Tento článok je tlačová správa a je publikovaný bez redakčných úprav.

Podpísaním spoločného dokumentu o spolupráci začiatkom marca 2023 sa na Slovenskej pošte, a.s., začal medzinárodný projekt, cieľom ktorého je vypracovanie štúdie pre optimalizáciu poštovej prepravnej siete a zefektívnenie prevádzky služieb v spracovateľských strediskách Slovenskej pošty po celej krajine.

V rámci realizácie projektu japonskí odborníci vykonajú prieskum a cielené rozhovory so zamestnancami spracovateľských stredísk pošty v Bratislave, vo Zvolene, v Žiline, v Košiciach, v Nitre, v Trenčíne a na medzinárodných výmenných úradoch v Bratislava a v Košiciach.

Na základe prieskumu a zistení využijúc dlhoročné odborné skúsenosti v danej oblasti, japonská strana vypracuje konkrétne návrhy a plán optimalizácie prepravných sietí Slovenskej pošty s ohľadom  na prognózu vývoja početnosti listových a balíkových zásielok v nasledujúcich rokoch.  Japonskí odborníci poskytnú Slovenskej pošte odporúčania jednotlivých krokov pri transformácii poštovej siete vrátane počítačovej simulácie navrhovaného modelu. 

Značky: