Bezpečnosť, rýchlosť, jednoduchosť a žiadne zbytočné prepočítavanie drobných.

Tak Slováci opisujú ideálny spôsob platenia v obchodoch alebo za služby. Počet ľudí, ktorí uprednostňujú bezhotovostné platby sa dlhodobo zvyšuje: popri tradičných kartách sú na vzostupe najmä mobily a smart hodinky. Stále sú však aj miesta, kde obchodníci bezhotovostné platby neprijímajú. To pritom môže mnoho ľudí od nákupu odradiť.

Hotovosť ako posledná možnosť

Podľa aktuálneho prieskumu spoločnosti Mastercard Slováci stále častejšie a radšej platia kartou. Zatiaľ, čo v roku 2018 platili bezhotovostne v 44 % prípadov, teraz už je to 56 %. A ľudia by radi platili bezhotovostne ešte častejšie: ak by nenarážali na obchodníkov, ktorí karty neprijímajú, boli by u nás už viac ako tri štvrtiny všetkých platieb bezhotovostné.

Z toho vyplýva aj fakt, že Slováci preferujú bezhotovostnú platbu aj v prípade, že majú pri sebe dostatok hotovosti. Bankovky a mince tak vnímajú ako nutnú rezervu, ktorú majú v peňaženke niekedy aj týždne bez využitia. Tento prístup deklarovala takmer polovica respondentov.

Z miest, kde by Slováci uvítali možnosť platiť kartou najviac, vedú suverénne lekári (47 %), trhoviská (28 %), úrady (26 %), ale aj reštaurácie (18 %). Z prieskumu Mastercard ďalej vyplýva, že viac ako dve tretiny zákazníkov od nákupu odradí, keď obchodník karty neakceptuje. To totiž znamená vytiahnuť z peňaženky hotovosť, pokiaľ so sebou vôbec nejakú majú.

Trend je platiť mobilom alebo hodinkami

Zároveň s tým, ako sa platenie digitalizuje, rastie aj počet ľudí, ktorí už pri nákupoch používajú iba mobil alebo hodinky. Klasickú fyzickú platobnú kartu vôbec nevyžadujú alebo si ju nechávajú len ako zálohu. To deklaruje viac ako tretina respondentov. Bezhotovostné platby sú tak rozšírené, že stále viac ľudí platí kartou všetko, aj malé platby okolo eura.

Slováci bezhotovostne aj pomáhajú

Bezhotovostné platby sa čoraz viac presadzujú aj v oblasti dobročinnosti a charity. Slováci radi pomáhajú ostatným. Až 62 % obyvateľov Slovenska venovalo v posledných dvoch rokoch peniaze potrebným, vyplýva to z prieskumu Mastercard. Najčastejšie v poslednom čase prispievali na pomoc Ukrajine, ďalej posielali peniaze organizáciám, ktoré pomáhajú ľuďom so zdravotným postihnutím a ľuďom s vážnym ochorením.

Zdroj: Mastercard

Prečítajte si aj: