Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Softvérová a poradenská spoločnosť SAS v roku 2016 oslávila 40. výročie nepretržitého rastu.

Firma SAS má za sebou úspešný rok, a to lokálne aj globálne. Softvérovej a poradenskej spoločnosti na Slovensku narástli tržby za softvérové licencie medziročne o vyše 6 % a výnosy za biznis poradenstvo takmer o 13 %. Globálne pokračovala spoločnosť v raste už štvrtú dekádu po sebe, keď jej celosvetové tržby dosiahli 3,2 mld. USD. Medziročne sa tak zvýšili o 1,3 % a v konštantnej mene o 4 %.

Naším cieľom je, aby bola analytika pre každého zákazníka prínosná a užitočná,“ uviedol Jim Goodnight, prezident a zakladateľ spoločnosti SAS. „Neustále sa snažíme prispôsobovať meniacim sa trhom, pracujeme s prevratnými technológiami a masívne investujeme do inovácií. Vďaka tomu vieme nachádzať odpovede na najpálčivejšie problémy našich zákazníkov a udržiavame si vedúce postavenie na hlavných trhoch,“ dodal.

V Českej republike a na Slovensku bol rok 2016 rokom integrácie obidvoch pobočiek. Cieľom užšieho prepojenia je lepšia podpora existujúcich zákazníkov a využitie synergií pri hľadaní nových obchodných príležitostí. „Teším sa, že sa nám to zatiaľ darí a klienti náš väčší a silnejší tím oceňujú. Na obidvoch trhoch sme mimoriadne úspešní najmä v oblasti riadenia vzťahov so zákazníkmi,“ hovorí Hana Kvartová, riaditeľka SAS pre Českú republiku a Slovensko.

Celosvetovo vďačí SAS za rast vlaňajších výnosov najmä bankovníctvu, verejnej správe a zdravotníctvu. Globálna báza zákazníkov sa rozrástla o tri tisíc subjektov, takže softvér SAS dnes využíva po celom svete už 83 tisíc organizácií zo súkromnej sféry aj verejného sektora. Ku globálnemu posilneniu tržieb prispel tiež rastúci záujem o využívanie SAS riešení cez cloud, ktorý tento rok zohrá väčšiu rolu aj na Slovensku a v Čechách.

Naše riešenia sú aj vďaka dostupnosti cez cloud prístupnejšie čoraz širším skupinám zákazníkov,“ pripomína H. Kvartová. „Hlavnými témami budúceho roka bude určite prepájanie online a offline sveta pri riadení vzťahov so zákazníkmi, kde je naším kľúčovým riešením Customer Intelligence 360, ale aj rastúce požiadavky regulátorov na finančné inštitúcie. A pre fanúšikov open source prichádza platforma SAS Viya, ktorá umožní využívať analytikom aktíva vytvorené v rozličných open source programoch,“ uzatvára H. Kvartová.

Značky: