Slováci si prácu z domu užívajú, späť do kancelárií sa neponáhľajú

0

Prieskum: Pohľady Slovákov na prácu z domu

Celosvetová situácia spojená s pandémiou koronavírusu so sebou priniesla viaceré opatrenia, ktorých cieľom bolo minimalizovať šírenie infekcie. Jedným z opatrení, spojených s pandémiou koronavírusu, bolo obmedzenie pohybu osôb a sociálnych kontaktov. Množstvo firiem preto zatvorilo kancelárie a presunulo svojich zamestnancov do režimu home office. Táto bezprecedentná situácia umožnila Slovákom získať novú skúsenosť, ktorá môže zmeniť spôsob nastavovania pracovných podmienok po návrate do normálu.

Spoločnosť IPG Mediabrands, na Slovensku reprezentovaná mediálnymi agentúrami UM (Universal McCann) a Initiative, sa preto rozhodla využiť jedinečnú situáciu a prostredníctvom prieskumu zistiť preferencie a vnímanie takéhoto režimu práce v rámci slovenskej populácie. Prieskum uskutočnila prostredníctvom online dotazníka (metóda CAWI) na vzorke 502 respondentov s využitím nasledovných filtrov: vek (respondenti vo veku 25 – 59) a práca v režime home office v období protipandemických opatrení. V prieskume bola zachovaná reprezentativita vzorky na kvótne znaky: pohlavie, vek (v rámci daného vekového rozpätia), región a veľkosť miesta bydliska. Zber údajov prebehol v máji 2020.

Home office väčšine vyhovuje

Celkový postoj Slovákov k práci z domu je prevažne pozitívny. Väčšina opýtaných, až 57 %, sa vyjadrila, že by preferovala prácu z domu viac ako polovicu svojho pracovného času. Takmer jedna pätina opýtaných dokonca považuje home office za výborné riešenie, ktoré by radi zachovali aj po návrate k „normálu“. Len 9,4 % respondentov uviedlo, že im práca z domu vôbec nevyhovuje a využívali by túto možnosť len vo výnimočných prípadoch.

Úspora času, peňazí a menej stresu

Hlavnou výhodou práce z domu je, že šetrí čas, ktorý by ľudia strávili cestou do práce a späť. Tento benefit pocítilo až 89,4 % opýtaných. Takmer 75 % respondentov pri práci z domu šetrí aj peniaze, ktoré by inak minuli na jedlo alebo cestovanie za prácou. Slováci ocenili aj ďalšie výhody práce z domu ako viac času na rodinu (69,3 %), väčšiu slobodu pri manažovaní pracovného času (72,5 %) či menej stresu (64,6 %). Vďaka tomu si viac ako 80 % opýtaných užíva aj väčšie pohodlie.

Sme spoločenský národ a radi sa stretávame

Slováci si ale uvedomujú aj nevýhody, ktoré práca z domu prináša. Jednou z najvýraznejších je aj pocit sociálnej izolácie. Takmer 65 % opýtaných chýbal ľudský kontakt s kolegami a viac ako 50 % chýbala osobná komunikácia tvárou v tvár. Mnoho Slovákov, vyše 40 %, malo počas home office problém ako oddeliť prácu od osobného života. Aj napriek týmto nevýhodám Slováci vnímajú prácu z domu celkovo viac pozitívne ako negatívne.

Ľudia objavili výhody práce z domu

Kým pred pandémiou koronavírusu pracovalo 83,1 % opýtaných výhradne v kancelárii s občasnou možnosťou práce z domu a len necelých 5 % malo prácu primárne v režime home office, v budúcnosti sa tieto čísla môžu radikálne zmeniť. Slováci na vlastnej koži spoznali pozitíva práce z domu a nechcú ich stratiť po tom, ako sa svet vráti k „normálu“.

Len 15,6 % opýtaných by sa chcelo vrátiť k práci výhradne v kancelárii, kým počet tých, ktorí by uvítali home office úplne alebo aspoň polovicu pracovného času stúpol na viac ako 40,4 %.

Vyjadrenie Zuzany Zelenay, IPG Mediabrands Managing Partner a Research Director:

„Z výsledkov prieskumu ma asi najviac zaujal fakt, že tak veľké percento ľudí z našej branže (Reklama, médiá, marketing), a tak výrazne v porovnaní s ostatnými odvetviami preferuje fungovanie na princípe „home office“. Rozmýšľala som nad možnými dôvodmi, a napadli mi dva: jednak pracujeme v odvetví, ktoré vyžaduje vysokú mieru flexibility a prispôsobeniu sa vždy novým podmienkam, schopnosti dobre zvládať a integrovať zmeny. A zo samotnej podstaty našej práce vyplýva nutnosť predvídania trendov správania a vzniku nových potrieb v spoločnosti. Takže „home office“ je určite nastavenie, ktoré má budúcnosť a jeho správne uchopenie bude témou dôležitých manažérskych rozhodnutí.“

Značky:

O autorovi

Máme radi najnovšie technológie a žijeme s nimi. Prinášame informácie o najnovších produktoch a technológiách priamo k vám, objektívne a ľudsky, pretože robíme to, čo nás baví. Sme energický tím plný odhodlania a veríme, že je s nami aj sranda. :)

Pridaj komentár

Objednajte si ročné predplatné časopisu TOUCHIT, teraz s užitočnou príručkou
Začíname so smartfónom.Iba za 22,99 €.
Kliknite a zistite viac>>