Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Cielené školenia na tému elektromobility prebiehajú od roku 2016. Špeciálny program ŠKODA Akadémia absolvovalo už zhruba 12-tisíc zamestnancov. Pre vyučených zamestnancov zaviedla spoločnosť ŠKODA AUTO trojstupňový kvalifikačný program.

Pripravení na budúcnosť: ŠKODA AUTO cielene a systematicky pripravuje svojich zamestnancov, žiakov odborného učilišťa a pracovníkov dodávateľských firiem na požiadavky elektromobility. Od zahájenia vzdelávacích aktivít v máji 2016 tieto špeciálne školenia absolvovalo už viac než 12-tisíc zamestnancov spoločnosti ŠKODA AUTO.

Bohdan Wojnar, člen predstavenstva spoločnosti ŠKODA AUTO za oblasť riadenia ľudských zdrojov, hovorí: „Zavedenie elektromobility so sebou prináša zmeny vo všetkých oblastiach podniku. To kladie úplne nové nároky na naše kvalifikačné a rekvalifikačné programy. ŠKODA Akadémia ponúka zamestnancom spoločnosti ŠKODA AUTO a dodávateľským firmám nielen rôzne nové kvalifikačné formáty, ale aj nový optimalizovaný obsah, ktorý má teraz úplne nové zameranie. Vďaka najmodernejším technológiám a skvele vzdelanému personálu, ochotnému sa učiť novým veciam, sme ideálne pripravení na budúce požiadavky v oblasti elektromobility.

Iba podniková ŠKODA Akadémia do konca júna 2019 preškolila viac než 12-tisíc zamestnancov. K tomu je nutné pripočítať rekvalifikáciu zhruba 1 450 zamestnancov dodávateľských firiem a okolo 700 žiakov stredného odborného učilišťa. Obsah vzdelávacích osnov pre jednotlivé cieľové skupiny vyvinulo oddelenie technického vzdelávania spoločnosti ŠKODA AUTO.

Technické vzdelávanie v spoločnosti ŠKODA AUTO sa už niekoľko rokov zapodieva elektromobilitou. Už v roku 2016 zahájilo Stredné odborné učilište ŠKODA špeciálne kurzy elektromobility pre automechatronikov, autoelektrikárov a autotronikov. Od roku 2017 absolvujú všetci žiaci Stredného odborného učilišťa ŠKODA najrôznejšie školenia na tému elektromobility, ktoré sú šité presne na mieru príslušným učebným odborom.

Pre vyučených zamestnancov pripravila spoločnosť ŠKODA AUTO trojstupňový kvalifikačný program: Tréningy prvého stupňa sa konajú výhradne v učebniach. Sú určené pre zamestnancov, ktorí na pracovisku v budúcnosti budú pracovať s vysokonapäťovými komponentami – napríklad pre logistikov alebo zamestnancov výroby.

Druhý stupeň tiež prebieha bez priamej výučby pri vozidle. Cieľovou skupinou sú špecialisti, ako autoklampiari alebo lakiernici, ktorí budú môcť pracovať na elektromobiloch.

Školenia tretieho stupňa sa konajú v laboratóriu elektromobility a zahŕňajú rad praktických krokov pri reálnom aute. Tento stupeň kvalifikácie je určený pre študentov a zamestnancov elektro-odborov, ktorí budú pracovať aj na systémoch automobilov. Obsahom školenia je vyhľadávanie a oprava defektov v káblových zväzkoch a na vysokonapäťových komponentoch elektromobilu. Ako rozšírenie tohto tretieho stupňa školí spoločnosť ŠKODA AUTO aj špecialistov na diagnostiku vysokonapäťových trakčných batérií.

Na jeseň 2019 začne v hlavnom výrobnom závode spoločnosti ŠKODA AUTO v Mladej Boleslavi sériová výroba vysokonapäťových batérií pre plug-in-hybridy koncernu Volkswagen na báze modulárnej platformy MQB.

Značky: