SAP celkom zmenil formu svojej výročnej akcie. Namiesto všeobecných poučiek na akcii SAP Discovery 2023 prezentoval relevantné odpovede, ktoré sú založené na dôkladnom poznaní biznisu.

Takto bude totiž fungovať nový asistent s generatívnou umelou inteligenciou od SAP. Riešenie menom Joule SAP predstavil v deň konferencie SAP Discovery Day 2023. Toto podujatie sa uskutočnilo na Národnom futbalovom štadióne v Bratislave a bolo výrazne orientované na zákazníkov. Aj priestor na hlavnom pódiu patril zákazníkom, resp. spoločnostiam, ktoré sa zákazníkmi čoskoro stanú.

Účastníci SAP Discovery Day
Účastníci SAP Discovery Day

SAP sa dlhodobo snaží integrovať umelú inteligenciu do svojich riešení. Cieľom je vnoriť ju do procesov tak, aby zákazník jej prítomnosť pri bežnej práci ani nevnímal ale pomáhala mu. „Pri našom novom AI asistentovi sme zvolili iný prístup ako momentálne iné komerčne dostupné veľké jazykové modely. Pre nás je dôležitý kontext. Ak sa spýtate bežného AI chatbota, čo je to obrat, odpovie vám slovníkovou definíciou. Ak sa na obrat spýtate umelej inteligencie od SAP, dá vám relevantnú odpoveď, týkajúcu sa konkrétne vašej firmy,“ povedal nám generálny riaditeľ SAP Slovensko Martin Ferenec.

Generálny riaditeľ SAP Slovensko, Martin Ferenec
Generálny riaditeľ SAP Slovensko, Martin Ferenec pri našom rozhovore

Umelá inteligencia sa netrénuje na ostrých dátach zákazníkov

Joule je schopný vo firme napríklad rozpoznať, ktoré oblasti v podniku sú s nízkou výkonnosťou. Na základe prepojených dát dokáže odhaliť problém v dodávateľskom reťazci a ponúknuť hneď aj riešenia. Jednoduché bude aj generovanie reportov pre konkrétneho človeka aj bez znalosti kľúčových slov.

Výhodou pritom je to, že veľa veľkých zákazníkov používa SAP a firma má tak obrovské množstvo dát. SAP pritom dodržiava štandardy a na rozdiel od iných komerčne dostupných riešení na trénovanie modelov nevyužíva dáta zákazníkov. Joule a umelá inteligencia sa postupne stane súčasťou viacerých riešení SAP.

Rola zákazníka

Podujatie SAP Discovery Day sa však prioritne zameralo na reálne skúsenosti firiem s existujúcimi riešeniami SAP. Účastníkov vlastne previedli svojou cestou digitálnej transformácie samotní zákazníci.

Najväčší výrobca ocele na Slovensku odporúča sústrediť sa pri snahe dodržať rozpočet a časový plán na štandardné riešenia a obmedziť prispôsobovanie systému na minimum. Aj preto v železiarňach ešte v štádiu prípravy najskôr pristúpili k transformácii vlastných procesov. US Steel je jednoznačne najväčší zákazník pre SAP na Slovensku a má nasadené takmer všetky riešenia.

Pre JAVYS je systém od SAP ideálnym riešením. Firma totiž potrebuje technológie na najvyššej úrovni, no zároveň pre ňu, ako pre drvivú väčšinu podnikov, IT a prevádzka serverov nie je celkom core biznis. Preto sa radšej spoľahne na overené a bezpečné riešenia.

Kuriérna služba DPD sa spoľahne na SAP cloud

Na tomto podujatí sme sa najviac zaujímali o potenciálneho zákazníka, ktorého predstavuje kuriérska spoločnosť DPD. V tejto firme očakávajú, že nové riešenie od SAP umožní zefektívniť a skrátiť procesy napr. aj pri mesačnej účtovnej závierke.

Rozprávali sme sa s Marínou Kunskou, ktorá v DPD pracuje na pozícii finančnej riaditeľky. Pani Kunská má skúsenosti so systémom SAP z predchádzajúceho zamestnania a očakáva, že nasadenie SAP prinesie štandardizáciu ako efektívnu cenu na želané zrýchlenie a k zefektívnenie procesov. „Ak máte systém ako SAP, ktorý prinesie skrátenie vyhotovenia mesačnej závierky z niekoľkých dní na 4 hodiny, je to pre firmu ale aj jej zamestnancov veľká výhoda“ – povedala nám pri rozhovore Marína Kunská. Ako sme videli počas jej prezentácie, doručovanie balíkov je 24-hodinový kolobeh, kde sú na seba nadväzujúce činnosti. Zdržanie na jednom mieste sa prejaví na celom procese. Pýtali sme sa aj na implementáciu SAP, čo to nie je príliš zdĺhavé a drahé. Dostali sme odpoveď, že DPD sa dohodli s partnerom SAP, že celý systém bude implementovaný za jeden rok. Využívať sa bude SAP cloud a toto riešenie je dostatočne bezpečné.

Marína Kunská, SAP Discovery Day
Marína Kunská, SAP Discovery Day

Odborníci SAP a partneri okrem toho v rámci dvoch popoludňajších blokov predstavili ďalšie inovácie osvedčených SAP riešení či inšpiratívne prípadové štúdie. Súčasťou podujatia boli aj diskusie s expertmi, partnermi a zákazníkmi z rôznych odvetví.

Zdroje: vlastné, SAP

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.