Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Až štvrtina Slovákov by zmenila prácu, ak by prišli o možnosť práce z domu.

U takmer polovice firiem by si touto podmienkou zhoršili šance na prijatie. S akými výzvami sa bude musieť popasovať trh práce na Slovensku? Ako sa zmenilo myslenie ľudí a firiem vďaka pandémii?

Microsoft upozorňuje, že zmena je trvalá a musíme si zvyknúť na nový, hybridný štandard práce, ktorému sa už prispôsobujú nielen technológie, ale aj firemná kultúra a kancelárie.

Pandémia ukázala, že najväčšou výzvou pri prechode na prácu z domu neboli technológie, ale zmena pracovných návykov zamestnancov. Výzvy, s ktorými sa zamestnanci dnes stretávajú, sú signálom kultúrnej zmeny, ktorá môže mať obrovský vplyv aj na samotný biznis. Prieskum Hybridný model práce ako nový štandard*, ktorý pre spoločnosť Microsoft realizovala prieskumná agentúra Focus, mapuje nálady zamestnancov v súvislosti s nástupom nových modelov práce.

„O tom, či bude tím fungovať úplne na diaľku alebo hybridne, rozhodujú z veľkej miery preferencie jeho členov a manažéra. Vplyv zamestnancov, nielen na konkrétneho zamestnávateľa, ale aj na štruktúru celého trhu práce, však rastie. Dopyt po hybridnom modely práce, v kombinácii s možnosťami dnešných pracovníkov meniť aj niekoľkokrát v priebehu kariéry zamestnávateľa naprieč rôznymi odvetviami, vytvára nový typ konkurenčného prostredia,“ upozorňuje Marcela Havrilová, manažérka divízie vzdelávania z Microsoft Slovensko a Česká republika.

Prieskum ukázal, že viac ako dve tretiny zamestnancov, ktorí vykonávajú nemanuálny typ práce, pracovalo počas pandémie z domu (68%) – na porovnanie s obdobím pred pandémiou to bolo iba 20%. Viac ako polovica (57%) zo zamestnancov, ktorí fungovali v práci na diaľku, uprednostňuje po skončení pandémie prácu v kancelárii – ale iba 4 dni v týždni. Zvyšných 43% zamestnancov, ktorí pracovali z domu by zasa chceli pracovať z  domu až 3 dni v týždni. Až 81% respondentov uvádza, že by boli dokonca ochotní pracovať na diaľku aj pre spoločnosť sídliacu mimo ich mesta, ak by bolo potrebné chodiť do práce osobne iba raz mesačne.

“Prieskum ukázal, že pre väčšinu zamestnancov, ktorí mali počas pandémie možnosť pracovať aj z domu, sa takýto spôsob práce stáva novým štandardom. V bežnom nekovidovom období by takáto zmena a adaptácia na ňu, či už zo strany manažmentov, alebo samotných zamestnancov, trvala neporovnateľne dlhšie. Sociálny čas potrebný na zavedenie hybridnej práce pandémia neuveriteľne skrátila,” vysvetlil sociológ Martin Slosiarik z prieskumnej agentúry Focus.

Q. Ktorý z nasledujúcich spôsobov skôr uprednostňujete, pokiaľ ide o výkon Vašej práce po ukončení pandemickej situácie?

Q. Po skončení pandémie, koľko dní v rámci bežného pracovného týždňa by ste chceli pracovať z domu/ v kancelárií?

Čo na to zamestnávatelia?

Či zamestnávatelia plánujú ponechať zamestnancom flexibilitu aj naďalej, zisťovalMicrosoft v spolupráci s Republikovou úniou zamestnávateľov v samostatnej ankete** nadväzujúcej na prieskum medzi zamestnancami. Do ankety medzi zamestnávateľmi sa zapojilo 37 firiem z celého Slovenska. Spomedzi nich až 61% oslovených skonštatovalo, že hybridný spôsob práce sa im osvedčil a plánujú ho ponechať naďalej.

Q. Ako vnímate budúcnosť hybridnej práce na vašom pracovisku po skončení pandémie?

Firmy sa adaptovali na nový spôsob práce v priebehu niekoľkých dní (74%) a za najväčšie výhody, ktoré to firmám, čo zaviedli home office pre zamestnancov (84%) prinieslo, považujú najmä spokojnejších zamestnancov (81%) a v druhom rade zvýšenie produktivity a efektivity pracovných činností (32%). Žiadne výhody v tomto novom svete práce nenašlo iba 13% firiem. Napriek tomu, až u 43% zapojených firiem by požiadavka na home office zhoršila šancu na prijatie do zamestnania.

„Z trendu, ktorý pozorujeme aj vo svete možno predvídať, že prekvitať budú primárne tie odvetvia, kde zamestnávatelia ponúknu uchádzačom najflexibilnejšie pracovné podmienky. Ak si za príklad vezmem Microsoft alebo iné technologické firmy, vývojárske štúdiá alebo startupovú scénu, súčasný zlatý vek zažívajú vďaka svojej prezieravosti z minulých rokov, keď mnoho z nich začalo testovať a zavádzať rôzne varianty hybridného modelu práce. Technologické firmy ale nie sú jediné na svete a hybridná práca si dnes hľadá cestu do ďalších odvetví,“ dopĺňa Petr Váša, manažér divízie Microsoft 365 z Microsoft Slovensko a Česká republika.

Strašiakom pre firmy sú najmä úskalia spojené s firemnou kultúrou a manažovaním tímov, ako vyplynulo z ankety. Väčšina zamestnávateľov (84%), ktorí zaviedli počas pandémie home office pre zamestnancov, vidí najväčšiu nevýhodu zavedenia hybridného modelu práce v strate sociálneho kontaktu medzi zamestnancami. V podstatne menšej miere boli ďalej menované zo strany zamestnávateľov nevýhody ako nedostatočná komunikácia a koordinácia v rámci tímov (32%); strata kontroly nad zamestnancami (29%); zhoršenie duševného zdravia zamestnancov (29%) a pokles produktivity práce (10%).

Bez osobného kontaktu sa nezaobídeme

Rovnako ako zamestnávatelia, aj zamestnanci vnímali stratu sociálneho kontaktu ako najväčšie negatívum práce z domu. Na absenciu neformálnych stretnutí a rozhovorov v pracovnom kolektíve si sťažovali dve pätiny (39%) zamestnancov, ktorí pracovali z domu. Ďalej zamestnanci uvádzali dôvody ako rozptyľovanie zo strany rodiny (32%), sťažená spolupráca s kolegami na diaľku (31%) a neschopnosť „odpojiť sa“, ktorá pramení z neustáleho pripojenia na pracovné komunikačné kanály, a to aj večer a cez víkend (30%). Udržanie pracovnej motivácie a sústredenia v domácom prostredí sa tak ocitla až na 5. mieste, pričom tento faktor spomenulo 25% respondentov. Ďalších 13% zase považovalo za problém nestabilné internetové pripojenie, ktoré tak komplikovalo priebeh porád a výkonu práce.

Z hľadiska veku zamestnancov sa výsledky mierne líšili. Mladší pracujúci (18 – 29 rokov ) citlivejšie vnímali sociálnu izoláciu, 30 – 39 roční viac menovali rozptyľovanie zo strany rodiny, pracujúci nad 50 rokov zase problémy so spoluprácou s tímom na diaľku.

Q. Čo je/bolo pre Vás počas práce z domu najzložitejšie, čo bolo najväčšou výzvou? Možnosť viacerých odpovedí. (max tri odpovede)

* Prieskum „Hybridný model práce ako nový štandard“ realizovala prieskumná agentúra Focus exkluzívne pre spoločnosť Microsoft na vzorke 1071 duševne pracujúcich zamestnancov na prelome rokov 2021/2022 (december-január).

** Do ankety medzi zamestnávateľmi sa zapojilo 37 zamestnávateľov zo štátneho/verejného sektora (24%) ako aj zo súkromného sektora (76%). Väčšina firiem (43%) pochádzala z Bratislavského kraja, pričom najviac sa zapojili veľké podniky so 150 a viac zamestnancami (35%). Anketa sa realizovala v máji 2022.

Značky:

Ondrej Macko

Ondrej Macko
Ako novinár pracujem už od roku 1990. Teraz sa zaoberám mobilnou komunikáciou, multimédiami a vyhotovovaním videorecenzií.