Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Ženy sa v rámci krajín Organizácie krajín pre hospodársku spoluprácu (OECD) dožívajú v priemere o sedem rokov viac ako muži a to napriek tomu, že 40 % mužov inklinuje k športovým aktivitám a konzumácii ovocia a zeleniny, v porovnaní s 33 % žien. Nadmerne však pije alkohol a fajčí 47 % mužov, zatiaľ čo žien len 24 %.

Európsky štatistický úrad Eurostat uvádza, že majú v krajinách EÚ v priemere „zdravé roky“ viac ženy (64,2 rokov) ako muži (63,5 rokov). „Ženy sa na Slovensku dožívajú v zdraví v priemere 57 rokov, muži o čosi menej, a to 56,4 rokov. Na čele rebríčka, jednak muži a ženy, sú Švédi. Až 73 rokov sa dožívajú v relatívnom zdraví,“ povedala Lenka Buchláková, analytička Slovenskej sporiteľne. Na opačnom konci rebríčka je Litva, počet rokov v zdraví u žien je na úrovni 54,9 rokov a v prípade mužov je 52,3 rokov.

Problémom, ktorý výrazne znižuje počet rokov dožitých v zdraví, je naprieč európskymi krajinami obezita. Aktuálne postihuje 15,2 % dospelej populácie v Európskej únii. „Zaujímavosťou je, že obezita postihuje viac ľudí s nižším vzdelaním. Z obéznych je 17 % ľudí so základným vzdelaním, 16 % so stredoškolským vzdelaním a len 12 percent s vysokoškolským vzdelaním. Samotná obezita súvisí s ekonomickou situáciou jednotlivých skupín, a z toho vyplývajúceho životného štýlu,“ doplnila Buchláková.

Zdravotný stav Slovákov sa od roku 2000 zlepšil, stredná dĺžka života pri narodení (73,3 rokov) je však stále takmer o štyri roky kratšia ako priemer EÚ. „Stredná dĺžka života mužov je o viac ako sedem rokov nižšia ako u žien a veľký rozdiel existuje aj podľa sociálno-ekonomického postavenia: Slováci, ktorí nemajú ukončené stredoškolské vzdelanie, môžu očakávať o desať rokov kratší život ako osoby s vysokoškolským vzdelaním,“ skomentovala Buchláková.

Čím starší, tým viac obézny. Eurostat uvádza, že v únii obezita najviac postihuje ľudí vo veku 65 až 74 rokov, mierne klesá od 75 roku. Ešte alarmujúcejšie sú počty ľudí s nadváhou. Tá postihuje až polovicu európskej populácie. U dospelej populácie je nadváha dvakrát častejšia ako obezita, celkovo postihuje takmer 37 percent dospelej populácie únie. Medzi roku 2014 až 2018 klesalo percento ľudí trpiacich obezitou o 0,7 %, z 15,9 % na 15,2 %. V sledovanom období rapídne stúpalo percento obéznych ľudí, z 35 na takmer 37 percent dospelej populácie. Každý šiesty (16 %) dospelý Slovák je obézny, čo zodpovedá priemeru EÚ.

Až tretina európskej populácie nad 15 rokov nekonzumuje denne ovocie alebo zeleninu. 52 percent konzumuje jednu až štyri porcie denne a 14 % ľudí má denne 5 a viac porcií ovocia a zeleniny. Odhaduje sa, že práve kvôli nezdravému životnému štýlu, ku ktorému patrí aj nedostatok pohybovej aktivity či fajčenie a nadmerné pitie alkoholu, zomrelo v roku 2017 až 790- tisíc ľudí v EÚ.