Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Počas piatich rokov kleslo Slovensko z 27. pozície spomedzi 125 hodnotených na 41. miesto v rebríčku krajín podľa schopnosti zužitkovať talenty.

Podľa správy Globálneho indexu konkurencieschopnosti talentov (GTCI) za rok 2019 sú krajinami s najvyššou schopnosťou pritiahnuť a využiť talent Švajčiarsko, Singapur a USA. Správa potvrdzuje, že problémy súvisiace s talentom sa stali vážnou vecou pre firmy, krajiny aj mestá – využitie talentu je vnímané ako kritický faktor rastu a prosperity.

Poradie v rebríčku označované ako talentový index je určené hodnoteniami v šiestich pilieroch – umožňovať rozvoj, schopnosť pritiahnuť, rast a udržanie talentu, odborné zručnosti a všeobecné znalosti. Na pravidelnom hodnotení jednotlivých krajín sa od roku 2015 podieľa spoločnosť Adecco Group, svetový líder v oblasti ľudských zdrojov, s partnermi INSEAD a Tata Communications.

Kľúčové zistenia GTCI 2019

  • Podnikateľský talent sa stal hlavným diferencujúcim faktorom relatívnej konkurencieschopnosti talentov
  • Talentovaných ľudí stále priťahujú malé ekonomiky s vysokými príjmami a USA
  • Medzi mestami získal prvenstvo Washington
  • Päťročná analýza ukázala prehlbovanie talentovej priepasti medzi ekonomikami

Konkurencieschopnosť talentov je súbor politík a postupov, ktoré umožňujú krajine rozvinúť, pritiahnuť a budovať ľudský kapitál, ktorý prispieva k produktivite a prosperite. Hlavnými atribútmi ľudského kapitálu sú mobilita, rôznorodosť a ochota prispôsobovať sa novým podmienkam v rýchle sa meniacom svete: jedným slovom podnikavosť. Podnikateľský talent je kritickou zložkou konkurencieschopnosti a inovácie. Jeho význam bude ďalej rásť vo svete, ktorého rytmus sa zrýchľuje a kde sa spája digitalizácia s globalizáciou.

Najlepší výsledok dosahuje Slovensko v hodnotení v pilieri udržania talentu, kde mu pomáhajú indikátory týkajúce sa vysokej kvality života. Najhorší výsledok je v schopnosti pritiahnuť talent, kde mu bráni nízka miera vnútornej otvorenosti vrátane slabej tolerancie voči menšinám a prisťahovalcom.

Ivana Vačoková zo spoločnosti Adecco Slovakia však upozorňuje: „Slovensko dosahuje mierne lepší výsledok vzhľadom na vplyv talentu v podnikateľskej aktivite v nových produktoch než v celkovom talentovom indexe.“ Indikátorom s najvyšším skóre v tomto parciálnom hodnotení je produkcia inovácií. Výsledky naznačujú, že Slovensku sa darí relatívne dobre podporovať a rozvíjať podnikateľský talent a jeho hlavnou výzvou je podporovanie konkurencieschopnosti talentu v ostatných oblastiach.

Prvá desiatka krajín v roku 2019

Už šiestykrát vedie rebríček globálnej konkurencieschopnosti talentov Švajčiarsko. Druhé a tretie miesto, rovnako ako v roku 2018, obhájili Singapur a USA. Rovnako ako v minulých rokoch vyššie skóre súvisí s vyššou úrovňou príjmov. Vysokopríjmové ekonomiky majú stabilitu, vďaka ktorej investujú do celoživotného vzdelávania, posilňovania zručností a priťahovania a udržiavania globálneho talentu.

 KRAJINASKÓRE
1.Švajčiarsko81,82
2.Singapur77,27
3.Spojené štáty americké76,64
4.Nórsko74,67
5.Dánsko73,85
6.Fínsko73,78
7.Švédsko73,53
8.Holandsko73,02
9.Spojené kráľovstvo71,44
10.Luxembursko71,18

Prvá desiatka miest v roku 2019

Prvenstvo Washingtonu v rebríčku talentového indexu možno zdôvodniť jeho silnými výsledkami v štyroch z piatich pilierov talentových parametrov: „byť globálny, priťahovať, rásť a umožňovať“. Stabilná ekonomika, dynamické obyvateľstvo, špičková infraštruktúra a konektivita, vysoko kvalifikovaná pracovná sila a prestížne vzdelávacie inštitúcie prispievajú k tomu, že sa z mesta stalo fascinujúce centrum talentu.

Správa zároveň upozorňuje, že úlohu centier talentu zohrávajú mestá, a nie krajiny, čo bude mať vplyv na formovanie novej globálnej mapy talentu. Rastúci význam miest vyplýva z ich vyššej flexibility a schopnosti prispôsobovať sa novým trendom a vzorcom – mestá ako ekonomické útvary sú veľmi flexibilné, lebo dokážu rýchlejšie meniť politiku, čím sa zvyšuje ich atraktívnosť pre talent najmä v oblasti podnikania. Čoraz ústrednejšia úloha miest ako centier podnikateľského talentu zdôrazňuje aj význam vytvárania silných a živých ekosystémov, sústredených najmä okolo inovácie.

 MESTO         SKÓRE
1.Washington (USA)69,2
2.Kodaň (Dánsko)68,0
3.Oslo (Nórsko)66,1
4.Viedeň (Rakúsko)65,7
5.Zürich (Švajčiarsko)65,5
6.Boston (USA)65,4
7.Helsinki (Fínsko)65,0
8.New York (USA)64,6
9.Paríž (Francúzsko)63,5
10.Soul (Južná Kórea)62,7

 

Značky: