Viac ako polovica prevažne väčších firiem na Slovensku už v súčasnosti používa systémy pre zhromažďovanie, konsolidáciu a analýzu dát a takmer štvrtina do riešení pre dátovú analytiku plánuje investovať v najbližších rokoch.

Všade okolo nás denne vznikajú obrovské množstvá dát, ktoré v sebe ukrývajú zaujímavé informácie a sú obrovskou príležitosťou pre zlepšenie kvality nášho života aj biznisu firiem. Podnikoví manažéri si význam dát uvedomujú. Podľa globálneho prieskumu mediálneho domu IDG sa vlani počet organizácií, ktoré implementovali projekt v oblasti využívania dát, zvýšil medziročne o 125 %.

Na Slovensku má v súčasnosti systémy pre zhromažďovanie, konsolidáciu a analýzu dát nasadená viac ako polovica (53 %) zo 146 firiem, ktoré sa zapojili do tohtoročného prieskumu agentúry GfK o prínosoch digitálnych technológií pre slovenské firmy. Viac ako štvrtina (28 %) z nich plánuje do analytických riešení investovať počas najbližších 3 až 5 rokov.

Konferencia SAS Analytics Roadshow, ktorú v apríli zorganizovala softvérová a poradenská spoločnosť SAS, sa venovala tomu, ako potenciál ukrytý v dátach čo najlepšie využiť. Viac ako stovka účastníkov sa dozvedela, ako vytvoriť takzvanú „Analytics Factory“ a ako využiť moderné analytické procesy a celú škálu dát pri prijímaní dôležitých firemných rozhodnutí.

Dáta sú motorom analytiky, ale jeden z najväčších problémov firiem je dostať ich efektívne do takej podoby, v ktorej budú využiteľné pre analyzovanie. Brad Hathaway, špecialista na manažment dát firmy SAS ukázal, ako dokáže SAS Data Management pomôcť firmám skrátiť čas, ktorý analytici strávia prípravou dát, ako zvýšiť ich kvalitu a ako využiť nové zdroje dát ako je napríklad nepretržitý tok informácií z internetu vecí.

Tému, ktorú SAS Analytics Roadshow nemohla obísť, je aj Hadoop. „O využívaní Hadoopu sa na konferenciách hovorí už niekoľko rokov, do podnikov však táto technológia preniká iba pozvoľne. Možno je to chyba a oddelenia spravujúce dátové sklady sa pripravujú o možnosti, ktoré doteraz nemali,“ podotkol Miloš Molnár, Big Data evangelist z firmy MAIND.

Celá konferencia sa niesla v praktickej rovine. Petr Kaděrábek, ktorý v Českej spořitelne vyvíja skóringové modely, ukázal praktický príklad využitia analýzy textu pri automatizovanom odhaľovaní negatívnych a pozitívnych správ o firemných klientoch z internetových médií. Ján Kromel, vedúci oddelenia technických analýz zo spoločnosti LYNX demonštroval, ako významnú úlohu zohrávajú analytické nástroje pri odhaľovaní pokročilých multivektorových foriem kybernetických útokov.

Ako analytické nástroje fungujú a ako môžu zlepšiť biznis firmy, sa tiež účastníci SAS Analytics Roadshow presvedčili na demo ukážkach.

Značky: