Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Sieť čerpacích staníc ORLEN, prevádzkovaná rafinérskou a petrochemickou skupinou ORLEN Unipetrol a zároveň najrýchlejšie rastúca sieť čerpacích staníc na Slovensku, spustila marketingovú kampaň s názvom „Nasledujte kvalitu“. Jej cieľom je vyzdvihnúť mimoriadnu kvalitu pohonných hmôt Efecta a Verva. Okrem slovenského trhu beží kampaň aj v Česku, Maďarsku a Nemecku.

„Hneď na začiatku letnej motoristickej sezóny chceme opäť upriamiť pozornosť vodičov na mimoriadne vysokú kvalitu našich palív ORLEN. Zamerali sme sa na kľúčové aspekty, ktoré sú pre našich zákazníkov dôležité pri výbere správneho paliva. Práve čistota motora a celého palivového systému je nevyhnutná pre zachovanie dlhodobej prevádzky vozidla, a pre našich zákazníkov predstavuje veľkú prioritu. Preto sme od začiatku mája spustili marketingovú kampaň ´Nasledujte kvalitu´, s ktorou sa bude široká verejnosť stretávať naprieč všetkými komunikačnými kanálmi,“ hovorí Jakub Kosmowski, riaditeľ marketingu skupiny ORLEN Unipetrol, a dopĺňa: „Naším cieľom bolo prísť s výraznou kreatívnou ideou, ktorá je jedinečná, zapamätateľná, rezonuje s cieľovou skupinou a dokáže vystihnúť podstatu značky ORLEN a jej dôraz na najvyššiu kvalitu pohonných hmôt. Hlavnou myšlienkou teda prirodzene bolo, že keby si autá mohli vyberať samy, tankovali by kvalitné palivá od spoločnosti ORLEN.“

Sieť ORLEN ponúka motoristom od roku 2017 výnimočné aditivované palivá Efecta 95 a Efecta Diesel s čistiacim účinkom, ktoré obsahujú okrem iného aj detergenty zabraňujúce tvorbe a usadzovaniu karbónov. Prémiové palivá Verva 100 a Verva Diesel popri čistiacom účinku na motorovú sústavu taktiež zvyšujú jej výkon. Tieto prémiové palivá Verva sú nadštandardne aditivované pre maximálne vylepšenie výkonnostných parametrov a komplexnosťou svojich úžitkových vlastností patria medzi najkvalitnejšie prémiové palivá na trhu už od roku 2006.

„Na začiatku bola jednoduchá myšlienka: Keby si autá mohli vyberať samy, kde by asi tankovali? Z tejto idey potom vzniklo celé kreatívne spracovanie pod myšlienkou: ´Nasledujte kvalitu´. Snažili sme sa podať celý príbeh s určitým nadľahčením a v divácky atraktívnej forme. Tej napomáhajú nielen autá jazdiace bez šoférov, ale aj herci so svojimi emotívnymi výrazmi,“ vysvetľuje Tomáš Kopečný, kreatívny riaditeľ agentúry S5IVE, ktorá stojí za realizáciou marketingovej kampane.

Kampaň „Nasledujte kvalitu“ bola pripravená pre slovenský, český, maďarský a nemecký trh. Na Slovensku bude viditeľná od mája do júna tohto roka. ORLEN využíva v rámci komunikačného mixu televízne vysielanie, outdoorovú reklamu a reklamu v onlajnových a digitálnych médiách.  Kampaň vznikla v spolupráci s dlhoročným marketingovým partnerom, spoločnosťou S5IVE (predtým Scholz & Friends).

Značky: