SAP je spoločnosť, ktorá vytvára ucelený ekosystém pre automatizáciu podnikových procesov. Platforma SAP Business Technology Platform (SAP BTP), ktorú dnes používa celosvetovo tisíce firiem je základom toho, ako môžu firmy prežiť aj pri úplne zmenených obchodný procesoch. To aj v dobe po korone a po nástupe ekonomickej krízy pre firmy životne dôležité.

Nový prístup predstavila spoločnosť SAP na konferencii TechEd 2022 v Las Vegas a prichádza pod názvom SAP Build. Na tomto stretnutí sme boli prítomní pomocou telekonferencie, mali sme aj možnosť hovoriť s niektorými dôležitými zákazníkmi SAP. Dôležité je, že SAP Build je rozšírenie technológie o ďalšiu funkčnosť, pričom neznamená navýšenie licenčných poplatkov pre používateľov.

SAP Innovation Day 2022Zdroj: SAP
Na SAP Innovation Day 2022 predstavila firma Build

Nízkokódové riešenie pre bežných používateľov

Ide o tzv. nízkokódové riešenie, ktoré dáva technológie SAPu do rúk podnikových používateľov. Poskytuje im priamy a pritom bezpečný prístup ku komplexným procesom, údajom a súvislostiam. Táto nová ponuka umožňuje podnikovým používateľom aj s len minimálnymi technickými znalosťami vytvárať a ďalej rozširovať podnikové aplikácie, automatizovať procesy a navrhovať funkčné podnikové web stránky jednoduchým spôsobom – nakreslením funkčnosti (drag-and-drop).

SAP Innovation Day 2022
Toto je presne prístup SAP Build: syntéza IT špecialistov a bežných používateľov

Aplikáciu si vlastne nakreslíte

Práve obchodný manažér je presne ten človek, ktorý vie, čo má aplikácia na riadenie obchodných procesov robiť. Rovnako, ak sa zmenia procesy, je to práve on, ktorý vie čo, kedy a ako treba urobiť. Akurát, že v minulosti bolo treba požiadať IT oddelenie na to, aby sa aplikáciu podľa jeho predstáv skutočne podarilo zmeniť. A to mohlo trvať naozaj dlho. Pri dnešných obchodných procesoch a tom, ako pružne sa mení celý dodávateľský reťazec však môže byť schopnosť rýchlo sa prispôsobiť novej realite otázkou prežitia.

SAP Innovation Day 2022Zdroj: TOUCHIT.sk
Takto sa v skutočnosti vytvára aplikácia. Kreslíte ju, vyberáte zdroje a určujete výsledok

Ako to ale naozaj urobiť, aby ten, kto s aplikáciou naozaj pracuje, ju aj dokázal bez programovania vytvoriť podľa svojich potrieb či ovplyvnil jej funkčnosť? Nad tým si v SAP už dlhšie lámali hlavu. Prvotným výsledkom snaženia firmy bol prístup Low code, No code, čo bolo na polceste k tomu, ako vytvoriť aplikáciu bez znalosti programovania.

Teraz je to však dotiahnuté do konca. Aplikáciu vytvárate ako keby ste robili prezentáciu v Powerpointe. V názornej grafickej podobe máte k dispozícii zdroje, funkčné celky, logické operácie a pohľady na dáta tak, aby to dokázal aj bežný pracovník v podniku. Úloha IT oddelenia sa týmto samozrejme neruší, naopak jeho dôležitosť sa posilňuje. Vytvorená aplikácia prechádza schvaľovaním a použiť sa môže až keď je bezpečná a robí presne to, čo si jej používateľ praje.

Navyše táto schválená aplikácia môže byť k dispozícii aj pre iných používateľov platformy SAP BTP. To znamená, že vôbec nemusíte vymýšľať už raz vymyslené. Vytvára sa takto knižnica aplikácií, ktorú môže využívať aj iný používateľ. No ak je to nástroj, ktorý je určený len pre interné účely, môže zostať k dispozícii len pre podnik, v ktorom bola aplikácia vytvorená. Navyše, táto aplikácia môže pracovať aj dátami, ktoré sú mimo platformy SAP, firma na to vytvorila viacero konektorov.

SAP Innovation Day 2022Zdroj: SAP
Výsledkom je aj mobilná aplikácia pre iOS alebo Android

Integrácia celého systému

Používatelia teda môžu pomocou nového prístupu inteligentne monitorovať, analyzovať a automatizovať procesy a vytvárať aplikácie podľa svojich predstáv. To všetko bez presunu svojich údajov do externého systému. Vďaka natívnej integrácii systému SAP Signavio získajú používatelia SAP Build aj hĺbkový prehľad o všetkých svojich procesoch. Teda budú vedieť, na čo sa majú zamerať, aby dosiahli najlepčí účinok pri inovácii a automatizácii. Viac ako 275 000 referenčných bodov procesov od 4 000 zákazníkov, rovnako ako 1300 pracovných postupov a automatizácií špecifických pre jednotlivé prípady biznisu umožňujú používateľom okamžite využiť celé spektrum podnikových odborných znalostí zabudovaných do technológie SAP.

Ako sme uviedli a predstavitelia firmy SAP opakovanie prízvukovali, SAP Build funguje aj so systémami, ktoré priamo nie sú súčasťou ich ekosystému. A nový program SAP Builders pomáha používateľom rýchlo sa rozbehnúť a spojiť sa so svojimi kolegami prostredníctvom praktických stretnutí a fór na zdieľanie osvedčených postupov.

SAP Innovation Day 2022Zdroj: SAP
Integrácia ako základ úspechu

SAP novým prístupom integruje tri komponenty: Build Apps, Build Process Automation a Build Work Zone.

Vývojárov je pre dnešný svet málo

SAP Build rieši aj súčasný problém, že developerov podnikových aplikácií je kriticky málo a ich práca je veľmi drahá. Prenesením možnosti skutočného vývoja na bežných používateľov sa viaceré procesy výrazne urýchlia a zlacnia. SAP si navyše takéto zdieľanie aplikácií môže dovoliť, naučil totiž podnikových používateľov skutočne využívať cloud. O tom sme sa mohli presvedčiť aj na špecializovanej konferencii SAP v Bratislave.

SAP Innovation Day 2022Zdroj: SAP
Zhrnutie všetkých noviniek SAP TechEd

Analytická spoločnosť IDC očakáva, že v priebehu nasledujúcich 10 rokov sa do tvorby digitálnych riešení zapojí viac ako 100 miliónov podnikových používateľov. Riešenia SAP Build pre tzv. vývoj s nízkym kódom umožňujú používateľom využiť svoje odborné znalosti v danej oblasti na rýchle a opakované vytváranie digitálnych riešení vo veľkom rozsahu.

Každá firma je dnes technologická firma

A toto sa týka prakticky každého. Veď dnes je každá spoločnosť vlastne technologickou spoločnosťou, všetci riadia podnikové procesy pomocou počítačov a aplikácií. Používateľom treba samozrejme pomôcť k tomu, aby si aplikácie skutočne „nakreslili“. SAP sa zaviazal do roku 2025 zvýšiť kvalifikáciu 2 miliónov vývojárov na celom svete strojnásobením ponuky bezplatného vzdelávania na stránke SAP Learning a to spoluprácou so svetovým poskytovateľom vzdelávacej platformy Coursera Inc. Cieľom je pomôcť ľuďom naštartovať kariéru v rámci ekosystému SAP. Očakáva sa, že takto vznikne úplne nová kategória používateľov, ktorí si svoje aplikácie vytvárajú sami, ale v skutočnosti sú to tí, ktorí s aplikáciou naozaj aj pracujú. SAP pritom spúšťa na portáli Coursera odborný certifikát pre začiatočníkov. Je určený pre študentov s rôznym vzdelaním, pričom sa nevyžaduje vysokoškolský titul, ani skúsenosti v odbore. Pripraví však študentov na základné pracovné pozície v modernom podniku.

SAP Innovation Day 2022
Toto je SAP Build ako integračná platforma

Otázkou zostáva, či bude možné poskytnúť aj tzv. monetizáciu vytvorených aplikácií – teda ak je o nich veľký záujem, vývojár získava napr. finančnú odmenu. To by ďalej posilnilo kvalitu aplikácií a viac motivovalo ich tvorcov k všeobecnému zverejneniu a opätovnému použtiu. Náklady na tvorbu aplikácií takto môžu klesnúť o 90 % a na to vedenie podnikov bude reagovať pozitívne.

NHL ako veľký zákazník pre SAP

Na našom stretnutí sme mali možnosť diskutovať aj s viacerými zákazníkmi SAP. Jeden z nich bol aj zástupca populárnej NHL. SAP v tomto prípade ponúka riešenie pre trénerov, športovcov ale aj pre samotných divákov. Ako sme sa dozvedeli, hokej ako ho dnes vnímajú diváci sa zmenil. Je to pozičná hra a dôležitá je pritom stratégia. Hráči pritom majú na drese viacero snímačov, ktoré monitorujú ich pohyb a o tom, čo odovzdávajú na lade sa dozvedia nielen tréneri, ale aj samotní diváci. Na základe SAP riešenia sa dá vytvoriť analýza celej hry a to všetko v reálnom čase, veď inak by to nemalo zmysel.

SAP Innovation Day 2022Zdroj: SAP
O využití SAP na využite analýzy dát pri hokeji nám hovoril Dave Lehanski z NHL

Dnes je hokej v USA hra poháňaná dátami. Na základne zanalyzovaných dát sa dajú využiť stratégie z minulosti, pričom sa dá zohľadniť aj okamžitá kondícia hráčov.

Korona preverila dynamiku dodávateľského reťazca

Ďalším zákazníkom, ktorý sa s nami podelil o skúsenosti bola spoločnosť Clorox. Je to významný dodávateľ napr. dezinfekčných prostriedkov v USA a korona pre nich znamenala veľkú výzvu. Prakticky zo dňa na deň každý chcel mať dezinfekčné prostriedky, pričom tradičné dodávateľské reťazce prestali fungovať. S využitím platformy SAP dokázali analyzovať požiadavky v reálnom čase a zároveň cez platformu BTP dokázali nájsť nových dodávateľov. Vyberať sa pritom dalo podľa možnosti objedaných tovarov, ale aj podľa požadovanej sumy. Bolo tak možné dodáva dezinfekčné prostriedky pri zmenených dodávateľoch a iných výrobných postupoch. Dôležité bolo pritom zveriť dáta do cloudu a takto využiť potenciál platformy SAP.

SAP Innovation Day 2022Zdroj: SAP
Diskusia so zástupcom spoločnosti Clorox, COO, Eric Reynolds

Novinky v rámci spoločnosti SAP budeme naďalej podrobne sledovať. Prístup populárne povedané No code, No problems sa nám celkom páči 🙂

Zdroje: vlastné, SAP Build

Prečítajte si tiež

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.