Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

  • ŠKODA v roku 2018 dodala svojim zákazníkom 1 253 700 vozidiel (+4,4 %)
  • Tržby v porovnaní s predchádzajúcim rokom vzrástli o 4,4 % na 17,3 miliardy eur
  • Prevádzkový výsledok je s hodnotou 1,4 miliardy eur aj naďalej na vysokej úrovni
  • Rentabilita investícií (ROI) vo výške 26,3 % predstavuje v rámci odvetvia špičkovú hodnotu
  • Investičný program pre budúcnosť beží: v roku 2018 výrazne vzrástli hmotné investície (+22,2 %) a výdavky na výskum a vývoj (+46,8 %)

S celkovo 1 253 700 vozidlami dodanými zákazníkom dosiahla ŠKODA AUTO v roku 2018 opäť rekordný výsledok. V porovnaní s predchádzajúcim rokom tak automobilka zvýšila celosvetové dodávky zákazníkom o 4,4 %. O 4,4 % vzrástli aj tržby a s hodnotou 17,3 miliardy eur dosiahli najlepší výsledok v doterajšej histórii podniku

(2017: 16,6 miliardy eur). Aj napriek náročným rámcovým trhovým podmienkam bol v roku 2018 aj naďalej na vysokej úrovni ako prevádzkový výsledok vo výške 1,4 miliardy eur (2017: 1,6 miliardy eur), tak aj rentabilita tržieb (ROS), ktorá dosiahla 8,0 %. Rentabilita investícií (ROI) vo výške 26,3 % je navyše v rámci odvetvia špičkovou hodnotou. V roku 2018 investovala spoločnosť ŠKODA AUTO výrazne do budúcnosti podniku a zvýšila hmotné investície o viac ako 22 %. Tie smerovali do nových produktov, pohonných a batériových technológií a do ďalšieho rozvoja výrobných závodov. Viac ako 500 miliónov eur investovala spoločnosť ŠKODA AUTO priamo do zariadenia závodov v Českej republike. Výdavky na výskum a vývoj v uplynulom roku medziročne vzrástli o 46,8 %.

Predseda predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO Bernhard Maier zdôrazňuje: „Úspech spoločnosti ŠKODA AUTO v roku 2018 je výsledkom výborného tímového výkonu. Za ten by som sa chcel všetkým škodovákom poďakovať. V uplynulom roku sme s 1 253 700 vozidlami dodanými zákazníkom po celom svete opäť vytvorili historický rekord. Naša produktová ofenzíva sa úspešne rozvíja, modely sa tešia veľmi dobrému prijatiu u zákazníkov. Zároveň bol rok 2018 pre spoločnosť ŠKODA AUTO rokom veľkých výziev. V rámci koncernu Volkswagen sme prevzali ďalšie zodpovedné úlohy: riadenie regiónov India a Rusko, vývoj a výrobu vozidiel rodiny Passat v závode Kvasiny, alebo zodpovednosť za rozšírenie výrobných kapacít v novom závode na výrobu vozidiel niekoľkých značiek koncernu Volkswagen. Navyše viedol prechod na nový merací cyklus WLTP a obchodný spor medzi USA a Čínou na niektorých trhoch k zneisteniu a zdržanlivosti zákazníkov. V celoročnom výsledku sa tiež odrážajú negatívne efekty výmenných kurzov, vysoké investície do technológií budúcnosti aj nárast personálnych nákladov. Týmto výzvam sme sa aktívne postavili prostredníctvom rozsiahleho interného Performance programu a budeme v tomto kurze ďalej dôsledne pokračovať, pretože aj rok 2019 bude rokom zložitým. Popri naďalej náročných rámcových podmienkach globálnej ekonomiky naberá proces transformácie automobilového priemyslu aj pre spoločnosť ŠKODA AUTO zreteľne na intenzite. Pomocou našej Stratégie 2025 sme však vytvorili tie správne podmienky. Finančné investície v nadchádzajúcich rokoch zaistia trvale udržateľnú budúcnosť nášho podniku a Českej republiky ako centra automobilovej výroby.“

ŠKODA AUTO intenzívne pokračuje vo vývoji a uvádzaní nových produktov a modelových radov. S týmto účelom automobilka v roku 2018 investovala viac ako 500 miliónov eur priamo do svojich českých výrobných závodov, a to napríklad do novej lakovne v hlavnom výrobnom závode v Mladej Boleslavi, alebo do výkonnejších dátových centier. Automobilka navyše zahájila najväčší investičný program v histórii podniku. V nasledujúcich štyroch rokoch budú do elektromobility a nových riešení mobility smerovať dve miliardy eur. So vstupom do elektromobility predstavuje rok 2019 dôležitý míľnik v 124-ročnej histórii podniku. Do konca roka 2022 predstaví automobilka viac ako 30 nových modelov, viac ako desať z nich čiastočne alebo plne elektrifikovaných.

  Jednotky 20182017Zmeny v  %
       
Dodávky zákazníkom vozidiel 1 253 7001 200 5004,4
Dodávky zákazníkom bez Číny vozidiel 912 700875 5004,3
Výroba3 vozidiel 902 500870 5003,7
Odbyt4 vozidiel 956 700937 0002,1
Tržby mil. EUR 17 29316 5594,4
Prevádzkový výsledok mil. EUR 1 3771 611-14,6
Rentabilita tržieb (Return on Sales) Percentá 8,09,7
Investície (bez aktivovaných vývojových nákladov) mil. EUR 896733+22,2
Netto Cash Flow mil. EUR 7551,373-45,0

Skupina ŠKODA AUTO1 – kľúčové ukazovatele od januára do decembra 20182

1) Skupina ŠKODA AUTO zahŕňa spoločnosti ŠKODA AUTO a.s, ŠKODA AUTO Slovensko s.r.o., ŠKODA AUTO Deutschland GmbH a Skoda Auto India Private Ltd. a podiel na zisku spoločnosti OOO VOLKSWAGEN Group RUS

2) Percentuálne odchýlky sú vypočítané z nezaokrúhlených hodnôt

3) Zahŕňa výrobu v Skupine ŠKODA AUTO, bez výroby v partnerských závodoch v Číne, na Slovensku, v Rusku a v Indii, ale vrátane ostatných koncernových značiek, ako SEAT, AUDI a VW; výroba vozidiel bez rozložených sád

4) Zahŕňa odbyt Skupiny ŠKODA AUTO na odbytové spoločnosti, vrátane ostatných koncernových značiek, ako SEAT, AUDI a VW; odbyt vozidiel bez rozložených sád

Značky: