Biznis podporený číslami, využívanie umelej inteligencie a strojového učenia na rozšírenie ponuky služieb zákazníkom. Ochrana ich osobných údajov povýšená na obchodný zámer a strategické rozhodnutia na základe analýzy získaných dát. Týmito trendami by sa mali riadiť tí, ktorí chcú v nasledujúcich mesiacoch zažiť úspech a ekonomický rast!

Rozhodnutia, ktoré spoločnosti prijmú v roku 2019 určia, aké miesto zaujmú vo vyvíjajúcom sa digitálnom svete. „Podniky musia zvoliť čo najlepšiu stratégiu, aby fungovali ešte efektívnejšie a vytvárali nové služby pre zákazníkov,“ konštatuje Dan Hushon, senior vice president a chief technology office v DXC Technology.

Podľa Hushona, týchto 6 digitálnych trendov podnikom zabezpečí, aby ich digitálna transformácia bola v roku 2019 úspešná:

1) Príprava na ,,lety na Mesiac“

Firemné preteky čoraz viac pripomínajú obdobie  ,,letov na Mesiac“. V ich centre je celý rad inovácií a nových obchodných modelov, za kratší koniec však potiahnu tí, ktorým sa nepodarí zjednotiť biznis na digitálnej platforme. Je preto dôležité zvoliť ucelenú stratégiu, ktorou ukážete, že váš podnik je agilný a má ambície priam raketovo napredovať. To zároveň pritiahne IT talenty, ktorých cena na trhu práce stále stúpa a je ich nedostatok. S ich nasadením digitálnu transformáciu dotiahnete do úspešného konca a budete pripravení ,,dobiť vesmír“.

2) Platformy IoT ďalšej generácie

Biznis je stále viac podporený číslami, podniky už prestali hádať a začali využívať dáta naplno. Podnikatelia sú si zajedno v tom, že umelá inteligencia je zárukou úspechu. Firmy využívajú ,,digitálne systémy“ na ,,kvantifikáciu podnikania“ a pokročilé techniky strojového učenia im umožňujú, aby sa lepšie rozhodovali s menším počtom údajov. V roku 2019 však podniky začnú s implementáciou platforiem novej generácie. Tie dokážu analyzovať množstvá údajov špecifických pre rôzne odvetvia priemyslu pomocou internetu vecí, ako aj využívať inteligentnú inteligenciu (AI) a strojové učenie (ML), aby našli nové korelácie medzi údajmi. Tie by ľudia neboli schopní vytvoriť, pretože ľudský mozog nedokáže spracovať tak veľa faktorov.

Napríklad medicína už integruje údaje z nových zdrojov (ako sú srdcové monitory pripojené k WiFi, fitness hodinky, lokalizačné údaje alebo ľudský genóm) s tradičnými zdrojmi (ako je napríklad zloženie krvi). Práca s týmito viacnásobnými dátovými vstupmi a ich korelácia bude mať za následok presnejšie diagnostiky a liečebné plány.

Tento pokrok je nielen zárukou objavov, ale aj prekvapení, lebo niektoré zistenia možno budú v rozpore s našimi doterajšími poznatkami a vedomosťami. Bude však viesť k lepším obchodným výsledkom.

3) Ovládnutie cloudového rozhrania po novom

Vzhľadom na to, že technológie sú zakomponované takmer všade, k enormnému nárastu dát len prichádza, a tak podniky budú musieť spravovať aplikácie a údaje inak. IT priemysel vytvára matrixovú infraštruktúru, ktorá presahuje aj samotný cloud a zahŕňa edge computing, IoT platformy, strojovú inteligenciu, rozšírenú virtuálnu realitu, či blockchain. K najnovším digitálnym trendom patria decentralizované aplikácie, ktoré menia model cloudu ako ho poznáme, pretože dáta bude produkovať veľký počet účastníkov, nielen menší počet centrálnych zdrojov. ,,Gravitácia“ – sústredenie dát – sa stáva základným princípom nových multilatentných systémov a umožňuje ich rozsiahlejšiu analýzu. Cieľom ,,matrixu“ je čím viac priblížiť túto inteligenciu údajom. Preto už môžu malé a špecifické aplikácie fungovať v dostupných prostrediach v našej blízkosti, ako je napr. prístroj vo vrecku, zapracovaný do rukáva, namontovaný na stôl, alebo vonku na stĺpe pred domom. A áno, bezdrôtová technológia 5G zmení vzory zhromažďovania údajov prevratnými spôsobmi.

4) Zisk vstupenky do éry informačného osvietenstva

Digitálne podnikanie ponúka firmám bohaté informačné zázemie, na ktorom môžu stavať svoj ďalší biznis. Obrovské objemy údajov však musia podniky spracovávať čoraz rýchlejšie, a to najmä preto, že ich hodnota sa v priebehu času prudko znižuje. Preto sa v roku 2019 operatívne využívanie informácií stane pre spoločnosti kľúčové, na ich základe sa budú vedieť lepšie rozhodovať. Spoločnosti, ktoré vstúpia do veku informačného osvietenstva si uvedomia, že umelá inteligencia a strojové učenie môžu zlepšiť ponuku ich služieb a vygenerovať nové zdroje príjmov, ale iba pomocou správnych algoritmov, koordinácie modelov, údajov a dostatočnej infraštruktúry.

5) Ochrana osobných údajov zákazníkov

Zákon o ochrane osobných údajov spoločnosti prinúti, aby dodržiavali v plnej miere všeobecné nariadenia Európskej únie o ochrane údajov (GDPR). Mali by pretaviť tento digitálny trend do príležitosti poskytnúť svojim zákazníkom ešte lepšie služby a získať si ich dôveru a lojalitu. Poslúži im hlavne jasná stratégia riadenia údajov od zákazníka, cez predaj, marketing a obchodné transakcie, až po výskum a vývoj produktov. Budú musieť zvážiť nové spôsoby prilákania zákazníkov a premyslieť zmeny vo svojich dátových zdrojoch, najmä v marketingu, v systémoch generovania dopytu a systémoch riadenia vzťahov so zákazníkmi. Podniky budú skúmať možnosti integrácie údajov, ich kvalitu, riadenie a bezpečnosť.

6) Vznik špecializovaných dátových centier

Klasické podnikové dátové centrá sa začnú vytrácať a v roku 2019 môžeme očakávať nárast prechodu týchto centier do verejných cloudov prevádzkovateľov, ktorí disponujú masívnou základňou a strategicky umiestnenými centrami. Týmto sa spracovávanie informácií podnikov stane súčasťou dodávky služieb a  dáta od zákazníkov budú široko distribuované. Vďaka tomu podniky dokážu fungovať efektívnejšie a získajú tiež cennejšie dáta. Tento trend prispeje k optimalizácii existencie veľkych „mainframovych“ centier, ktoré ale časom zrejme taktiež zaniknú a budú nahradené špecializovanými verejnými cloudmi.

Aj Slovensko sa prispôsobuje digitálnym trendom, jedným z pozitívnych príkladov je práve portál Oversi.gov.sk, ktorý pre Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu vytvorila DXC Technology a získal cenu najlepší Projekt digitalizácie spoločnosti ITAPA 2018. V prvej fáze odbremenil občanov a podnikateľov od povinnosti nosiť na úrady výpisy z obchodného a živnostenského registra či listy vlastníctva vrátane kópií z katastrálnej mapy k žiadostiam v rôznych konaniach na úradoch. ,, Od 1. januára 2019 občanov portál odbremenil aj od povinnosti dokladovať výpis z registra trestov,“ doplnil Zdenko Böhmer, generálny riaditeľ DXC Technology.

Značky: