Spoločnosť SecTec, a.s. uzatvorila spoluprácu s lídrom v bezpečnostných IT riešeniach, spoločnosťou Kasperky Lab. Základom tejto spolupráce je rozvoj partnerskej siete na Slovensku a rozšírenie ponuky o portfólio služieb a produktov pre stredné a veľké podniky.

Kybernetické útoky sú čoraz viac aktuálnejšou témou a ich riziko má stúpajúcu tendenciu. Pretože sa IT priemysel stal vo svete dôležitým, odborné znalosti v oblasti IT bezpečnosti získali dvakrát tak veľkú váhu.

V Kaspersky Lab prostrediu kybernetických hrozieb rozumejú a ich odborníci majú nespočetné množstvo znalostí a skúseností v oblasti detekcie a neutralizácie všetkých foriem škodlivých programov. „Preto som veľmi rád, že si môžeme do nášho portfólia pripísať tak výraznú spoločnosť ako je Kaspersky Lab, a že sa môžeme podieľať na distribúcii jej úspešných produktov na slovenskom trhu. Verím, že našim spoločným úsilím a odbornými znalosťami či skúsenosťami dokážeme prispieť k zníženiu kybernetických hrozieb, ktoré sa rozvojom IT stávajú globálnym problémom“, uviedol Marek Král, generálny riaditeľ spoločnosti SecTec.

„Spoluprácou so spoločnosťou SecTec výrazne posilníme naše postavenie na Slovensku a ich obchodným partnerom ponúkneme naše unikátne portfólio enterprise produktov a služieb. Napr. softvérovú ochranu proti DDoS útokom, Anti-APT riešenie, Industrial Protection vrátane zabezpečenia SCADA, Enterprise Endpoint Security a mnoho ďalších. Obchodný model Kaspersky Lab je čisto partnerský, preto je pre nás kľúčové mať v každej krajine distribútora s reálnou pridanou hodnotou a certifikovaných predajcov, ktorí naše riešenie kvalitne predstaví ich zákazníkom“, uvie­dol Ján Se­ke­ra, re­gio­nál­ny ma­na­žér spo­loč­nos­ti Kas­per­sky Lab.

Značky: