Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

› Značka Škoda prinesie do roku 2026 ďalších 6 plne elektrických modelov

Pre ich bezproblémovú prevádzku je pripravený celý ekosystém, od nabíjacej karty Powerpass až po riešenie domáceho nabíjania

Automobilka Škoda Auto predstaví do roku 2026 ďalších 6 plne elektrických modelov a v roku 2030 plánuje mať v Európe 70 % podiel elektromobilov na celkových predajoch. Aj preto si kladie za cieľ ponúkať komplexný ekosystém pre komfortné využívanie elektromobilov zákazníkmi. Zároveň sa spoločnosť Škoda Auto zameriava aj na podporu trvalej udržateľnosti pri výrobe vozidiel a vo svojich dodávateľských reťazcoch.

V rámci svojho zamerania na udržateľnú budúcnosť pripravuje Škoda Auto v nasledujúcich rokoch hneď niekoľko plne elektrických modelov, ktoré doplnia súčasnú ponuku vozidiel Enyaq. Už dnes má Škoda komplexný ekosystém, ktorý vodičom elektromobilov umožňuje bezproblémové používanie. „Prechod na elektromobilitu znamená pre zákazníkov nielen výmenu auta, ale aj zmenu celého prístupu k jeho prevádzke a nabíjaniu. Aby sme túto zmenu urobili čo najpohodlnejšou, spolupracujeme na komplexnom riešení, ktoré zákazníkom ponúka odpovede na všetky otázky a potreby spojené s elektromobilitou,“ hovorí Jaroslav Hercog, riaditeľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Počet nabíjacích bodov verejnej nabíjacej siete na Slovensku neustále rastie

Základným predpokladom rozvoja elektromobility je dostupnosť verejnej nabíjacej siete. Na Slovensku bolo k 1.6.2023 dostupných 1 576 verejných nabíjacích bodov, z čoho 110 je ultrarýchlych s výkonom aspoň 150 kW. Podľa odhadov Slovenskej Asociácie pre Elektromobilitu by ich celkový počet mohol v roku 2030 vystúpiť až na 15.000.

Jednoduché nabíjanie na cestách

Častou otázkou pri dlhších cestách s elektromobilom je možnosť verejného nabíjania a platby za takúto službu. Škoda ponúka službu Powerpass, ktorá prostredníctvom RFID karty alebo aplikácie v mobilnom telefóne umožňuje pohodlne a bez komplikácii nabíjať v celej Európe. Okrem rýchlonabíjacích staníc siete Ionity môžu vodiči nabíjať na takmer 500 000 nabíjacích bodoch v Európe, z čoho viac ako 1 300 je na Slovensku. Aplikácia Powerpass zobrazuje aktuálne dostupné možnosti nabíjania na mape a dokáže vodiča k nabíjaciemu bodu aj navigovať. Powerpass umožňuje výber jedného z troch cenových programov v závislosti od potrieb vodičov.

Balíčky elektromobility zjednodušujú prístup k nabíjaniu

Ideálnym riešením pre majiteľov elektromobilov je, pokiaľ to podmienky umožňujú, domáce nabíjanie. To predstavuje nielen pohodlnú, ale obvykle aj cenovo najvýhodnejšiu možnosť  pravidelného nabíjania. Škoda poskytuje celý súbor zariadení aj služieb. Okrem inteligentnej domácej nabíjacej stanice Škoda Wallbox je k dispozícii aj odborná inštalácia a to hneď v troch alternatívach podľa potrieb zákazníka vrátane kontroly existujúcich rozvodov, istenia, montáže či dokonca individuálne poradenstvo v prípade komplexnej inštalácie v kombinácii s fotovoltaickým riešením alebo batériovým úložiskom.

Trvalá udržateľnosť: Zameranie na obnoviteľné energie a recyklovateľné materiály

Okrem snáh zameraných na rýchlejší prechod k elektromobilite sa spoločnosť Škoda Auto zameriava aj na podporu trvalej udržateľnosti pri výrobe vozidiel a vo svojich dodávateľských reťazcoch. V rámci tohto úsilia zvyšuje podiel využívania obnoviteľných zdrojov energií a recyklovaných materiálov vo svojich prevádzkach a usiluje sa recyklovať čo najviac vysokonapäťových batérií z elektrických vozidiel. Do konca tohto desaťročia bude spoločnosť Škoda Auto prevádzkovať svoje tri české závody s nulovými emisiami uhlíka a zaviazala sa preto využívať elektrickú energiu výlučne z obnoviteľných zdrojov. Závod vo Vrchlabí na výrobu prevodoviek DSG je CO2-neutrálny už od roku 2020. Závody v Mladej Boleslavi a Kvasinách tento cieľ dosiahnu v blízkej budúcnosti. Podiel využívania obnoviteľných energií dosahoval v českých závodoch automobilky v roku 2022 približne 35 %.

Úsilie spoločnosti Škoda v oblasti trvalej udržateľnosti sa neobmedzuje len na jej vlastné výrobné závody. Spoločnosť sa tieto myšlienky snaží propagovať v rámci celého hodnotového reťazca. To zahŕňa používanie trvalo udržateľných surovín, ako aj využívanie metód trvalo udržateľnej výroby v závodoch jej dodávateľov. Všade, kde to je možné, spoločnosť uplatňuje zásady obehového hospodárstva.

Elektromobil Škoda možno priviezť k akémukoľvek autorizovanému servisnému partnerovi

› Škoda Auto Slovensko a servisní partneri doteraz investovali do servisného vybavenia a ďalších aktivít spojených s elektromobilitou viac ako pol milióna eur

› Každý autorizovaný servisný partner Škoda je schopný prevziať do opravy elektrifikované vozidlo

› Servisné miesta okrem toho disponujú nevyhnutnými zariadeniami, prípadne majú možnosť zapožičať si ich v centrálnej požičovni

Servis elektromobilov vyžaduje iné postupy, technológie, zariadenia i vzdelanie ako opravy konvenčných vozidiel so spaľovacími motormi. Autorizovaní servisní partneri Škoda Auto na Slovensku sú už na úlohy s tým spojené pripravení. Vďaka investíciám do vybavenia a preškolenia personálu v hodnote viac ako pol milióna eur sú schopní prijať a opraviť všetky elektrifikované vozidlá z rodiny Škoda iV.

Servisné úkony na batériových elektromobiloch sú v mnohých ohľadoch iné ako pri automobiloch so spaľovacími motormi. Autoservisy a ich pracovníci sa na špecifiká elektromobilov musia pripravovať nielen po stránke znalostí a schopností personálu, ale okrem toho im musia prispôsobiť aj dielenské vybavenie. Prísne pravidlá platia hlavne pre manipuláciu s poškodenou batériou, ktorá by sa mala prepravovať v špeciálnych boxoch. „Servis elektromobilov síce vďaka absencii mnohých súčastí pohonného ústrojenstva zaberie v priemere menej času, na druhej strane však vyžaduje špecifické technické vybavenie a vzdelanie technikov. To kladie na servisnú sieť vysoké nároky, ktoré sa čiastočne líšia od tých doterajších. Aj servisné úkony majú spravidla iný charakter a naši autorizovaní partneri si ich museli osvojiť v priebehu veľmi krátkej doby,“ hovorí Róbert Hukel, vedúci servisných služieb spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

S elektrifikovaným vozidlom Škoda možno prísť ku ktorémukoľvek servisnému partnerovi

Rozvoju servisnej siete v Slovenskej republike sa Škoda Auto Slovensko intenzívne venuje už od roku 2019, keď predstavila prvé elektrifikované modely Citigoe iV a Superb iV. Vďaka tomu už dnes všetky autorizované servisy Škoda spĺňajú technické nároky na prijatie vozidla s vysokonapäťovou batériou do opravy. Takisto sú schopné vykonávať na elektromobiloch všetky servisné úkony okrem špecializovaných prác na vysokonapäťovom systéme vozidla. V prípade, kedy je potrebné vykonať zásah do vysokonapäťového vedenia a batérie, má Škoda Auto zavedený proces transportu vozidiel medzi prevádzkami. To znamená, že zákazníci môžu svoje vozidlo odovzdať u svojho preferovaného servisného partnera, ktorý sa postará o všetko ostatné a vozidlo v prípade potreby odovzdá do starostlivosti servisu na zodpovedajúcej úrovni.

Partneri investujú do špeciálneho vybavenia

Rovnako, ako je to pri spaľovacích motoroch, aj elektromobily majú množstvo špeciálnych zariadení. Autorizovaní servisní partneri tak museli investovať napríklad do vybavenia na manipuláciu s batériami. Medzi ďalších pomocníkov, ktorí priamo nesúvisia s vysokonapäťovým systémom vozidla, ale sú potrební pre servis modelu Enyaq, patrí napríklad plnička klimatizácie CO2.

Expertné servisy majú k dispozícii desiatky špecializovaných zariadení

Servisní partneri na expertnej úrovni majú k dispozícii množstvo zariadení, ktoré sa predtým uplatňovali len v elektrotechnických odboroch. Ide hlavne o vysokonapäťové skúšobné adaptéry, ktoré sa používajú pre rôzne činnosti, medzi ktoré patrí meranie napätia a izolačných odporov, kontrola regulácie, testovanie článkov a teplotných senzorov a mnoho ďalších úkonov. Pre splnenie požiadaviek na vybavenosť expertných servisov museli autorizovaní partneri zakúpiť viac ako stovku špeciálnych zariadení.

Dílerom s výbavou pomáha požičovňa Škoda

Požiadavky na obstaranie špeciálnych zariadení sú pre autorizovaných partnerov náročné finančne i časovo. Toto sa netýka len elektromobility, ale aj niektorých zariadení pre servis vozidiel so spaľovacími motormi. Preto sú aj v rámci zoznamov predpísaných položiek niektoré označené ako nepovinné. Tie si potom autorizovaný servis môže zapožičať z požičovne, kde je k dispozícii špecifické vybavenie pre elektromobily za približne 40 000 €. Týmto sa slovenské zastúpenie automobilky Škoda Auto snaží dílerom uľahčiť dosiahnutie najvyššej úrovne pripravenosti a pritom zachovať finančné zdravie ich firiem. Zariadenia sú doručované do druhého dňa od objednania.

Manipulácia s batériou má prísne bezpečnostné pravidlá

Vzhľadom k veľkej miere odlišnosti medzi batériovými elektromobilmi a vozidlami so spaľovacími motormi musí byť servisná pripravenosť komplexná. Zakúpenie predpísanej výbavy je len jedným z krokov k získaniu štatútu expertného elektromobilového servisu. Ďalším je napríklad špeciálne preškolený personál a zriadenie karanténnej zóny pre vozidlá, u ktorých existuje podozrenie na poškodenie batérie. Škoda Auto Slovensko so svojimi servisnými partnermi pracuje na tom, aby bol servis jednak dostupný pre zákazníkov po celej Slovenskej republike, ale hlavne naďalej bezpečný pre zamestnancov i pre vozidlá.

Desiatky expertov a stovky preškolených zamestnancov zaručujú odbornosť v sieti

› Škoda Auto Slovensko ponúka autorizovaným partnerom niekoľko desiatok servisných a predajných školení

› Školeniami v oblasti elektromobility prešlo do tejto chvíle vyše 1 000 účastníkov

› 43 zamestnancov servisov získalo úroveň vysokonapäťový technik, 35 ďalších dosiahlo najvyššiu úroveň vysokonapäťový expert

Škoda Auto Slovensko pokračuje v systematickej príprave svojich autorizovaných partnerov na nové požiadavky spojené s elektromobilitou. Zásadnou súčasťou je príprava servisného a predajného personálu. Importér vo svojom školiacom stredisku ponúka autorizovaným partnerom niekoľko desiatok výukových modulov pre servisný i predajný personál. Najrôznejšími školeniami spojenými s elektromobilitou doposiaľ prešlo viac ako 1 000 účastníkov. Rovných 35 zamestnancov partnerov dosiahlo najvyššiu úroveň vysokonapäťového experta a 43 úroveň vysokonapäťového technika.

Batériové elektromobily a plug-in hybridné vozidlá kladú nové nároky na servis, pretože od personálu vyžadujú schopnosti v oblasti práce s vysokonapäťovými systémami. „Nástup elektromobility znamená pre dílerskú a servisnú sieť Škoda Auto veľké zmeny,“ vysvetľuje vedúci servisných služieb slovenského zastúpenia automobilky Škoda Auto Róbert Hukel. „Zmena týkajúca sa príchodu elektromobility sa samozrejme dotýka aj výbavy servisov, ale posun prichádza aj v potrebe nových znalostí servisného personálu. V uplynulých rokoch sme pripravili niekoľko desiatok školení, z ktorých väčšina súvisí so servisom. Stále pracujeme na zvyšovaní úrovne ponúkaných služieb, vrátane zvyšovania kvalifikácie našich technikov. V tomto úsilí budeme samozrejme pokračovať,“ dodáva Róbert Hukel.

Vyše 1 000 zamestnancov s viac ako 2 000 priechodmi školeniami

Sieť autorizovaných partnerov Škoda Auto je bezkonkurenčne najširšia na Slovensku. Má 66 predajných showroomov, 74 servisných miest a s tým sú spojené veľké nároky na zamestnancov. Autorizovaní partneri Škoda zamestnávajú vyše 1 450 pracovníkov, z toho viac ako tri štvrtiny na predajných a technických pozíciách. V spolupráci s automobilkou prešlo školeniami v oblasti elektromobility viac ako 1 000 účastníkov.

Tri úrovne preškolenia technikov

Pre bezpečné zaobchádzanie s elektromobilmi a ich servis musia zamestnanci autorizovaných servisných partnerov absolvovať starostlivo pripravené školenia. Tie prebiehajú v troch úrovniach podľa požiadaviek na prácu s vysokonapäťovými systémami. Základným kvalifikačným stupňom je eMobility poučená osoba (EPO), ktorá je povinná pre všetkých pracovníkov partnera. Kvalifikačný stupeň vysokonapäťový technik (VNT) oprávňuje preškolenú osobu k diagnostike vysokonapäťových batérií, k ich demontáži a montáži, k baleniu batérií v normálnom režime a k práci na odpojenom vysokonapäťovom systéme. Získanie najvyššieho kvalifikačného stupňa vysokonapäťový expert (VNE) umožňuje opravy vysokonapäťových batérií, balenie batérií v kritickom režime i riešenie neštandardných situácií. Súčasťou kvalifikácie VNT a VNE je aj splnenie požiadaviek zákona 508/2009 Zb. (§21 a §22) o Odbornej spôsobilosti na činnosť na technickom zariadení elektrickom.

Servis na expertnej úrovni v každom regióne

V sieti autorizovaných servisov Škoda po novom pracuje 43 vysokonapäťových technikov a 35 vysokonapäťových expertov. Vďaka tomu sú všetky servisy Škoda pripravené prijať elektromobil a v každom regióne funguje aspoň jeden expertný servis, z celkového počtu 18, ktorý môže vykonávať zásahy do vysokonapäťového systému vozidla.

Komentáre sú uzavreté