Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Počet rezervácií v apríli 2022 vzrástol u KIWI.com oproti obdobiu pred pandémiou o 165 %. Vyzerá, že cestovanie ožíva

Za posledné dva roky spoločnosť Kiwi.com investovala do vlastných technológií a zamestnancov, a to aj napriek náročnej situácii v odvetví. Spolu s celosvetovým oživením leteckej dopravy tieto investície v súčasnosti prinášajú výraznú návratnosť. Rast počtu rezervácií sa naďalej zrýchľuje, pričom v apríli sa ich uskutočnilo o 165 % viac než v období pred pandémiou. Spoločnosť tiež zaznamenala rekordných viac ako 80 500 rezervovaných sedadiel za jeden deň.

„Snahou Kiwi.com vždy bolo a naďalej je využívať silu technológií a inovácií na prepájanie ľudí a kultúr prostredníctvom cestovania. Uplynulé dva roky nám toto úsilie značne sťažili, avšak opätovný prudký rast, ktorého sme v súčasnosti svedkami, spolu s uvedomelým riadením nákladov a ďalším zapojením vlastných technológií nás po období útlmu privádzajú na cestu k ďalšiemu rekordnému roku,“ hovorí Oliver Dlouhý, riaditeľ a spoluzakladateľ Kiwi.com.

V roku 2021 spoločnosť spracovala približne 70 % rezervácií z roku 2019, teda z obdobia pred pandémiou, čo predstavovalo približne polovicu hrubej hodnoty rezervácií z predpandemického roku. Rezervácie v roku 2021 boli o 206,5 milióna eur vyššie ako v roku 2020, čo zodpovedá 46 % medziročnému nárastu, zatiaľ čo konsolidované výnosy v roku 2021 vzrástli o 25 miliónov eur na 109,2 milióna eur, čo predstavuje 30 % nárast oproti predchádzajúcemu roku.

„Výsledky za rok 2021 boli v súlade s našimi očakávaniami: EBITDA je v miernom zisku za celý minulý rok. Vplyv pandémie COVID-19 bol v prvej polovici roka 2021 pomerne výrazný, najmä v dôsledku prísnych hraničných kontrol a obmedzení leteckej dopravy. Dôvera cestovateľov sa začala vracať pred letom a postupne sa zvyšovala v druhej polovici roka, keď sa zvýšila miera očkovania a zmiernili sa opatrenia na väčšine trhov,“ komentuje finančný riaditeľ Kiwi.com Iain Wetherall.

K vyhliadkam na rok 2022 dodáva: „Prvý štvrťrok tohto roka bol výnimočný. Pomalší začiatok, spôsobený opatreniami súvisiacimi s výskytom varianty omikron, vystriedal nárast rezervácií vo februári a marci, keď sa výraznejšie prejavil tlmený dopyt z predchádzajúcich mesiacov. Na začiatku druhého štvrťroka už zaznamenávame výrazný nárast rezervácií na letné obdobie. Vzhľadom na rekordné objemy presahujúce úroveň z roku 2019 očakávame silné leto za predpokladu, že sa cestovné obmedzenia nezmenia.“

Značky: