Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Nezisková vzdelávacia organizácia Sesame Workshop a IBM oznámili, že budú spolupracovať pri využívaní IBM Watson kognitívnych výpočtových technológií.

Práve tieto technológie začnú využívať experti zaoberajúci sa výchovou detí v ranom detstve, za účelom zlepšenia predškolského vzdelávania detí.

Sesame Workshop a IBM spolupracujú už tri roky na vytvorení vzdelávacej platformy a produktov, ktoré budú prispôsobené vzdelávacím potrebám detí predškolského veku a ich schopnostiam. Výskumy v tejto totiž preukázali, že k najvýraznejšiemu rozvoju mozgu dochádza v prvých piatich rokoch života dieťaťa, a toto obdobie je veľmi dôležité pre celkový vývoj dieťaťa, a jeho schopnosť učiť sa.

Odborné znalosti budú kombinované so schopnosťami platformy IBM Watson v oblasti rozpoznávania a porozumenia prirodzeného jazyka, ako aj schopnosťami rozpoznávania obrazcov a inými kognitívnymi výpočtovými technológiami, na vytvorenie veľmi osobných skúseností s výučbou, ktoré dopĺnia rolu rodičov a učiteľov pri výchove detí. Watson bude neustále zlepšovať a zdokonaľovať svoje vzdelávacie aktivity pomocou štúdia a skúseností získaných v skupinách anonymných študentov.

26515043271_b658c62431_k_web2016_3_nowat

„Veríme, že spojenie vzdelaniia a technológií je kľúčom k zlepšeniu predškolského vzdelávania nielen v našej krajine, ale aj po celom svete,“ hovorí Jeffrey D. Dunn, CEO Sesame Workshop. V spoločnom tíme Sesame a IBM budú učitelia, akademici, výskumníci, technológovia, hráči, umelci ako aj zamestnanci médií, aby zistili, akým spôsobom môžu kognitívne výpočtové technológie najlepšie pomôcť pri vzdelávaní detí predškolskom veku. Sesame Workshop a IBM v súčasnosti skúmajú množstvo v interaktívnych platforiem a rozhraní, ktoré môžu využiť deti doma alebo v škole.
„IBM Watson je jedinečne prispôsobený na to, aby čelil jednej z najväčších výziev súčasnej spoločnosti – nájsť spôsob, ako dobre učiť malé deti,“ hovorí Harriet Green, generálna riaditeľka IBM pre Watson IoT, Commerce and Education.

„Watson má potenciál absorbovať, korelovať a učiť sa z obrovského objemu netriedených dát. So Sesame Workshop chceme zmeniť spôsob, ako sa deti učia a učitelia vyučujú, a vedieť predvídať, aký bude mať tento nový štýl výučby vplyv na životy a vzdelanie miliónov detí. „

„Vzhľadom k tomu, že sa u detí ich intelekt, schopnosti a osobnosť formujú v prvých rokoch ich života, doba od narodenia do piatich rokov je najkritickejšie,“ hovorí Todd Rose, jeden z poradcov projektu a vedúci oddelenia na Harvard Graduate Schoolof Education. „Rané detstvo ponúka obrovské možnosti pre vzdelanie, ale musíme si uvedomiť, že sa všetci predškoláci neučia rovnako. Naše nové partnerstvo môže zistiť jedinečné potreby každého dieťaťa či už prispôsobením obsahu výučby, alebo pomocou nástrojov prispôsobených deťom, ktoré im následne umožnia nájsť si svoju vlastnú cestu k učeniu sa.“

Značky: