Dnešný spotrebiteľ je iný ako pred niekoľkými rokmi.

Je viac prepojený s technológiami, viac sleduje značky a čo sa deje na trhu. Nemá rád komplikovanosť, preferuje ľahký a jednoduchý výber tovaru a služieb a chce sa baviť. Až 62 percent vo svete, t. j. v 27 sledovaných krajinách, trávi čas detailným mapovaním značiek pred dôležitým nákupom. Česi sú v tejto záľube  o niečo menej aktívni a informácie o značkách si dopredu zisťuje iba 36 percent z nich. Originalitu a potešenie dokonca aj od bežných výrobkov vždy očakáva 53 percent ľudí vo svete, v Českej republike 36 percent.

Značka výrobku je dôležitá

Necelá polovica Čechov (45 percent) zastáva názor, že je lepšie kupovať výrobky známych značiek, pretože sa človek môže spoľahnúť na ich kvalitu. Vo svete je dôraz na značkové výrobky vyšší a rovnaký názor má 61 percent ľudí. S vyššie uvedeným postojom k značkovým výrobkom nesúhlasí iba pätina Čechov.

Pred dôležitým nákupom trávi vo svete čas vyhľadávaním informácií o značkách 62 percent ľudí, v Českej republike je to 36 percent osôb. Aj keď je toto percento nižšie v porovnaní so svetom, aj tak v Českej republike mierne prevláda podiel hľadajúcich informácie nad tými, ktorí si informácie o značkách dopredu nezisťujú (32 percent). Zatiaľ čo vo svete je podiel mužov a žien mapujúcich si trh pred dôležitým nákupom približne rovnaký, v Českej republike si dopredu informácie o značkách vyhľadávajú o niečo viac muži (38 percent) ako ženy (33 percent).

V jednoduchosti je sila

„Čím menej, tým lepšie. Takto by sa dali charakterizovať postoje 56 percent ľudí v 27 sledovaných krajinách, ktoré súhlasia s tým, že ak majú menší počet produktov v ponuke, ľahšie sa rozhodujú pri výbere tovaru a jeho nákupe. V našej krajine tento názor zastáva o niečo menej než polovica osôb (48 percent), negatívne sa k nemu stavia 20 percent Čechov.

Jednoduchosť je pre ľudí dôležitá aj v prípade užívateľských vlastností  výrobkov a služieb. Pokiaľ  je produkt užívateľsky príliš zložitý, stráca oň záujem 56 percent ľudí vo svete. Rovnaký názor prevláda aj medzi Čechmi (súhlasí 37 percent, nesúhlasí 29 percent). Väčšiu nechuť k užívateľsky zložitým výrobkom pritom prejavujú vo svete, tak aj v Čechách ženy ako muži,“ hovorí Lenka Harmon,  Sector Leader Consumer Goods, GfK Czech.

Novinky a zábava

Niektorí z nás si život bez noviniek a zábavy, ktorými je dnešný človek obklopený, si nevieme ani predstaviť. Zatiaľ čo vo svete novinky medzi výrobkami a službami vždy vyhľadáva viac ako polovica ľudí (53 percent), Česi sú v tomto smere menej aktívni a novinky vyhľadáva 29 percent. Rozdiely v záujme o novinky sú medzi ženami a mužmi veľmi malé.

Skôr než novinky Česi od výrobkov očakávajú originalitu a potešenie, a to aj v prípade bežných výrobkov (36 percent), podiel osôb s rovnakým postojom je vo svete opäť vyšší (53 percent).

Keď si ľudia obľúbia nejaký výrobok alebo službu, tak potom viac ako polovica osôb na svete (55 percent) a 38 percent obyvateľov ČR sa snaží o týchto produktoch a službách informovať druhých.

Práca alebo zábava?

Rovnováhu medzi prácou a voľným časom sa snaží udržať 71 percent osôb vo svete, v Čechách je to 61 percent. Popri udržovaní rovnováhy medzi prácou a súkromným životom je pre ľudí taktiež dôležité, ako si urobiť radosť sám sebe a pravidelne sa hýčkať a rozmaznávať. Zatiaľ čo v globálnom meradle je pravidelné rozmaznávanie sa dôležité pre 64 percent ľudí, medzi Čechmi má rovnaké postoje 53 percent. „Pre ženy je hýčkanie a rozmaznávanie sa dôležitejšie ako pre mužov, a to ako vo svete (61 percent mužov a 67 percent žien), tak aj v Čechách (47 percent mužov vs. 59 percent žien), avšak rozdiel medzi mužmi a ženami je v ČR výrazne vyšší,“ dodáva Lenka Harmon.

Informácie o štúdii

Informácie pochádzajúce z voľnopredajnej štúdie GfK Consumer Life/Consumer Values. Spoločnosť GfK realizovala online prieskum medzi 30 tisíc respondetmi staršími ako 15 rokov v 27 krajinách. Zber dát sa robil v roku 2015. Do prieskumu boli zaradené tieto krajiny: Argentína, Austrália, Belgicko, Brazília, Česká republika, Čína, Egypt, Francúzsko, Hongkong, Holandsko, India, Indonézia, Japonsko, Južná Kórea, ,Južná Afrika, Kanada, Mexiko, Nemecko, Poľsko, Rusko, Španielsko, Švédsko, Taliansko, Thajsko, Turecko, USA a Veľká Británia.

Značky: