Podľa 73% Slovákov je najlepšou alternatívou k platbe kartou platba mobilným telefónom.

To predstavuje 18% nárast oproti roku 2016. Vyplynulo to z nového prieskumu spoločnosti Mastercard zameraného na postoje spotrebiteľov k digitálnym službám v krajinách strednej a východnej Európy. V súčasnosti svoj mobilný telefón na niektoré platby využíva viac ako polovica oslovených respondentov.

Prieskum, ktorý Mastercard realizoval aj na Slovensku na reprezentatívnej vzorke respondentov tiež ukázal, že až 88% Slovákov využíva smartfóny, čo je viac ako v prípade akéhokoľvek iného digitálneho zariadenia. Navyše, vo vekovej kategórii 20 – 29 rokov vlastní smartfón až 95% Slovákov. Na vzostupe sú aj smart hodinky (nárast o 13%) a fitness náramky (nárast o 12%). Najobľúbenejším operačným systémom v smartfónoch je Android s 86%-ným podielom.

Smartfóny u nás slúžia predovšetkým na vybavovanie elektronickej pošty, na prehliadanie internetových stránok a sociálnych sietí, nárast zaznamenalo zdieľanie fotografií a videí, na čo svoj telefón využíva 49% opýtaných. Slováci tiež v porovnaní s rokom 2016 viac využívajú stránky a aplikácie zamerané na zoznamovanie sa a randenie.

V prvej desiatke najfrekventovanejších činností, ktoré u nás majitelia na svojom smartfóne robia, sa umiestnili aj služby spojené s platením, ako napríklad online nákupy či platba mobilným telefónom a až o 18% stúpol počet používateľov tzv. P2P platieb (teda priamych prevodov peňazí od jednej osoby tej druhej). Používatelia svoj telefón využívajú na platenie približne trikrát mesačne.

Rastúci význam smartfónov pri správe osobných financií sa prejavuje aj v trendoch v oblasti online bankovníctva. V minulosti malo jednoznačne navrch internetové bankovníctvo, teda prístup z osobného počítača prostredníctvom internetového prehliadača, v súčasnosti sú na výraznom vzostupe mobilné bankové aplikácie. Kým v roku 2016 využívalo online bankovníctvo prostredníctvom mobilných aplikácií len 26% Slovákov, v súčasnosti ich popularita vzrástla až o 23% a mobilné aplikácie tak používa už 49% Slovákov. Internetové bankovníctvo cez webový prehliadač pritom využíva až 76% ľudí.

V septembri tento rok vstúpia do platnosti nové predpisy, ktoré zavedú povinnosť dvojstupňového overovania totožnosti pri online transakciách. Pre spotrebiteľov to bude znamenať nutnosť preukazovať svoju totožnosť dvoma z troch možných spôsobov, teda niečím, čím sú (odtlačok prsta, rozpoznanie tváre), niečím čo majú v osobnom držaní (mobilný telefón, platobnú kartu alebo digitálny kľúč) a niečím, čo poznajú (heslo alebo PIN).

Podľa prieskumu je v Slovenskej republike aktuálne najrozšírenejším autentifikačným spôsobom platieb kód SMS (56%), no až 45% Slovákov by neváhalo využiť aj biometrickú autentifikáciu pokiaľ by bola k dispozícii a 17% Slovákov už dokonca nejakú jej formu aktuálne využíva, čo poukazuje na prudko vzrastajúci trend v porovnaní s rokom 2016, kedy to bolo len 5%. Až 76% ľudí považuje odtlačok prsta za bezpečný spôsob na potvrdenie svojich online úhrad.

V prípade hesiel, ktoré pri platení používame, majú Slováci radi ich unikátnosť (47%) a jednoduchú zapamätateľnosť (46%). Viac ako 61% opýtaných si heslá pamätá, 20% si ich zapisuje na papier, 10% má na to určený dokument v počítači a len 5% využíva na to určené aplikácie. Heslá s rodinou nezdieľame, až 73% Slovákov sú jedinými, kto svoje heslá pozná.

Zdroj: Mastercard

Značky: