusia

12:00 Ukončenie konferencieObčerstvenie a neformálna diskusia pri prezentačných stánkoch jednotlivých firiem a s predstavením najmodernejších IT zariadení firmy HP (Hewlett-Packard). Možnosť osobného rokovania so zástupcami agentúr pre podporu podnikov ako SBA (Slovak Business Agency) a SIEA (Slovenská Inovačná a Energetická agentúra).

Roadshow sa uskutoční v šiestich slovenských mestách.

BRATISLAVA – 5.4.2016, Hotel Bratislava

ŽILINA – 13.4.2016, Hotel Holiday Inn

NITRA – 6.4.2016, Hotel Zlatý Kľúčik

BANSKÁ BYSTRICA – 7.4.2016, Hotel Dixon

KOŠICE – 11.4.2016, Hotel Hilton

POPRAD – 12.4.2016, Aquacity Poprad

Takmer dve pätiny (38%) manažérov slovenských firiem doposiaľ vôbec nepočulo o jednotnom európskom digitálnom trhu, ktorý sa má podľa zámeru Európskej komisie stať realitou do roku 2020. Až 58 % respondentov síce o stratégii nazvanej Digital Single Market niečo započulo alebo čítalo, detaily však nepoznajú. Vyplýva to z vybraných priebežných výsledkov celoslovenského prieskumu, ktorý realizuje agentúra GfK v spolupráci s týždenníkom Trend a IT Asociáciou Slovenska exkluzívne pre konferenciu Infotrendy 2016.

Cieľom iniciatívy jednotného digitálneho trhu je zjednodušiť online obchodovanie v členských krajinách Európskej únie. Komisia chce v tejto súvislosti sprehľadniť systém DPH, modernizovať autorské právo a zvýšiť ochranu osobných údajov na webe. Zároveň sa snaží zrušiť roamingové poplatky, geografické obmedzenia pri poskytovaní niektorých služieb či obsahu, skresať doručovateľské poplatky a zrýchliť mobilný internet. Vo výsledku by tak malo vzniknúť prostredie, kde by mal byť predaj cez internet do celej únie rovnako jednoduchý ako predaj na Slovensku.

Stratégiu EÚ detailne poznajú podľa predbežných výsledkov prieskumu GfK iba 4 % firiem, pričom ani jedna zo 134 spoločností, ktoré sa do prieskumu doposiaľ zapojili zatiaľ v tejto súvislosti nepodnikla opatrenia. Slovenské firmy nielenže o stratégii jednotného digitálneho trhu veľa nevedia, ale sú aj prehnane optimistické. Iba 5 % z nich vidí v jednotnom digitálnom trhu „skôr hrozbu“, alebo „určite hrozbu“, zatiaľ čo zhruba polovica „určite príležitosť“ alebo „skôr príležitosť“.

Rovnako príliš optimistickí sú manažéri aj pri posudzovaní príležitostí a hrozieb zavádzania digitalizácie, ktorá je napríklad vo výrobných podnikoch známa ako Industry 4.0 alebo Inteligentný priemysel. Vonkoncom sa však netýka iba priemyselného odvetvia. Súhrnne označilo podľa predbežných výsledkov digitálnu transformáciu 65 % podnikov za „príležitosť“ alebo „skôr príležitosť“.

Jednotný digitálny trh aj digitálna transformácia a zvyšovanie inteligencie podnikov, predstavujú pre všetky firmy – a obzvlášť z malej krajiny akou je Slovensko – na jednej strane veľké príležitosti, na druhej strane aj reálne hrozby. „Hrozby sa dajú bez preháňania označiť ako existenčné. Stojíme na prahu novej vlny globalizácie, v ktorej veľkí hráči intenzívnejšie požierajú malých a využívajú svoju silu na ovládnutie ďalších trhov. V stávke je veľa – osudy firiem a v značnej miere aj budúcnosť celej našej ekonomiky, “ hovorí Mário Lelovský, prezident IT Asociácie Slovenska (ITAS).

ITAS preto v spolupráci so zastúpením Európskej komisie na Slovensku, ministerstvami financií a hospodárstva a partnermi organizuje celoslovenskú DSM Road Show 2016, ktorá sa bude konať počas apríla v šiestich mestách. „Chceme na nej podnikateľom a manažérom ukázať, ako sa na nastupujúce trendy pripraviť a čo by mali urobiť, aby nielenže zvýšili svoje šance na prežitie, ale aj na úspech v novodobej digitálnej ekonomike,“ dodáva M. Lelovský.

Na roadshow budú odprezentované príklady firiem, ktoré sa úspešne vydali na cestu digitalizácie a taktiež úplne nový webový portál, cez ktorý je možné získavať kontakty a odporúčania pre finančnú podporu podnikov v oblastiach inovácií, rastu výroby, digitalizácie a automatizácie výroby. Účasť majiteľov, riaditeľov a manažérov firiem na konferenciách je zdarma po registrácii na www.dsmroadshow.sk.

Značky: